Fakulta informatiky vznikla v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice.

Studijní programy

Studijní obory sahají od teoretické informatiky přes informační systémy až po zpracování přirozeného jazyka či grafický design. Fakulta informatiky je v České republice nejlepší institucí v oboru informatika, jak dokazuje hodnocení výsledků výzkumu CERGE-EI.

Uplatnění

O vysoké poptávce po našich absolventech svědčí jejich průměrný nástupní plat 45 000 Kč.

Díky široké spolupráci FI MU se Sdružením průmyslových partnerů pracují budoucí programátoři na reálných projektech, čímž získávají praktické zkušenosti už během studia.

Odbornost

Odborný růst budoucích absolventů umožňují Výzkumné skupiny, možnost ve výuce navštěvovat Kyber polygon (KYPO) anebo spolupracovat na rozsáhlých projektech v Centru vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (CERIT).

Další aktivity

K výrazným aktivitám mimo informatiku patří Filmový festival FI MU  a studentský soubor proFIdivadlo.

www.fi.muni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny obory. Má formu Testu studijních předpokladů (TSP MU).

Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří získají percentil alespoň 70 v testu Obecných studijních předpokladů nebo 60 v Matematice v Národních srovnávacích zkouškách či splní další kritéria (dobrý výsledek v testu SAT I z matematiky, 1. až 3. místo v regionálním kole středoškolské odborné činnosti, úspěšné řešení regionálního kola středoškolské odborné olympiády kategorie A nebo P, úspěšné řešení Korespondenčního semináře z informatiky FI MU).

Přihlášku lze podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Mimořádné motivační stipendium

Mimořádné motivační stipendium

Studenti, kteří složili maturitní zkoušku z matematiky s hodnocením 1 (na Slovensku s procentem úspěšnosti 85 procent a vyšším) nebo se účastnili mezinárodních soutěží v matematice nebo informatice mohou získat Mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. číst více

Aktuality z fakulty

Aktuality z fakulty

Co se děje na fakultě? číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či fondů Norska a EHP. Bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.