Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) přináší už téměř 100 let možnost získat kvalitní univerzitní vzdělání ve stupni bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) i doktorském (Ph.D.).

Kvalitu výuky zaručují excelentní technologie a postupy. Komplexnost získaných informací zajišťuje tradičně dobrou uplatnitelnost absolventů v praxi. Studium na MENDELU je spojeno s téměř rodinnou atmosférou, která umožňuje individuální přístup ke studentům.

Kampus MENDELU se nalézá v blízkosti centra a umožňuje tak naplno využít možnosti 9. nejlepšího studentského města na světě.

Den otevřených dveří: 1. února a 1. března 2019, vždy od 10:00

www.ldf.mendelu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Lesníci vyprodali vánoční stromky, v příštích letech hrozí jejich nedostatek

Lesníci vyprodali vánoční stromky, v příštích letech hrozí jejich nedostatek

kolní lesní podnik Masarykův les Křtiny spravující lesy Mendelovy univerzity v Brně o minulém víkendu vyprodal většinu připravených vánočních stromků. Celkem to bylo na devíti prodejních místech ve Křtinách a okolí přibližně 2 000 stromků, což je zhruba o pětinu méně než loni. Většinou se jednalo o smrky, v menším množství pak o borovici lesní, jedli bělokorou a jedli kavkazskou, zájemci si mohli zakoupit i okrasné chvojí. V budoucnu bude zřejmě vánočních stromků nedostatek, jelikož křtinští lesníci při obnově porostů zvyšují podíl listnáčů, uvedl Pavel Čacký, zástupce ředitele Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. číst více

Dny otevřeých dveří

Dny otevřeých dveří

Dny otevřených dveří pro zájemce o studium se konají vždy v 10.00, budova B, posluchárna B02 (přízemí vpravo) číst více

LDF pomáhá zlepšovat akustické vlastnosti klavírů Petrof

LDF pomáhá zlepšovat akustické vlastnosti klavírů Petrof

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlásili v minulém týdnu nejlepší podnikatelské projekty roku 2018 podpořené z OP PIK. V kategorii Výzkum a vývoj pro inovace získala první místo společnost Petrof, která na projektu spolupracovala v rámci zlepšování akustických vlastností s Ústavem nauky o dřevě LDF. Výstupem projektu jsou hned 4 inovované modely klavírů a pianin. číst více

Vědci zmapovali milíře na Křivoklátsku

Vědci zmapovali milíře na Křivoklátsku

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně zmapovali výskyt zhruba tisícovky milířů, které dokládají výrobu dřevěného uhlí na dnešním Křivoklátsku. Stopy po milířích starých 50 let i několik století jsou dodnes v terénu patrné. Zbyly po nich převážně kruhové plochy o průměru pět až deset metrů s terénem precizně upraveným do roviny. Kromě toho vědci identifikovali kilometry starých cest a chodníků, které sloužily pro přibližování dříví i odvoz dřevěného uhlí. číst více

Vědci zkoumají největší žijící organismus na světě

Vědci zkoumají největší žijící organismus na světě

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně zkoumají největší a nejtěžší živý organismus na světě. Je jím Pando, klon topolu osikovitého, který roste v americkém státě Utah. Váhu lesa Pando odborníci odhadují na 6000 tun a takovou hmotnost by nepřevážilo ani tisíc slonů. Roste na západě USA v rezervaci Fishlake National Forest. Topol osikovitý (Populus tremuloides) se obecně vyznačuje převážně vegetativním způsobem rozmnožování, kdy dokáže pomocí kořenových výmladků tvořit skupiny stromů i rozsáhlé kolonie. Les Pando zaujímá plochu 43 hektarů a zahrnuje více než 47 000 kořeny vzájemně propojených kmenů. Jeho rozloha se ale snižuje, příčinou chřadnutí je především pastva dobytka, nedostatečná regulace jelenů a nevhodné zásahy ze strany člověka. Označení Pando, vychází z latinského „rozšiřovat se“. „Pando se tak stal symbolem komplexního propojení, konají se zde například setkání potomků původních obyvatel Ameriky, náboženských skupin různých vyznání nebo svatby. Právě i díky popularitě klonu Pando se topol osikovitý stal národním stromem Utahu, točí se zde dokumentární filmy, Pando má svou vlastní poštovní známku a les přitahuje zájemce z celého světa,“ uvedl Jan Šebesta z Mendelovy univerzity v Brně, který se přímo v USA spolu s dalšími vědci snaží objasnit historii vývoje klonu Pando. O věku klonu se odborníci dohadují a mnohdy se ani řádově neshodnou. Podle některých může mít několik set let, podle jiných i 80 000 let. „Zajímá nás, jak dlouho se klon vyvíjí bez přimíšení dalších dřevin, které se obvykle vyskytují na podobných stanovištích. Řešíme také, jestli předcházelo jeho současnému rozšíření bezlesí nebo les a jaké případně měla zájmová oblast druhové složení stromů,“ uvedl Šebesta. Vědci se spoléhají na metodu pedoantrakologie. Pomocí ní lze získat představu o historickém druhovém složení lesa na stanovišti současného klonu s časovým údajem získaným radiokarbonovým datováním uhlíků pocházejících ze zbytků dávných požárů získaných z půdy. „Znalost historie, rozšíření a ekologie klonu Pando by mohla napomoci k efektivní ochraně a obnově tohoto unikátního organismu. V poslední době se na stránky nejvýznačnějších světových, ale i českých médií dostala zpráva o chřadnutí klonu, který se bohužel už nezšiřuje a není schopen se efektivně obnovovat. Jeho rozloha a počty kmenů se stále zmenšují, v poslední době ovšem zvýšenou rychlostí. Příčinou chřadnutí je především pastva dobytka, nedostatečná regulace jelenů a nevhodné zásahy ze strany člověka,“ uvedl Šebesta, který aktuálně působí na Utah State University v týmu Paula Rogerse, který je ředitelem nadace Western Aspen Alliance a ekologií topolu osikovitého a klonem Pando se zabývá řadu let. V loňském roce působil a přednášel i na Mendelově univerzitě jako expert Fulbrightovy nadace. Kontakt pro bližší informace: Ing. Jan Šebesta, Ph.D., tel.: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF Mendelu, mail: jan.sebesta@mendelu.cz Článek k tématu od Paula Rogerse: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203619 číst více

Vědci MENDELU zkoumají sběrače rosy v Mongolsku

Vědci MENDELU zkoumají sběrače rosy v Mongolsku

Studenti a vědci z Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně zkoumají unikátní modřínové porosty v Mongolsku. Osamocené skupinky modřínů jsou schopné přežít i v extrémně nehostinném a suchém prostředí, bez zjevného přísunu vody. A to jen díky rose. Výsledky výzkumu mohou pomoci zastavit postup pouště Gobi do lesnaté oblasti na severu Mongolska. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Zobrazit další aktuality (5)

Doplňující informace

O ubytování neměj strach

Všichni studenti prvních ročníků získávají možnost ubytování na vysokoškolských kolejích.

Poznej s námi svět

LDF MENDELU podporuje mezinárodní spolupráce a výměnné pobyty. Kromě programů Erasmus, CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT apod. spolupracuje s řadou univerzit po celém světě v rámci bilaterálních smluv.