Fakulta informatiky vznikla v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice.

Studijní programy

Studijní obory sahají od teoretické informatiky přes informační systémy až po zpracování přirozeného jazyka či grafický design. Fakulta informatiky je v České republice nejlepší institucí v oboru informatika, jak dokazuje hodnocení výsledků výzkumu CERGE-EI.

Uplatnění

O vysoké poptávce po našich absolventech svědčí jejich průměrný nástupní plat 45 000 Kč.

Díky široké spolupráci FI MU se Sdružením průmyslových partnerů pracují budoucí programátoři na reálných projektech, čímž získávají praktické zkušenosti už během studia.

Odbornost

Odborný růst budoucích absolventů umožňují Výzkumné skupiny, možnost ve výuce navštěvovat Kyber polygon (KYPO) anebo spolupracovat na rozsáhlých projektech v Centru vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (CERIT).

Další aktivity

K výrazným aktivitám mimo informatiku patří Filmový festival FI MU ,studentský soubor proFIdivadlo a Spolek přátel severské zvěře.

www.fi.muni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči jsou povinni absolvovat test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU (www.muni.cz/tsp), případně požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

Test je společný pro Bc. programy Informatika a Programování a vývoj aplikací a Informatika ve vzdělávání.

Níže jsou uvedena kritéria, na základě kterých může být uchazeči prominuta povinnost konat přijímací písemnou zkoušku.

  • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších
  • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších
  • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů
  • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5
  • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130
  • úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR
  • úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Matematický klokan (kategorie Student), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer)
  • úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika
  • úspěšný řešitel Korespondenčního semináře z informatiky (https://ksi.fi.muni.cz/) organizovaného FI MU

Ve všech kritériích mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2017 (kromě IQ - neomezeně) a později.

Přihlášku lze podat do 28. 2. 2019, rozhoduje razítko pošty

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Dny otevřených dveří na Fakultě informatiky MUNI

Dny otevřených dveří na Fakultě informatiky MUNI

Nejen prohlídka fakulty Vás čeká na dbu otevřených dveří, těšit se můžete na přednášky, technické hračky a mnoho zajímavého o oborech. číst více

Mimořádné motivační stipendium

Mimořádné motivační stipendium

Studenti, kteří složili maturitní zkoušku z matematiky s hodnocením 1 (na Slovensku s procentem úspěšnosti 85 procent a vyšším) nebo se účastnili mezinárodních soutěží v matematice nebo informatice mohou získat Mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Aktuality z fakulty

Aktuality z fakulty

Co se děje na fakultě? číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či fondů Norska a EHP. Bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Dny otevřených dveří

14. 12. 2018 a 1. 2. 2019