Nalezli jsme 36 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Agronomická fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • General Animal Breeding (EN)
 • Agricultural Chemistry (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku

a dalších 11 programů

14 programů

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie pro manažery (NEWTON Business)
 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • Management a podnikání (NEWTON Premium)

a dalších 17 programů

20 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Technické znalectví a expertní inženýrství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Konfliktní a demokratická studia
 • Mezinárodní vztahy a evropská politika

a dalších 26 programů

29 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Andragogika (EN)
 • Literatures in English (EN)

a dalších 98 programů

101 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance
 • Veřejná ekonomie
 • Regionální rozvoj a cestovní ruch

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • International Development Studies (EN)
 • Mezinárodní rozvojová studia
3 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Food Hygiene and Processing Technology (EN)
 • Diseases of Wild and ZOO Animals (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo
 • Marketingové komunikace
 • MBA pro manažery a podnikatele

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Farmakologie

a dalších 43 programů

46 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cizího jazyka
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 61 programů

64 programů

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Účetnictví a daně
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta informatiky

 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Informatika ve vzdělávání
 • Informatika - specializace Informatika bez zaměření

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management ve veřejné správě
 • Ekonomika a management - zaměření Management firemních financí

a dalších 35 programů

38 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Bioanalytical chemistry (EN)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 72 programů

75 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika – draky a motory
 • Kybernetika a robotika
 • Kybernetická bezpečnost

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Electrical Power Engineering (EN)
 • Theoretical Electrical Engineering (EN)
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinářství
 • Botanika
 • Technologie zpracování dřeva

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Zpravodajské zabezpečení AČR
 • Management informačních zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů

a dalších 7 programů

10 programů