O nás

Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

Kde nás najdeš

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium 

  • studuj po maturitě
  • bez přijímacích zkoušek
  • na základě prospěchu ze SŠ

2. kolo přijímacího řízení

Všechny Bc + NMgr. programy

Do kdy podat přihlášku: 22. 8. 2019

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Kontakt

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno