O nás

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem.

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra technologií a struktur.

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. 

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se pořádá pouze pro bakalářský studijní obor Textilní a oděvní návrhářství. Pro tento studijní obor se koná talentová zkouška.

Podmínky a obsahová náplň talentové přijímací zkoušky probakalářský obor TON a kritéria vyhodnocení:

  • Domácí práce: Domácí práce předloží uchazeč u přijímací zkoušky v počtu minimálně 15 ks (např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně, tak i v barvě). Ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích, hodnotí se v rozmezí 0–5 bodů.
  • Části talentové zkoušky: 1. malířská kompozice na zadané téma (formát A2). 2. prostorová kompozice z papíru na zadané téma. 3. kresba zátiší (formát min. A1)
  • Způsob hodnocení (počet bodů): Jednotlivé části talentové zkoušky se hodnotí v rozmezí 0–10 bodů.
  • Maximální počet získaných bodů: Uchazeč může dosáhnout v celkovém hodnocení max. 35 bodů
  • Minimální počet pro přijetí: Dosažení alespoň 15 bodů.
  • Způsob sestavení pořadí propřijetí: Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
  • V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za úkol č. 1.

Pro ostatní obory bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu je přijetí uchazečů ke studiu posuzováno podle výsledků dosažených při studiu na střední škole (pro bakalářské studium), nebo v bakalářském studiu (pro navazující magisterské studium).

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menza

Technická univerzita v Liberci nabízí vlastní stravování a ubytování. Koleje Harcov se třikrát staly vítězem kolej roku v ČR (2011, 2013, 2014).

Mezinárodní mobilita

V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo fondu mobilit FT TUL.

Kontakt

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec