Nalezli jsme 36 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Realitní inženýrství
4 programy

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Potravinářská chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika - specializace Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Europe from the Visegrad Perspective (EN)
 • Mezinárodní vztahy
 • Soudobé dějiny

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Procesní management

a dalších 8 programů

11 programů

Agronomická fakulta

 • Pivovarství a sladařství
 • Animal Production (EN)
 • Obecná a speciální zootechnika

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj
3 programy

Vysoká škola Sting

 • Účetnictví
 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Zdaňování
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika

a dalších 43 programů

46 programů

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Finanční řízení podniku
 • Ekonomika a management - Veřejná správa a její aspekty
 • Global Business and Management (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Digitální marketing
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

a dalších 78 programů

81 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
 • Architektura pozemních staveb
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Materials Sciences (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Myslivost
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Lesnictví - specializace Lesnictví

a dalších 32 programů

35 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy

a dalších 59 programů

62 programů

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Biomedicínské vědy
 • Zubní lékařství

a dalších 32 programů

35 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Biochemie
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy