Mendelova univerzita byla založena roku 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská a lesnická. Je tvořena pěti fakultami a jedním vysokoškolským ústavem. Nabídka oborů je široká a zahrnuje v současné době mimo jiné obory jako Agroekologie, Biotechnologie, Automobilová doprava, Chov koní a agroturistika, Technologie odpadů, Technologie potravin, Tvorba a výroba nábytku, Biotechnické úpravy krajiny, Ekonomická informatika, Cestovní ruch, Veřejná správa, Finance, Zahradní a krajinářská architektura, Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví, Technické znalectví a pojišťovnictví a řadu dalších. Absolventi se uplatňují v průmyslu (zejména potravinářském), v zemědělství, lesnictví, v obchodě a službách, ve státní správě a samosprávě i mezinárodních institucích.

TIP

Lesnická a dřevařská fakulta

Brno

Obory: Aplikovaná geoinformatika  Arboristika  Design nábytku  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Ekologie lesa  Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů  European Forestry  Fytologie lesa   a dalších 17 oborů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Brno | testy

Obory: Automatizace řízení a informatika  Business Economics and Management  Econimic Informatics  Ekonomická informatika  Finance  Finance a investiční management  Management cestovního ruchu  Management obchodní činnosti   a dalších 6 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Agronomická fakulta

Brno

Obory: Agricultural Engineering  Agricultural Chemistry  Agrobyznys  Agroekologie  Anatomie a fyziologie rostlin  Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná bioklimatologie  Applied and Landscape Ecology  Applied Bioclimatology   a dalších 37 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Brno

Obory: International Development Studies  Mezinárodní rozvojová studia  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Zahradnická fakulta

Lednice na Moravě

Obory: Floristická tvorba  Horticulture  International Master of Horticulture Science  Jakost rostlinných potravinových zdrojů  Management zahradních a krajinářských úprav  Řízení zahradnických technologií  Správa zeleně   a další 4 obory

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více