O nás

Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003. Vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně je od roku 2006 a v roce 2016 oslavil své 10. výročí. Věnujeme se výuce akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a vědecko- výzkumné činnosti. V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťujeme zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizujeme Univerzitu třetího věku.

Posláním vysokoškolského ústavu je realizovat vzdělávací a s ní spojenou vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost, která reflektuje potřeby aplikační sféry, regionu a společnosti 21. století. Současně chce vysokoškolský ústav přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně realizací celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti v celé jejich šíři.

Web

Kde nás najdeš

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, je přijímací zkouška formou písemného testu všeobecných středoškolských znalostí. Jejím účelem je ověřit předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho všeobecné schopnosti a vědomosti. Výsledky písemného testu všeobecných středoškolských znalostí jsou bodově hodnoceny (váha - 80%) a zohledněna bude úspěšnost středoškolského studia (váha - 20%). Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů.

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je přijímací zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru. Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny. Podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60%) a studijního průměru dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského studia (váha - 40%) je sestaven pořadník uchazečů. 

U bakalářského studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě je podle výsledků středoškolského studia (studijního průměru za dosažené studium na střední škole) sestaven pořadník uchazečů. V případě zařazení písemné přijímací zkoušky bude sestaven pořadník podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60 %) a studijního průměru (váha 40 %). O případném absolvování Testu studijních předpokladů (matematika, fyzika, základy ekonomiky), připraveném vysokoškolským ústavem, budou uchazeči informování písemně nejpozději do 15 dnů od uzavření přijímání přihlášek.

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno