Nalezli jsme 36 škol

NEWTON University

 • Globální podnikání a management (NEWTON Start)
 • MBA - Moderní řízení podniku
 • Management lidských zdrojů (NEWTON Business)

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Politologie
 • Evropská studia

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • International Territorial Studies (EN)
3 programy

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Aplikovaná pedagogická studia
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Tvorba a výroba nábytku - specializace Navrhování nábytku
 • Stavby na bázi dřeva
 • Krajinářství

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb
 • Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management
 • Otevřená informatika

a dalších 9 programů

12 programů

Agronomická fakulta

 • Technologie potravin
 • Fytotechnika
 • Profesní zemědělství

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta informatiky

 • Programování a vývoj aplikací
 • Informatika - specializace Informatika bez zaměření
 • Informatika ve vzdělávání

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Zbraně a munice
 • Bojová a speciální vozidla
 • Letecká technika – avionika a výzbroj

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Veterinární hygiena a ekologie

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Chemie bioaktivních látek
 • Chemie a technologie materiálů
 • Fyzikální chemie

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Informační bezpečnost
 • Biomedicínská technika a bioinformatika
 • Automatizační a měřicí technika

a dalších 33 programů

36 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právní specializace: Právo ve veřejné správě
 • Právní specializace: Právo v podnikání
 • Podnikání a management

a dalších 13 programů

16 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Bezpečnostní management - zaměření Právo a bezpečnost
 • Bezpečnostní management - zaměření Národní bezpečnost
 • Bezpečnostní management - zaměření Kybernetická bezpečnost

a dalších 34 programů

37 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a daně
 • Procesní management
 • Ekonomika podniku

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Velitel průzkumných jednotek
 • Velitel dělostřeleckých jednotek
 • Velitel chemických jednotek

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Architektura pozemních staveb
 • Geodézie a kartografie
 • Stavební inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmacie
 • Farmakologie a toxikologie
2 programy

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Zdaňování
 • Management podnikových procesů
3 programy

Divadelní fakulta

 • Činoherní režie
 • Divadelní dramaturgie
 • Divadelní produkce

a dalších 13 programů

16 programů