O nás

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) se těší stoleté tradici a nabízí možnost získat kvalitní univerzitní vzdělání ve stupni bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) i doktorském (Ph.D.).

Kvalitu výuky zaručují excelentní technologie a postupy. Komplexnost získaných informací zajišťuje tradičně dobrou uplatnitelnost absolventů v praxi. Studium na MENDELU je spojeno s téměř rodinnou atmosférou, která umožňuje individuální přístup ke studentům.

Kampus MENDELU se nachází v blízkosti centra a umožňuje tak naplno využít možnosti 6. nejlepšího města na světě z pohledu studentů.

Web

Kde nás najdeš

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 810/3
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Hlavním kritériem pro přijetí uchazeče do bakalářských studijních programů je průměrný prospěch ze SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximální bodové ohodnocení 100 bodů, při horším prospěchu se bodové ohodnocení úměrně snižuje.

Do studijního programu Design nábytku jsou uchazeči přijímáni na základě talentové zkoušky.

Poplatek za podání přihlášky činí 450 Kč (550 Kč v případě oborů, u kterých je součástí přijímací zkoušky talentová zkouška).

Bakalářské a magisterské studijní programy:

1. kolo přijímacího řízení – ukončeno. Více zde.

Doktorské studijní programy:

1. kolo přijímacího řízení - ukončeno.

  • Elektronická přihláška: 450 Kč

Aktuality

Doplňující informace

O ubytování neměj strach

Všichni studenti prvních ročníků získávají možnost ubytování na vysokoškolských kolejích.

Poznej s námi svět

LDF MENDELU podporuje mezinárodní spolupráce a výměnné pobyty. Kromě programů Erasmus, CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT apod. spolupracuje s řadou univerzit po celém světě v rámci bilaterálních smluv. 

Kontakt

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 810/3
613 00 Brno