O nás

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. Nabízíme kvalitní a zajímavé studium v přátelském prostředí na univerzitě se stoletou tradicí, praxi během studia na školách a ve firmách a dobré uplatnění absolventů v praxi.

Pro studenty i veřejnost organizujeme řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů, jejichž absolvováním si mohou rozšířit své vědomosti i vylepšit profesní životopis. Studentům jsou zdarma k dispozici profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství.

Web

Kde nás najdeš

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, je přijímací zkouška formou písemného testu všeobecných středoškolských znalostí. Jejím účelem je ověřit předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho všeobecné schopnosti a vědomosti. Výsledky písemného testu všeobecných středoškolských znalostí jsou bodově hodnoceny (váha - 80%) a zohledněna bude úspěšnost středoškolského studia (váha - 20%). Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů.

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je přijímací zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru. Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny. Podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60%) a studijního průměru dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského studia (váha - 40%) je sestaven pořadník uchazečů.

Do navazujícího magisterského studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství budou uchazeči přijímání na základě písemné přijímací zkoušky, která ověří znalosti z oblasti technického znalectví, pojišťovnictví a projektového řízení. Dle výsledků přijímací písemné zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů.

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno