Nalezli jsme 37 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Aplikovaná informatika
 • Marketingové komunikace
 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Právo
 • MBA pro manažery a podnikatele
 • Právo v manažerské praxi
10 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
3 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management - zaměření Management firemních financí
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Územní management
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů

a dalších 30 programů

33 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • Globální podnikání a management (NEWTON Start)

a dalších 8 programů

12 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • International Development Studies
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesní inženýrství
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Dřevařské inženýrství
 • Botanika
 • European Forestry (EN)
 • Ekologie lesa
 • Dřevařství
 • Tvorba a ochrana krajiny
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Technologie zpracování dřeva

a dalších 16 programů

26 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodní činnosti
 • Automatizace řízení a informatika
 • Management cestovního ruchu
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Finance
 • Sociálně-ekonomický obor
 • Finance a investiční management
 • Veřejná správa

a dalších 8 programů

16 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a expertní inženýrství
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Technické znalectví a pojišťovnictví
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Informační bezpečnost
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)

a dalších 36 programů

41 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikatelská

 • Entrepreneurship and Small Business Development
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Účetnictví a daně
 • Informační management
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Mezinárodní ekonomika a obchod
 • Corporate Finances (EN)

a dalších 5 programů

12 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy
 • Programování a vývoj aplikací
 • Informatika ve vzdělávání
 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Umělá inteligence a zpracování dat

a dalších 6 programů

13 programů

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
2 programy

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Finance - specializace Podnikové finance
 • Ekonomika a management - specializace Marketing management
 • Ekonomika a management - specializace Sales management
 • Finance - specializace Veřejné finance
 • Oceňování majetku

a dalších 7 programů

12 programů

Fakulta stavební

 • Management stavebnictví
 • Building Constructions
 • Městské inženýrství
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie
 • Structures and Traffic Constructions

a dalších 9 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance (DE)
 • Podniková ekonomika a management
 • Hospodářská politika (dvouoborové)
 • Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
 • Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)
 • Ekonomie (dvouoborová)
 • Finance (EN)

a dalších 17 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • Klasický řecký jazyk a literatura
 • Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
 • Teorie interaktivních médií
 • Učitelství základů společenských věd pro střední školy
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

a dalších 97 programů

102 programů

Divadelní fakulta

 • Činoherní režie
 • Dramatická umění
 • Divadelní manažerství (divadelní produkce)
 • Audiovizuální tvorba a divadlo
 • Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
 • Světelný design
 • Výchovná dramatika pro Neslyšící

a dalších 10 programů

17 programů

Hudební fakulta

 • Multimediální kompozice
 • Hra na hoboj
 • Dirigování orchestru
 • Hra na housle
 • Duchovní hudba
 • Hra na kontrabas
 • Hra na klarinet
 • Hra na kytaru
 • Hudební produkce
 • Hudební manažerství
 • Hra na klavír
 • Zpěv
 • Jazzová interpretace

a dalších 19 programů

32 programů

Fakulta sportovních studií

 • Trenérství
 • Tělesná výchova a sport (sdružené studium)
 • Fyzioterapie
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (jednooborové)
 • Kinantropologie
 • Speciální edukace bezpečnostních složek
 • Management sportu

a dalších 8 programů

15 programů