O nás

Fakulta textilní je jednou z největších fakult v EU, která se věnuje textilnímu materiálovému inženýrství komplexně a zároveň je jedinou svého druhu v České republice Pouze liberecká fakulta rozvíjí tvůrčí činnosti a poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem, provádí základní i aplikovaný výzkum od designu, materiálu přes technologie, hodnocení jakosti až po široké spektrum aplikačních oborů.

Studium

Je zde možné studovat textilní a průmyslové inženýrství, textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing i design textilu, oděvu, skla a šperku. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Věda a výzkum

FT je uznávaným lídrem v oblasti nanovláken. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. Tato technologie umožnila nejen průmyslovou výrobu nanovláken, ale také produkci výrobků z tohoto materiálu. Rozvoj FT v oblasti vědy a výzkumu je orientován především do těchto oblastí:

  • Nové materiály
  • Metrologie a nové metody hodnocení jakosti
  • Pokročilé textilní technologie
  • Nanotechnologie
  • Umělecká tvůrčí činnost

Spolupráce s praxí

Významný segment fakulty tvoří smluvní výzkum a vývoj pro průmyslovou praxi.Vybavení laboratoří a odborných pracovišť fakulty strojní odpovídá mezinárodnímu standardu.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší dle studijního programu. Přijímací zkouška může být za určitých podmínek prominuta.

Podrobnosti o formě a podmínkách přijímacího řízení naleznete na webu fakulty.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menza

Technická univerzita v Liberci nabízí vlastní stravování a ubytování. Koleje Harcov se třikrát staly vítězem kolej roku v ČR (2011, 2013, 2014).

Mezinárodní mobilita

V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo fondu mobilit FT TUL.

Kontakt

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec