Nalezli jsme 36 škol

6x nejlépe👍hodnocená VŠ v ČR. Individuální přístup, praxe. Studujte na NEWTON University.

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Realitní inženýrství
4 programy

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Potravinářská chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 59 programů

62 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika - specializace Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta sociálních studií

 • Europe from the Visegrad Perspective (EN)
 • Mezinárodní vztahy
 • Soudobé dějiny

a dalších 29 programů

32 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Genomics and Proteomics (EN)
 • Geografie a kartografie
 • Fyzika

a dalších 72 programů

75 programů

Lékařská fakulta

 • Dentální hygiena
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Procesní management

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Agronomická fakulta

 • Pivovarství a sladařství
 • Animal Production (EN)
 • Obecná a speciální zootechnika

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Regionální rozvoj
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinné inženýrství
 • Lesnictví - specializace Lesnictví
 • Stavby na bázi dřeva

a dalších 32 programů

35 programů

Vysoká škola Sting

 • Účetnictví
 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Zdaňování
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika

a dalších 43 programů

46 programů

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Finanční řízení podniku
 • Ekonomika a management - Veřejná správa a její aspekty
 • Global Business and Management (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta sportovních studií

 • Osobní a kondiční trenér
 • Tělesná výchova a sport - specializace Management sportu
 • Tělesná výchova a sport - specializace Speciální edukace bezpečnostních složek

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Vojenská geografie a meteorologie
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Teorie obrany státu
 • Řízení a použití ozbrojených sil
3 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Digitální marketing
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

a dalších 78 programů

81 programů