O nás

Fakulta mezinárodního rozvoje a regionálních studií byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity.

Studijní programy

V současné době FRRMS MENDELU studentům nabízí bakalářské i magisterské studium, a to celkem v osmi studijních programech. Čtyři z nich jsou vyučovány v českém jazyce a čtyři v angličtině. Nabízí studium v oborech souvisejících s regionálním rozvojem a mezinárodními vztahy, zaměřuje se na ekonomické, hospodářsko-politické, enviromentálních a sociálních aspekty rozvoje regionů pro vyvážený rozvoj států Evropské unie.

Uplatnění

Absolventi se uplatní především ve státní správě a samosprávě, v orgánech Evropské unie v oblastech, které souvisejí s problematikou regionálního rozvoje.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně
Tř. Generála Píky 2005/7
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do bakalářských oborů můsí uchazeči projít přijímacím testem všeobecných znalostí a jazykovým testem (angličtina/němčina).

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc.)

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde

Kontakt

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně
Tř. Generála Píky 2005/7
613 00 Brno