O nás

Vzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. Poslední promoce absolventů se konaly v divadle 26. června 1966. Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale velice účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je největší ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci. Současný počet studentů se pohybuje kolem 3 tisíc. Vzdělávají se v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech členěných do více než čtyřiceti studijních oborů a v programech celoživotního vzdělávání.

Nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů stále modernizujeme. Ve výuce využíváme exkurze, hry, dramatizaci. Většina předmětů je doplněna elektronickými studijními materiály. Studenti mohou absolvovat část studia v zahraničí. Zakládáme si na vysoké úrovni výuky, propojení na praxi a spolupráci se školamim, úřady i průmyslovými firmami, které jsou potenciálními zaměstnanci našich absolventů. Závěrečné práce našich studentů jsou prakticky orientované a získaly množství cen.

Staráme se o pohodu studentů i zaměstnanců. Máme vlastní dětský koutek, který pohlídá předškolní děti. V areálu Husova je menza, studentský klub a mateřská školka ŠkaTULka, která podporuje dětskou zvídavost pomocí Montessori pedagogiky.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší dle oboru. Přijímací zkouška může bát za určitých podmínek prominuta. Podrobnosti o formě a podmínkách přijímacího řízení naleznete na webu fakulty.

 

 

 

 

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menza

Technická univerzita v Liberci nabízí vlastní stravování a ubytování v klidné zóně města. Studenti tak mají možnost ubytování na kolejích Harcov, které se několikrát staly vítězem Kolej roku v ČR (2011, 2013, 2014).

Studium v zahraničí

Další z unikátních nabídek naší univerzity je možnost vycestovat do zahraničí  na studijní či pracovní stáž v rámci programu ERASMUS+. Studenti tak získají nezapomenutelné zkušenosti např. ze Švédska, Německa, Španělska, Francie či jedné z mnoha dalších partnerských zemí.

Kontakt

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec