O nás

Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003. Od roku 2006 je samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně.

Studijní programy

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku vybraných bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu v oblasti pedagogiky a technicko-ekonomických disciplín. V rámci dalšího  vzdělávání organizujeme pro studenty i veřejnost řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů. Studentům jsou zdarma k dispozici profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Díky odborné i pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé studium a dobré uplatnění absolventů v praxi. 

Uplatnění

Absolventi všech studijních oborů a specializací jsou praxí velmi pozitivně hodnoceni. Zaujímají pevné pozice v konkurenci na trhu práce a nacházejí široké uplatnění v odborném i veřejném životě.

Web

Kde nás najdeš

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku probíhají formou písemného testu.

U oboru Technické znalectví a pojišťovnictví jsou uchazeči přijímáni na základě pořadí, sestaveného dle výsledků středoškolského studia. O případném absolvování Testu studijních předpokladů budou uchazeči předem informováni.

Uchazeči o studium oboru Technické znalectví a expertní inženýrství jsou přijímání na základě písemné zkoušky a studijního průměru bakalářského studia.

Přihlášky je možné podávat do 15.4.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení (pokud bude vypsáno) do bakalářských oborů a do navazujícího magisterského oboru je možné podávat do 31.7.

Poplatek za přijímací řízení (u všech oborů) je stanoven na 440 Kč.

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 814/5
613 00 Brno