O nás

FI MU vznikla roku 1994 jako první čistě informatická fakulta v ČR. Časem a praxí prověřené vzdělání nabízíme ve formě Bc., Mgr. i Ph.D. Kreditový systém na fakultě umožňuje velkou  volnost při výběru předmětů i zaměření studia. Lze zapisovat předměty také z jiných fakult MU. Máme bohatou nabídku studia v zahraničí a štědrá motivační stipendia. Na FI MU se můžete dále rozvíjet v prostředí špičkových výzkumných skupin v oblastech jako je umělá inteligence, vývoj her nebo kyberbezpečnost. Máme propracovaný systém spolupráce s průmyslovými partnery, který studentům usnadňuje uplatnění ve světě IT. V neposlední řadě jsme také připraveni na zpřístupnění studia studentům s handicapem.

Chcete se dozvědět o studiu na FI MU více? Rádi Vás přivítáme na Dnech otevřených dveří nebo si stáhněte studijní brožuru.

Bakalářské studijní programy

Prioritou naší nabídky je studijní program Informatika, v kterém získáte plnohodnotné všeobecné oborové vzdělání, které ani ve víru technologických změn nezestárne. Tento program je vhodným předstupněm pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Během tohoto programu se můžete vhodnou volbou předmětů zaměřit na jednu z osmi specializací.

Pokud se rozhodnete pro program Programování a vývoj aplikací, čeká Vás studium principů technické realizace základních počítačových aspektů od hardwarového vybavení, přes operační systémy, síťování až po zásady bezpečného a efektivního uložení dat. Program Vás výborně připraví zejména na pozice programátorů, vývojářů či správců počítačových a informačních systémů, ale možnosti uplatnění jsou mnohem širší, protože Vaše schopnost řešit praktické problémy bude mimořádně ceněná.

Chcete se stát učitelem nebo učitelkou informatiky? Nabízíme Vám program Informatika ve vzdělávání v kombinaci s vybraným programem Přírodovědecké fakulty MU.

Navazující magisterské studijní programy

Teoretická informatika

Studium je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače. Vyberte si specializaci.

Umělá inteligence a zpracování dat

Studium je zaměřeno na umělou inteligenci, strojové učení, neuronové sítě, statistiku, vizualizaci dat a technologie zpracování rozsáhlých dat. Vyberte si specializaci.

Vizuální informatika

Studium připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje oblasti jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D. Vyberte si specializaci.

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Studium připraví absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů. Vyberte si specializaci.

Řízení softwarových systémů a služeb

Studijní program připravuje a vzdělává budoucí manažery pro řízení vývoje softwarových systémů a služeb nebo pro řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Vyberte si specializaci.

Uplatnění

Po absolventech FI MU je na trhu práce nepolevující poptávka. O jejich kvalitě a znalostech svědčí průměrný hrubý nástupní plat 46 256 Kč (rok 2018).

FI MU se snaží vychovávat lídry v oboru. Mezi absolventy najdeme řadu výrazných osobností. David Pavlík jako jeden ze dvou Čechů uspěl ve SpaceX vizionáře Elona Muska, Dita Přikrylová vybudovala inovativní vzdělávací organizaci Czechitas a Andrej Pančík vydělal miliony dolarů za svoje úspěšné charitativní startupy.

Již během studií pomáhá k hladkému vstupu do světa IT Sdružení průmyslových partnerů.

Odborný růst a výzkum

Studenti se mohou během studia připojit k výzkumným skupinám na FI MU a specializovat se. Bohaté zkušenosti se studentskou spoluprací má například nejvýznamnější kyberbezpečnostní pracoviště v ČR Kyber polygon (KYPO).

V informatickém výzkumu patří FI MU dlouhodobě k nejlepším institucím v ČR. To potvrzuje respektované hodnocení CERGE-EI (rok 2016).

Nejen studiem informatiky je člověk živ

Na FI MU se můžete zapojit do aktivit jako jsou Filmový festivalproFidivadlo nebo do činnosti Spolku přátel severské zvěře.    

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium 2020/2021

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU nebo mohou požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na MU. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu.

Stále více uchazečů využívá z celé řady příležitostí, které fakulta nabízí k přijetí bez přijímacích zkoušek. Z těchto možností vyzdvihujeme zejména přijetí na základě úspěšného řešitelství Korespondenčního semináře z informatiky pořádaného FI MU. Zajímavou možností jsou také IQ testy pro dospělé společností Mensa ČR nebo Mensa SR.

Žadatel o prominutí zkoušky odešle písemnou žádost na studijní oddělení FI MU do 29. února 2020, a to i v případě, že uchazeč doloží vyžadované dokumenty pro uplatnění některého kritéria až po tomto termínu, nejpozději však do 17. dubna 2020.

Přehled všech kritérií pro přijetí bez přijímacích zkoušek

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 80 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta umožňuje a podporuje studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či fondů Norska a EHP. Další informace

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Fakultní doporučení a možnosti ubytování.

Kontakt

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno