Nalezli jsme 37 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Procesy tvorby nábytku
 • Lesní inženýrství
 • Hospodářská úprava lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Tvorba a ochrana krajiny

a dalších 18 programů

26 programů

Fakulta informatiky

 • Vizuální informatika (EN)
 • Informatika
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)
 • Teoretická informatika
 • Informatika (EN)
 • Programování a vývoj aplikací

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Microelectronics and Technology
 • Cybernetics, Control and Measurements
 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství

a dalších 36 programů

41 programů

Fakulta podnikatelská

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Manažerská informatika
 • MSc in Business and Informatics
 • Entrepreneurship and Small Business Development
 • European Business and Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Účetnictví a daně

a dalších 5 programů

12 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
3 programy

NEWTON College, a.s.

 • Mezinárodní management
 • Mezinárodní finance a management (NEWTON Premium)
 • Marketing a média (NEWTON Premium)
 • Change Management a průmyslové inženýrství (NEWTON Business)
 • Digitální marketing (NEWTON Business)

a dalších 14 programů

19 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Logistika a management výroby
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management ve veřejné správě

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • International Development Studies
5 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Econimic Informatics
 • Ekonomická informatika
 • Veřejná správa
 • Management cestovního ruchu
 • Business Economics and Management
 • Účetnictví a daně
 • Accounting and Taxes
 • Řízení a ekonomika obchodu
 • Automatizace řízení a informatika

a dalších 8 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Aplikovaná informatika
 • Marketingové komunikace
 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Právo
 • MBA pro manažery a podnikatele
 • Právo v manažerské praxi
10 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Technické znalectví a pojišťovnictví
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Technické znalectví a expertní inženýrství
5 programů

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Automobilová doprava
 • Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
 • Speciální produkce rostlinná
 • Technologie potravin
 • Ekotrofologie
 • Obecná zootechnika
 • Rostlinolékařství

a dalších 38 programů

46 programů

Divadelní fakulta

 • Taneční a pohybové divadlo a výchova
 • Činoherní režie
 • Audiovizuální tvorba a divadlo
 • Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
 • Činoherní herectví
 • Divadlo a výchova
 • Divadelní manažerství
 • Divadelní dramaturgie

a dalších 6 programů

14 programů

Hudební fakulta

 • Zpěv
 • Kompozice
 • Hra na trombon
 • Hra na hoboj
 • Duchovní hudba
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
 • Multimediální kompozice
 • Hra na lesní roh
 • Hudební manažerství
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Jazzová interpretace

a dalších 21 programů

32 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
 • Katalánský jazyk a literatura
 • Portugalský jazyk a literatura
 • Ruský jazyk a literatura
 • Ukrajinský jazyk a literatura

a dalších 104 programů

110 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Molekulární biologie a genetika
 • Geologie pro kombinaci s archeologií (dvouoborové)
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Chemie
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Finanční a pojistná matematika

a dalších 126 programů

132 programů

Fakulta sportovních studií

 • Regenerace a výživa ve sportu
 • Kinantropologie (EN)
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (dvouoborový)
 • Management sportu
 • Tělesná výchova a sport
 • Kondiční trenér
 • Aplikovaná kineziologie

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta sociálních studií

 • Conflict and Democracy Studies
 • Evropská studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Environmentální studia
 • Obecná psychologie
 • International Joint Master's Degree in Cultural Sociology (EN)
 • Sociální psychologie
 • Sociologie (EN)
 • Politologie

a dalších 32 programů

41 programů

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (EN)
 • Otorinolaryngologie (EN)
 • Dermatovenerologie
 • Všeobecná sestra
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Radiologie - zobrazovací metody (EN)

a dalších 46 programů

53 programů