O nás

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vznikla v roce 2008 a je tak nejmladší fakultou Mendelovy univerzity v Brně. I přes svou krátkou historii si úspěšně našla svoje místo na trhu vzdělávání a drží se na předních příčkách uplatnitelnosti absolventů. Hlavní prioritou fakulty je poskytnout studentům komplexní vzdělání, tzn. vybavit je nejen teoretickým základem, ale i praktickými zkušenostmi, aby byli schopni úspěšně obstát na trhu práce.

Studijní nabídka Fakulty regionálního rozvije a mezinárodních studií reaguje jak na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie, tak i na rostoucí společenskou potře bu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí. Klíčovým předpokladem pro naplnění těchto potřeb je kvalifikace a znalostní vybavenost lidského kapitálu, podmíněná systematickou a komplexní přípravou vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně a koncepčně řešit otázky rozvoje regionů v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech.

Fakulta nabízí možnost studia v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvoj a  Regional Development a Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies,  vyučovaných v jazyce českém a anglickém, významně diverzifikujících studijní nabídku nejen v rámci Mendelovy univerzity, ale i v rámci programů terciárního vzdělávání v České republice. Přijímat výzvy a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu regionálního vývoje na evropské i globální scéně v této oblasti.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně
Tř. Generála Píky 2005/7
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech v jazyce českém (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) se uskutečňuje prostředním Národních srovnávacích zkoušek (SCIO test), konkrétně test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady (VŠP).

Uznány budou výsledky z termínů: 8. prosince, 1. února, 9. března, 30. března a 1. května 2019.

Na základě dosaženého percentilu je sestaven pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana. Minimální percentil pro úspěšné složení každé části přijímací zkoušky je stanoven přijímací komisí v závislosti nadosažených výsledcích všech uchazečů.

Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programechv jazyce anglickém (Regional Development, International Territorial Studies) je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce, a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny.

Znalosti každé z obou částí přijímací zkoušky jsou hodnoceny maximálně 100 body. Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana. Minimální počet bodů pro úspěšné složení každé části přijímací zkoušky je stanoven přijímací komisí v závislosti na dosažených výsledcích všech uchazečů.

Přihlášky ke studiu se přijímají do 30. dubna 2019.

Poplatek spojený s příjímacím řízení je stanoven pro bakalářské studijní programy v českém jazyce na 300 Kč a pro navazující magisterské studijní programy českém jazyce 440 Kč. U přihlášek do anglických studijních programů je stanoven poplatek 0 Kč. 

  • Elektronická přihláška: 440 (Ing. v ČJ)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

  • Fakulta nabízí možnosti ubytování na kolejích JAK, Tauferových kolejích nebo přímo na fakultě FRRMS, kde se nachází také Menza.
  • Stravovat se studenti FRRMS dále mohou i v Menze nebo v univerzitní pizzerii v hlavním areálu.
  • Během bakalářského studia je povinná jedna odborná praxe. Tu mají zájemci možnost absolvovat mj. i na PR oddělení FRRMS nebo v informačním centru FRRMS. Obě praxe jsou v přátelském kolektivu a přinášejí rozvoj dosavadních dovedností, ale i dovednosti a zkušenosti nové.
  • Nechybí ani zahraniční spolupráce v podobě zahraničních projektů, stáží, nebo praxí například v Peru, Chile, Thajsku, nebo na Filipínách, ale také v rámci programu Erasmus +. Studenti mohou strávit semestr v Maďarsku, Slovinsku, Estonsku, Španělsku, Portugalsku, Francii a v dalších evropských zemích.

Kontakt

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně
Tř. Generála Píky 2005/7
613 00 Brno