Nalezli jsme 38 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Učitelství odborných předmětů

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: MBA  Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)  Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)  Mezinárodní management  Global Business and Management (NEWTON Premium)  Digitální marketing (NEWTON Premium)   a dalších 13 oborů

NEWTON College, a.s.
TIP

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Management v podnikání  Technologie ochrany osob a majetku  Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Ekonomika a právo v podnikání

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Entrepreneurship and Small Business Development  European Business and Finance  Řízení a ekonomika podniku (EN)  Ekonomika a procesní management  Ekonomika podniku   a dalších 5 oborů

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Konstrukce a dopravní stavby  Stavební inženýrství  Pozemní stavby  Geodézie a kartografie  Městské inženýrství  Water Management and Water Structures  Civil Engineering Management  Building Constructions   a dalších 8 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Aplikovaná informatika  Soukromoprávní studia  Právo  MBA pro manažery a podnikatele

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření IT management  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management ve veřejné správě   a dalších 33 oborů

TIP

Akademie STING, o.p.s.

Brno

Obory: Zdaňování  Podniková ekonomika a management  Organizace a řízení malých a středních podniků

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika (EN)  Teoretická informatika  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost  Programování a vývoj aplikací  Informatika  Informatika ve vzdělávání  Řízení softwarových systémů a služeb  Umělá inteligence a zpracování dat   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Audioengineering  Theoretical Electrical Engineering  Fyzikální elektronika a nanotechnologie  Kybernetika, automatizace a měření  Automatizační a měřicí technika  Cybernetics, control and Measurements   a dalších 35 oborů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Finance  Econimic Informatics  Řízení a ekonomika obchodu  Veřejná správa  Ekonomická informatika  Manažersko-ekonomický obor  Účetnictví a daně  Řízení a ekonomika podniku  Business Economics and Management   a dalších 5 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Applied and Landscape Ecology  Živočišné biotechnologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  General Agriculture  Aplikovaná bioklimatologie  Applied Bioclimatology  Technology and Agriculture Machinery  Rybářství a hydrobiologie   a dalších 38 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Finance - specializace Podnikové finance  Oceňování majetku  Ekonomika a management - specializace Sales management  Ekonomika a management - specializace Management lidských zdrojů  Finance - specializace Veřejné finance   a dalších 7 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Mezinárodní rozvojová studia  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Audiovizuální tvorba a divadlo  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Činoherní režie  Světelný design  Divadlo a výchova  Dramatická umění  Činoherní herectví  Divadelní dramaturgie  Divadelní manažerství   a dalších 5 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na kontrabas  Interpretace a teorie interpretace  Hra na klarinet  Hra na kytaru  Dirigování orchestru  Kompozice  Hra na fagot  Multimediální kompozice  Hra na cembalo  Dirigování sboru  Klavírní pedagogika   a dalších 21 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Fyzika kondenzovaných látek (EN)  Molekulární a buněčná biologie  Fyzika plazmatu  Fyzikální chemie  Fyzika plazmatu (EN)  Zoologie  Obecné otázky fyziky  Geologie  Obecné otázky fyziky (EN)  Bio-omika (EN)   a dalších 122 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Románské literatury  Ruský jazyk  Novořecký jazyk a literatura  Obecná jazykověda  Klasická filologie  Německá literatura  Německý jazyk  Paleoslovenistika a slovanské jazyky  Polská literatura  Teorie a dějiny umění   a dalších 100 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (dvouoborový)  Kinantropologie  Kondiční trenér  Speciální edukace bezpečnostních složek  Regenerace a výživa ve sportu  Management sportu  Aplikovaná kineziologie   a dalších 6 oborů