O nás

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) byla založena již v roce 1959 a je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny "A" nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR. Více o historii fakulty najdete zde.

PEF je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Nabízí ekonomické a informatické vzdělánína všech třech typech vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce.

Fakulta sídlí v prostorách univerzitního kampusu v moderní budově Q, která získala ocenění "Stavba roku 2005". Budova je vybavena bezdrátovým připojením Wi-Fi, volně přístupnou počítačovou studovnou, moderními posluchárnami a učebnami, kde probíhá výuka.

PEF nabízí celkem čtyři akreditované studijní programy:

  • Ekonomika a management
  • Hospodářská politika a správa
  • Systémové inženýrství a informatika
  • Inženýrská informatika
Web

Kde nás najdeš

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z předmětu "Obecné studijní předpoklady", popř. "Všeobecné študijné predpoklady" (Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO). Zkouška může být za určitých podmínek prominuta. Více zde.

  • Elektronická přihláška: 440 (Ing.)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici dostatečnou ubytovací kapacitu na 4 vysokoškolských kolejích. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde.

Kontakt

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Partneři