Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a vzdělávání v České republice.

Studijní programy

Fakulta uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů a na všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. Svým studentům nabízí moderní posluchárny, laboratoře, skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se odehrává v inspirujícím prostředí unikátní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit se v širokém vvýběru pracovních pozic nejen v soukromé, ale i ve státní sféře. Mohou obsadit pracovní pozice jako inženýr specialista v různých typech zemědělských podniků, realizace a údržba vegetačních prvků, podnikatel nebo dokonce svobodný architekt a podobně.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení do bakalářského studia závisí na zvoleném oboru. V programu Zahradnictví a Zahradnické inženýrství je základním parametrem pro přijetí průměr studia na střední škole a maturitní klasifikace. Studijní obor Zahradní a krajinářská architektura stejnojmenného programu vyžaduje jako nezbytnou součást přijímacího řízení talentovou zkoušku, podobně jako obor Zahradní a krajinářské realizace, ke studiu oboru Správa zeleně jsou uchazeči přijímání na základě studijních výsledků ze střední školy a maturitní klasifikace. V programu Floristická tvorba je kritériem pro přijetí portfolio uchazeče, studijní výsledky ze střední školy a maturitní klasifikace.

Důležité termíny a informace

Dny otevřených dveří: 25. ledna, 22. února 2017(vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, budova A Lednice)

Termín podání přihlášek pro bakalářské oborynejpozději 20. března 2017

Talentové zkoušky a testy – ZKA, ZKR24. – 28. dubna 2017

Ústní pohovory u oboru ZKA, ZKR25. – 26. května 2017

Termín podání přihlášek pro navazující magisterské obory nejpozději 22. května 2017

Ústní pohovory pro navazující magisterské obory Z, RZT25. – 26. května 2017

Termín zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení 20. června 2017

Náhradní termín talentových zkoušek 9. května 2017

Náhradní termín ústních pohovorů14. – 15. června 2017

Vyhodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazeči 23. června 2017

Zápisy do prvního ročníku 10. – 14. července 2017

Správní poplatek za přijímací řízení:

440 Kč pro obory Z, VIN, RZT, JRPZ,

500 Kč pro obor ZKR

530 Kč pro obor ZKA.

Správní poplatek nutno uhradit převodem anebo složenkou typu A na účet Mendelovy univerzity v Brně.

Více informací naleznete na webu zf.mendelu.cz

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde