Nalezli jsme 36 škol

Online VELETRH VŠ: 18. - 19. října 2022, pro studenty ZDARMA! Získej vstupenku teď hned

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy

NEWTON University

 • Globální podnikání a management
 • Psychologie pro manažery
 • Management cestovního ruchu

a dalších 26 programů

29 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Bezpečnostní management - zaměření Kybernetická bezpečnost
 • Bezpečnostní management - zaměření Mezinárodní bezpečnost
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Startup a podnikání

a dalších 44 programů

47 programů

Agronomická fakulta

 • Biologická chemie
 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Zootechnika

a dalších 33 programů

36 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Telekomunikační a informační technika
 • Informační bezpečnost

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff (EN)
 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
 • Food Safety and Quality (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta chemická

 • Food Chemistry (EN)
 • Environmentální chemie a technologie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Energetika
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

a dalších 30 programů

33 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Fytologie lesa
 • Hospodářská úprava lesa
 • Lesnická fytopatologie a mykologie

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Aplikovaná pedagogická studia
3 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Bojová a speciální vozidla
 • Zbraně a munice
 • Komunikační technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Vojenská doprava
 • Velitel chemických jednotek
 • Teorie obrany státu

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta podnikatelská

 • International Business and Management (EN)
 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Informační management

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství odborných předmětů pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 59 programů

62 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Cultural Sociology (EN)
 • Media and journalism studies (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmaceutical Technology (EN)
 • Farmakognozie
 • Pharmacognosy (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Regionální ekonomie
 • Finance

a dalších 19 programů

22 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy
 • Ukrajinská studia
 • Latinský jazyk a literatura

a dalších 99 programů

102 programů

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Softwarové inženýrství
 • Vizuální informatika

a dalších 20 programů

23 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Предпринимательство и менеджмент (RU)
 • Obchodněprávní studia
 • Bezpečnostní studia

a dalších 13 programů

16 programů