Nalezli jsme 36 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola podnikání a práva

 • Soukromoprávní studia
 • Marketingové komunikace
 • Právo v podnikání

a dalších 6 programů

9 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Business)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Management a psychologie (NEWTON Business)

a dalších 17 programů

20 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Startup a podnikání

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika (EN)
 • Teoretická informatika
 • Vizuální informatika (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Management podnikových procesů
 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Zdaňování
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství odborných předmětů
 • Technické znalectví a expertní inženýrství
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
 • Veterinary Ecology (EN)
 • Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions (EN)
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • International Development Studies (EN)
4 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Design nábytku
 • Dřevařství

a dalších 23 programů

26 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management cestovního ruchu
 • Sociálně-ekonomický obor
 • Veřejná správa

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínská technika a bioinformatika
 • Teleinformatics (EN)
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta podnikatelská

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Účetnictví a daně
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Civil Engineering Management

a dalších 13 programů

16 programů

Divadelní fakulta

 • Scénografie
 • Dramatická výchova
 • Světelný design

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hudební fakulta

 • Duchovní hudba
 • Hra na cembalo
 • Hudební produkce

a dalších 29 programů

32 programů

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
 • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
2 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Hospodářská politika
 • Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • North-American Culture Studies (EN)
 • Literatura a mezikulturní komunikace
 • Sociální psychologie

a dalších 98 programů

101 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
 • Matematická analýza (EN)
 • Obecné otázky fyziky (EN)

a dalších 110 programů

113 programů

Fakulta sportovních studií

 • Trenérství
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (dvouoborové)
 • Regenerace a výživa ve sportu

a dalších 12 programů

15 programů