O nás

Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003. Vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně je od roku 2006 a v roce 2016 oslavil své 10. výročí. Věnujeme se výuce akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a vědecko- výzkumné činnosti. V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťujeme zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizujeme Univerzitu třetího věku.

Posláním vysokoškolského ústavu je realizovat vzdělávací a s ní spojenou vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost, která reflektuje potřeby aplikační sféry, regionu a společnosti 21. století. Současně chce vysokoškolský ústav přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně realizací celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti v celé jejich šíři.

Web

Kde nás najdeš

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, je přijímací zkouška formou písemného testu všeobecných středoškolských znalostí. Jejím účelem je ověřit předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho všeobecné schopnosti a vědomosti. Výsledky písemného testu všeobecných středoškolských znalostí jsou bodově hodnoceny (váha - 80%) a zohledněna bude úspěšnost středoškolského studia (váha - 20%). Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů.

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je přijímací zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru. Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny. Podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60%) a studijního průměru dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského studia (váha - 40%) je sestaven pořadník uchazečů. 

U bakalářského studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě je podle výsledků středoškolského studia (studijního průměru za dosažené studium na střední škole) sestaven pořadník uchazečů. V případě zařazení písemné přijímací zkoušky bude sestaven pořadník podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60 %) a studijního průměru (váha 40 %). O případném absolvování Testu studijních předpokladů (matematika, fyzika, základy ekonomiky), připraveném vysokoškolským ústavem, budou uchazeči informování písemně nejpozději do 15 dnů od uzavření přijímání přihlášek.

Podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení (pro všechny studijní obory) trvá do 15. 4. 2019.

Otevřeli jsme 2. kolo přijímacího řízení – přihlášky je možné podávat do 31. 7. 2019. Přijímací zkouška proběhne 29. 8. 2019

Poplatek za přijímací řízení (u všech oborů) je stanoven na 440 Kč.

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno