Nalezli jsme 36 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta vojenského leadershipu

 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
 • Řízení lidských zdrojů
 • Management informačních zdrojů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Radiolokace a elektronický boj
 • Letecká technika – avionika a výzbroj
 • Zbraně a munice

a dalších 14 programů

17 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Management - zaměření Marketing a brand management
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Digitální marketing

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff (EN)
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Kybernetika, automatizace a měření
 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Elektronika a komunikační technologie

a dalších 32 programů

35 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Právo v podnikání
 • Aplikovaná informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Ekonomika podniku
 • Mezinárodní ekonomika a obchod

a dalších 6 programů

9 programů

NEWTON College, a.s.

 • Management lidských zdrojů (NEWTON Business)
 • Management lidských zdrojů
 • Marketing

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Development Studies (EN)
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Obecná zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Agricultural Chemistry (EN)

a dalších 37 programů

40 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Technické znalectví a expertní inženýrství
4 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Krajinné inženýrství
 • Botanika

a dalších 23 programů

26 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika a správa obor Účetnictví a daně
 • Finance (akademický program)
 • Ekonomika a management

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Rozšířená matematika
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Informatika (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Civil Engineering Management

a dalších 13 programů

16 programů

Divadelní fakulta

 • Scénografie
 • Dramatická výchova
 • Světelný design

a dalších 14 programů

17 programů

Hudební fakulta

 • Duchovní hudba
 • Hra na cembalo
 • Hudební produkce

a dalších 29 programů

32 programů

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
 • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
2 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Hospodářská politika
 • Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • North-American Culture Studies (EN)
 • Literatura a mezikulturní komunikace
 • Sociální psychologie

a dalších 98 programů

101 programů