Lesnická a dřevařská fakulta byla založena v roce 1950.

Studijní programy

Nabízí třístupňové studium v oborech souvisejících s lesnictvím, krajinářstvím, zpracováním dřeva a výrobou dřevěných interiérových prvků.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti lesního hospodářství, těžby a zpracování dřeva, nábytkářském průmyslu, dále v příslušných odborech státních a samosprávných institucí.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení na bakalářské studijní programy je písemná přijímací zkouška. Tematické okruhy závisí na zvoleném oboru a zpravidla se jedná o kombinaci dvou předmětů, například matematiky a fyziky/biologie/anglického jazyka nebo testu Obecných studijních předokladů (SCIO). U oboru Design nábytku se koná talentová přijímací zkouška. Kromě přijímací zkoušky monou uchazeči získat body i za dosažený průměr na střední škole.

Na vybrané obory mohou být uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek, a to na základě výsledků předchozího studia na střední škole.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc., Mgr.), 15.5. (Ph.D.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 440 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů. Více informací zde

Koleje a menzy

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Více informací zde