O nás

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) byla založena již v roce 1959 a je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny "A" nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR. Více o historii fakulty najdete zde.

PEF je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Nabízí ekonomické a informatické vzdělánína všech třech typech vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce.

Fakulta sídlí v prostorách univerzitního kampusu v moderní budově Q, která získala ocenění "Stavba roku 2005". Budova je vybavena bezdrátovým připojením Wi-Fi, volně přístupnou počítačovou studovnou, moderními posluchárnami a učebnami, kde probíhá výuka.

PEF nabízí celkem čtyři akreditované studijní programy:

  • Ekonomika a management
  • Hospodářská politika a správa
  • Systémové inženýrství a informatika
  • Inženýrská informatika
Web

Kde nás najdeš

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z předmětu "Obecné studijní předpoklady", popř. "Všeobecné študijné predpoklady" (Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO). Zkouška může být za určitých podmínek prominuta. Více zde.

Přihláška do bakalářského studijního programu musí být podána do 20. března 2019. Přihláška do navazujícího studijního programu musí být podána do 10. dubna 2019. Ke dni podání přihlášky je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce ve výši 240 Kč či do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce ve výši 440 Kč. Ve studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce se poplatek spojený s přijímacím řízením nevyměřuje.

  • Elektronická přihláška: 440 (Ing.)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici dostatečnou ubytovací kapacitu na 4 vysokoškolských kolejích. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde.

Kontakt

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Partneři