Nalezli jsme 36 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Informační bezpečnost

a dalších 38 programů

41 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management cestovního ruchu

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Účetnictví a daně
 • Company Management and Economics (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky

 • Teoretická informatika
 • Informatika
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)
 • Management a psychologie (NEWTON Premium)
 • Psychologie v managementu

a dalších 17 programů

20 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Právo v manažerské praxi
 • Právo ve veřejné správě

a dalších 6 programů

9 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
 • Management podnikových procesů
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Accounting and Taxes (EN)
 • Management obchodní činnosti
 • Sociálně-ekonomický obor

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions (EN)
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • International Development Studies (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a pojišťovnictví
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství odborných předmětů

a další 2 programy

5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Ekologie lesa
 • Ochrana lesa

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární ekologie
 • Veterinární hygiena a ekologie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta výtvarných umění

 • Intermediální a digitální tvorba – Ateliér video
 • Design – Ateliér grafického designu 2
 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 3

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informační technologie
 • Bezpečnost informačních technologií
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta architektury

 • Urbanismus
 • Architektura
 • Urban design
3 programy

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik technických systémů
 • Soudní inženýrství: Oceňování majetku
 • Realitní inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná psychologie
 • Religionistika
 • Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 99 programů

102 programů

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
 • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
2 programy

Fakulta stavební

 • Management stavebnictví
 • Building Constructions
 • Městské inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance (DE)
 • Podniková ekonomika a management
 • Hospodářská politika (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů