O nás

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií(ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Studijní programy

Fakulta zdravotnických studií (Ústav zdravotnických studií) zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2015 otevírá program Specializace ve zdravotnictví. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

obor Všeobecná sestra (kombinované studium):

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je maturita na střední zdravotnické škole nebo absolutorium na vyšší zdravotnické škole, délka vykonané praxe zdravotnického povolání (min. 1 rok odborné praxe) a pracovní poměr v odborném zdravotnickém zařízení.

Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole nebo vyšší zdravotnické škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle celkového průměru z maturitní zkoušky nebo zkoušky z absolutoria. Pořadí bude stanoveno na základě těchto výsledků. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle těchto výsledků.

obory Všeobecná sestra, Biomedicínská technika, Zdravotnický záchranář (prezenční studium):

Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, tzn., že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle výsledků studia – započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studiaa pololetní hodnocení závěrečného roku studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle těchto výsledků.

Navazující magisterské studium:

Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na předchozí vysoké škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle průměrného prospěchu za celé bakalářské studium. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle těchto výsledků.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo: 24. 05. 2019. (Bc. i NMgr.).

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec