O nás

Získejte praxí ceněné vzdělání, které nabízí první čistě informatická fakulta v ČR od roku 1994. Co nabízíme?

  • třístupňové studium - Bc., navazující Mgr. a Ph.D.,
  • volnost při výběru předmětů a celkového zaměření studia,
  • možnost zapojení do nejlepšího informatického výzkumu v ČR v oblastech jako jsou umělá inteligence, vývoj her, kyberbezpečnost a dalších.
  • řešte závěrečnou práci s vedoucím z firemního prostředí na téma z praxe
  • studujte, co vás baví a ještě za to buďte královsky placeni. Podle průzkumu z roku 2021 by 90,1 % absolventů volilo FI opět a hrubý nástupní plat byl 58 992 Kč.
  • užívejte si pohodovou atmosféru Brna, které je 5. v ČR dle Indexu kvality života 2021 (Brno postoupilo o úroveň výše)

Chcete se dozvědět o studiu na FI MU více? Rádi vás přivítáme na Dnech otevřených dveří nebo se vydejte na interaktivní 3D prohlídku fakulty. K dispozici je aktuální brožura o studiu na FI.

Bakalářské studijní programy

Informatika

Ve studijním programu Informatika získáte plnohodnotné všeobecné oborové vzdělání, které ani ve víru technologických změn nezestárne. Tento program je vhodným předstupněm pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.
Během tohoto programu se můžete vhodnou volbou předmětů zaměřit na jednu z osmi specializací.

Programování a vývoj aplikací

Pokud se rozhodnete pro program Programování a vývoj aplikací, čeká Vás studium principů technické realizace základních počítačových aspektů od hardwarového vybavení, přes operační systémy, síťování až po zásady bezpečného a efektivního uložení dat. Program Vás výborně připraví zejména na pozice programátorů, vývojářů či správců počítačových a informačních systémů, ale možnosti uplatnění jsou mnohem širší, protože Vaše schopnost řešit praktické problémy bude mimořádně ceněná.

Informatika ve vzdělávání

Chcete se stát učitelem nebo učitelkou informatiky? Nabízíme Vám program Informatika ve vzdělávání v kombinaci s vybraným programem Přírodovědecké fakulty MU.

Kyberbezpečnost

Baví vás dívat se počítačovým systémům "pod kůži", dozvědět se co nejvíce o jejich podstatě, vlastnostech a chování? Chcete znát motivace kyberútočníků a orientovat se v právním prostředí IT? Chcete studovat na prestižní škole disponující vlastním Kybernetickým polygonem a spolupracující se špičkovými firmami a vedoucími institucemi místní, národní i mezinárodní úrovně? Pak je profesní bakalářský program Kyberbezpečnost tou pravou volbou.

Navazující magisterské studijní programy

Teoretická informatika

Studium je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače. Vyberte si specializaci.

Umělá inteligence a zpracování dat

Studium je zaměřeno na umělou inteligenci, strojové učení, neuronové sítě, statistiku, vizualizaci dat a technologie zpracování rozsáhlých dat. Vyberte si specializaci.

Vizuální informatika

Studium připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje oblasti jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D. Vyberte si specializaci.

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Studium připraví absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů. Vyberte si specializaci.

Řízení softwarových systémů a služeb

Studijní program připravuje a vzdělává budoucí manažery pro řízení vývoje softwarových systémů a služeb nebo pro řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Vyberte si specializaci.

Softwarové inženýrství

Studium se soustředí na softwarové inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí je praktický trénink, zejména formou stáží ve firmách. Vyberte si specializaci.

Učitelství informatiky pro střední školy

Studium vede k získání učitelské aprobace v Informatice, a to v kombinaci buď s druhou středoškolskou aprobací, nebo s odborným vzděláním v informatice, konkrétně zejména se zaměřením na správu informačních systémů v malé či střední firmě, potažmo škole. Vyberte si studijní variantu.

Uplatnění

Po absolventech FI MU je na trhu práce nepolevující poptávka. O jejich kvalitě a znalostech svědčí průměrný hrubý nástupní plat 58 992 Kč (rok 2021).

FI MU se snaží vychovávat lídry v oboru. Mezi absolventy najdeme řadu výrazných osobností. David Pavlík jako jeden ze dvou Čechů uspěl ve SpaceX vizionáře Elona Muska, Dita Přikrylová vybudovala inovativní vzdělávací organizaci Czechitas a Andrej Pančík vydělal miliony dolarů za svoje úspěšné charitativní startupy.

Již během studií pomáhá k hladkému vstupu do světa IT Sdružení průmyslových partnerů.

Odborný růst a výzkum

Bohaté zkušenosti se studentskou spoluprací má například Laboratoř kyberbezpečnosti na Fakultě informatiky MU, která umožnila studentům pracovat také na tvorbě úspěšné platformy pro národní i mezinárodní kyberbezpečnostní cvičení.

V informatickém výzkumu patří FI MU dlouhodobě k nejlepším institucím v ČR. To potvrzuje respektované hodnocení CERGE-EI (rok 2016).

Nejen studiem informatiky je člověk živ

Na FI MU se můžete zapojit do aktivit jako jsou Filmový festivalproFidivadlo nebo do činnosti Spolku přátel severské zvěře.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium 2023/2024

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU nebo mohou požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na MU. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. 

Stále více uchazečů využívá z celé řady příležitostí, které fakulta nabízí k přijetí bez přijímacích zkoušek. Z těchto možností vyzdvihujeme zejména přijetí na základě úspěšného řešitelství Korespondenčního semináře z informatiky pořádaného FI MU.

Přehled všech kritérií pro přijetí bez přijímacích zkoušek

  • Elektronická přihláška: 700 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 55

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 80

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta umožňuje a podporuje studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či fondů Norska a EHP. Další informace

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Fakultní doporučení a možnosti ubytování.

Kontakt

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno