Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou s více než 55letou tradicí. Nabízíme ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se k nám hlásí více než 5500 uchazečů. V letech 2010 až 2014 jsme získali v žebříčku Hospodářských novin ocenění jako nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Úspěšní absolventi PEF nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo jako projektanti informačních systémů.

www.pef.mendelu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studium se vykonává z matematiky a ze světového jazyka zvoleného při podání přihlášky. 

Od povinnosti konat přijímací zkoušku je osvobozen uchazeč, který se zúčastní Národních srovnávacích zkoušek zajišťovaných společností Scio z předmětu Matematika a cizího jazyka (AJ/NJ) a v obou zkouškách se umístí mezi 50 % nejúspěšnějších. Na některé obory se podmínky pro prominutí přijímací zkoušky liší. Poslední možností prominutí zkoušky je účasti na odborných studentských soutěžích.

Přihlášku je možné podat do 28.3. (Bc.), 11.4. (Mgr. - začátek studia září), 31.5. (PhD).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 440 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Matematika
Výsledek pro přijetí: 60 %
Německý jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

55. výročí od založení fakulty

55. výročí od založení fakulty

Provozně ekonomická fakulta je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Na 55 let ale vypadá velmi dobře. Dnes je totiž PEFka moderní a stále se rozvíjející fakultou, která pravidelně získává ocenění coby nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Každý rok se na ni hlásí 5 500 uchazečů! číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde