O nás

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem.

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra technologií a struktur.

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. 

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení, které končí 31.7.2021.

Talentová přijímací zkouška pro bakalářský program NÁVRHÁŘSTVÍ  - v souvislosti s vládními opatřeními se dle příkazu děkana FT č.1/2021 ruší osobní účast uchazečů na zkoušce. Více zde.

Do ostatních programů bakalářského a navazujícího magisterského studia jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky pouze na základě výsledků z předchozího studia.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menza

Technická univerzita v Liberci nabízí vlastní stravování a ubytování. Koleje Harcov se třikrát staly vítězem kolej roku v ČR (2011, 2013, 2014).

Mezinárodní mobilita

V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo fondu mobilit FT TUL.

Kontakt

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec