Nalezli jsme 36 škol

Unicorn University nabízí novým studentům slevu na školné, online materiály zdarma a flexibilní rozvrh.

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management - zaměření Management cestovního ruchu
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Finanční management a účetnictví
 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Bezpečnost ČR

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Městské inženýrství
 • Physical and Building Materials Engineering

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta chemická

 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)
 • Biophysical Chemistry (EN)
 • Food Chemistry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Space Applications (EN)
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání

a dalších 35 programů

38 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Biologická chemie
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 34 programů

37 programů

Vysoká škola Sting

 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Zdaňování
 • Účetnictví
3 programy

NEWTON University

 • Management a podnikání
 • Globální podnikání a management
 • Msc. Psychologie v managementu

a dalších 26 programů

29 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ochrana lesa
 • Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině
 • Forest Management (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • International Territorial Studies (EN)
 • Regionální rozvoj
3 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové inženýrství
 • Inženýrská mechanika
 • Applied Mathematics (EN)

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Ženijní konstrukce
 • Informační technologie
 • Vojenský pilot

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Velitel ženijních jednotek
 • Bezpečnost a obrana
 • Velitel chemických jednotek

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • International Business and Management (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 8 programů

11 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Soudní inženýrství
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
4 programy

Filozofická fakulta

 • Divadelní a filmová studia
 • Filozofie
 • Český jazyk a literatura

a dalších 99 programů

102 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta sociálních studií

 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Psychologie

a dalších 28 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Vědy o živé přírodě
 • Geografie a kartografie

a dalších 72 programů

75 programů