O nás

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vznikla v roce 2008 a je tak nejmladší fakultou Mendelovy univerzity v Brně. I přes svou krátkou historii si úspěšně našla svoje místo na trhu vzdělávání a drží se na předních příčkách uplatnitelnosti absolventů. Hlavní prioritou fakulty je poskytnout studentům komplexní vzdělání, tzn. vybavit je nejen teoretickým základem, ale i praktickými zkušenostmi, aby byli schopni úspěšně obstát na trhu práce.

Studijní nabídka Fakulty regionálního rozvije a mezinárodních studií reaguje jak na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie, tak i na rostoucí společenskou potře bu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí. Klíčovým předpokladem pro naplnění těchto potřeb je kvalifikace a znalostní vybavenost lidského kapitálu, podmíněná systematickou a komplexní přípravou vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně a koncepčně řešit otázky rozvoje regionů v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech.

Fakulta nabízí možnost studia v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvoj a  Regional Development a Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies,  vyučovaných v jazyce českém a anglickém, významně diverzifikujících studijní nabídku nejen v rámci Mendelovy univerzity, ale i v rámci programů terciárního vzdělávání v České republice. Přijímat výzvy a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu regionálního vývoje na evropské i globální scéně v této oblasti.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně
Tř. Generála Píky 2005/7
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

- Pro bakalářské studijní programy v českém jazyce, tzn. Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia, se uznávají výsledky testu Obecné studiní předpoklady/Všeobecké študijné predpoklady. 

- Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech v jazyce českém je konána elektronickou, příp. písemnou formou, ověřující znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. 

-  Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce, a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny.   

- Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce, a ověřuje znalosti ve studijním programu Regional Development v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu International Territorial Studies  v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

Více informací naleznete na www.studujbezhranic.cz.

  • Elektronická přihláška: 440 (Ing. v ČJ)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

  • Fakulta nabízí možnosti ubytování na kolejích JAK, Tauferových kolejích nebo přímo na fakultě FRRMS, kde se nachází také Menza.
  • Stravovat se studenti FRRMS dále mohou i v Menze nebo v univerzitní pizzerii v hlavním areálu.
  • Během bakalářského studia je povinná jedna odborná praxe. Tu mají zájemci možnost absolvovat mj. i na PR oddělení FRRMS nebo v informačním centru FRRMS. Obě praxe jsou v přátelském kolektivu a přinášejí rozvoj dosavadních dovedností, ale i dovednosti a zkušenosti nové.
  • Nechybí ani zahraniční spolupráce v podobě zahraničních projektů, stáží, nebo praxí například v Peru, Chile, Thajsku, nebo na Filipínách, ale také v rámci programu Erasmus +. Studenti mohou strávit semestr v Maďarsku, Slovinsku, Estonsku, Španělsku, Portugalsku, Francii a v dalších evropských zemích.

Kontakt

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně
Tř. Generála Píky 2005/7
613 00 Brno