O nás

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem, je jednou z největších textilních fakult v EU.

Studijní programy

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing, a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia se mohou uplatnit ve výrobních i obchodních organizací různých velikosti nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu. Odborné zaměření absolventů magisterského studia umožňuje uplatnění v jakémkoliv odvětví textilního a oděvního průmyslu i výzkumu, ve výrobních družstvech a drobném podnikání, ve sféře obchodu s textilním zbožím i v odborném školství. Absolventi doktorského studia se uplatní především jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, výzkumných ústavech a na vysokých školách.

Věda a výzkum

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. 

Spolupráce

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Fakulta textilní vyhlašuje od 10.04.2018 pro všechny programy a obory DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí 09.08.2018, pro obor Textilní a oděvní návrhářství končí 31.07.2018. Talentové zkoušky pro obor Textilní a oděvní návrhářství se budou konat 7. srpna 2018 a uchazeči obdrží pozvánku  e-mailem.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do 20.8.2018 (pouze uchazeči, kteří mají zaplacenou přihlášku a doloženo ukončené předchozí vzdělání či Nostrifikaci). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke studiu přijímá jejich vytištěné a podepsané originály spolu se všemi ostatními požadovanými dokumenty děkanát Fakulty textilní TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.

Informace: tel. +420 48 535 3239

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menza

Technická univerzita v Liberci nabízí vlastní stravování a ubytování. Koleje Harcov se třikrát staly vítězem kolej roku v ČR (2011, 2013, 2014).

Mezinárodní mobilita

V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo fondu mobilit FT TUL.

Kontakt

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec