O nás

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je největší ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci. V současnosti u nás studuje více jak 2 tisíce studentů ve 24 studijních programech. Naši absolventi jsou bakaláři, magistři i doktoři, kteří učí v mateřských, základních i středních školách nebo jsou odborníky v dalších pedagogických, humanitních a přírodovědných oborech.

Nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů stále modernizujeme. Ve výuce využíváme exkurze, hry, dramatizaci. Většina předmětů je doplněna elektronickými studijními materiály. Studenti mohou absolvovat část studia v zahraničí. Zakládáme si na vysoké úrovni výuky, propojení na praxi a spolupráci se školamim, úřady i průmyslovými firmami, které jsou potenciálními zaměstnanci našich absolventů. Závěrečné práce našich studentů jsou prakticky orientované a získaly množství cen.

Staráme se o pohodu studentů i zaměstnanců. Máme vlastní dětský koutek, který pohlídá předškolní děti. V areálu Husova je menza, studentský klub a mateřská školka ŠkaTULka, která podporuje dětskou zvídavost pomocí Montessori pedagogiky.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Obecné podmínky přijímacího řízeníNutné podmínky pro přijetí:

  • podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze do 30. 4. 2019
  • včasné zaplacení poplatku
  • řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře
  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 55 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Stáže v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec