O nás

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) přináší už téměř 100 let možnost získat kvalitní univerzitní vzdělání ve stupni bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) i doktorském (Ph.D.).

Kvalitu výuky zaručují excelentní technologie a postupy. Komplexnost získaných informací zajišťuje tradičně dobrou uplatnitelnost absolventů v praxi. Studium na MENDELU je spojeno s téměř rodinnou atmosférou, která umožňuje individuální přístup ke studentům.

Kampus MENDELU se nalézá v blízkosti centra a umožňuje tak naplno využít možnosti 9. nejlepšího studentského města na světě.

Web

Kde nás najdeš

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 810/3
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Hlavním kritériem pro přijetí uchazeče do bakalářských studijních programů je průměrný prospěch ze SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximální bodové ohodnocení 100 bodů, při horším prospěchu se bodové ohodnocení úměrně snižuje.

Do studijního programu Design nábytku jsou uchazeči přijímáni na základě talentové zkoušky.

Formou elektronické přihlášky se pro akademický rok 2019/2020 můžete přihlašovat až do 12. 8. 2019 (druhé kolo Bc. a Mgr.).

Poplatek za podání přihlášky činí 440 Kč (530 Kč v případě oborů, u kterých je součástí přijímací zkoušky talentová zkouška).

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Aktuality

Doplňující informace

O ubytování neměj strach

Všichni studenti prvních ročníků získávají možnost ubytování na vysokoškolských kolejích.

Poznej s námi svět

LDF MENDELU podporuje mezinárodní spolupráce a výměnné pobyty. Kromě programů Erasmus, CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT apod. spolupracuje s řadou univerzit po celém světě v rámci bilaterálních smluv. 

Kontakt

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 810/3
613 00 Brno