O nás

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity již přes 60 let nabízí kvalitní a vysoce ceněné ekonomicko - manažerské a informatické vzdělání v moderním prostředí krásného kampusu Mendelovy univerzity v Brně.

Během 60-ti let své existence se stala zkušenou fakultou, která dbá na kvalitní předávání znalostí a zkušeností, podporuje vědu a výzkum a zakládá si na důležitém propojení studia s praxí. Významné české i zahraniční partnerské firmy jsou intenzivně zapojeny do výuky i dalších aktivit fakulty.

Fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Přes 95 % absolventů si najde práci v oboru do dvou měsíců po ukončení studia.

Studenti naší fakulty mohou během studia vycestovat na více než 100 partnerských univerzit po celém světě.

Web

Kde nás najdeš

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z předmětu „Obecné studijní předpoklady“ Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO nebo z předmětu „Všeobecné študijné predpoklady“, který je slovenskou verzí předmětu Obecné studijní předpoklady (dále jen „OSP“). Více informací na adrese: www.scio.cz/nsz/.

Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z odborného předmětu, kterou organizuje fakulta ve dnech 3. až 7. června 2019.

Přihlášku je možné podat do 20. 3. 2019 (Bc.), 10. 4. 2019 (Mgr. - začátek studia září)

Poplatek za přihlášku: 240 Kč (do bakalářského studijního programu)

                                 440 Kč (do magisterského studijního programu)

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Matematika

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Německý jazyk

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde

Kontakt

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Partneři