O nás

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi.

Mendelova univerzita v Brně disponuje účelovými zařízeními pro vědu a výuku, mezi které patří Botanická zahrada a arboretum, Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Web

Kde nás najdeš

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Fakulty

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Development Studies
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Arboristika
 • Botanika
 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • European Forestry (EN)

a dalších 17 programů

26 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Accounting and Taxes (EN)
 • Automatizace řízení a informatika
 • Business Economics and Management (EN)
 • Economic Informatics (EN)
 • Ekonomická informatika
 • Finance
 • Finance a investiční management
 • Finances (EN)

a dalších 8 programů

16 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a expertní inženýrství
 • Technické znalectví a pojišťovnictví
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
5 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agrobyznys
 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Automobilová doprava
 • Bio-omika
 • Biotechnologie rostlin
 • Ekotrofologie

a dalších 30 programů

40 programů

Zahradnická fakulta

 • Floristická tvorba
 • International Master of Horticulture Science (EN)
 • Krajinářská architektura
 • Management zahradních a krajinářských úprav
 • Řízení zahradnických technologií
 • Správa zeleně
 • Vinohradnictví a vinařství

a další 4 programy

11 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení jsou organizována jednotlivými fakultami. 

Kontakt

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1
613 00 Brno