O nás

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Vychovala již několik generací zahradnických inženýrů a zahradních architektů v celé šíři zahradnického oboru.

Na fakultě se uskutečňuje strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě v kreditním systému ECTS. Studium zde uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními.

Pro výuku jsou k dispozici účelově zařízené objekty (skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin, sady, vinice) nejen přímo v areálu, ale využívá se i vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO.

Studenti mají k dispozici studovny, knihovny, PC učebny, herbářovnu, skleníky a sortimenty, a další prostory, které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin prostřednictvím studentských karet ISIC propojených s Univerzitním informačním systémem.

Posluchači studující na Zahradnické fakultě mohou být ubytováni v Brně na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče a na Zámečku. Klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost.

Web

Kde nás najdeš

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Valtická 337
691 44 Lednice na Moravě

Přihlášky a přijímačky

V bakalářských programech je základním parametrem pro přijetí průměr studia na střední škole a maturitní klasifikace. Výjimkou je obor Krajinářská architektura, do kterého jsou uchazeči přijímáni na základě talentové zkoušky a pohovoru.

Přihlášky ke studiu přijímá Zahradnická fakulta MENDELU u bakalářských studijních programů do 31. března 2019, u navazujících magisterských programů do 21. května 2019.

Správní poplatek za přijímací řízení:

  • 440,- Kč pro všechny bakalářské programy (mimo obor Krajinářská architektura)
  • 530,- Kč pro obor Krajinářská architektura
  • 440,- Kč pro navazující magisterské programy obor Řízení zahradnických technologií, Zahradnictví, Management zahradních a krajinářských úprav
  • 500,- Kč pro navazující magisterský program obor Zahradní a krajinářská architektura

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Koleje a menzy

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Valtická 337
691 44 Lednice na Moravě