O nás

Získejte praxí ceněné vzdělání, které nabízí první čistě informatická fakulta v ČR od roku 1994. Co nabízíme?

  • třístupňové studium - Bc., navazující Mgr. a Ph.D.,
  • volnost při výběru předmětů a celkového zaměření studia,
  • možnost zapojení do nejlepšího informatického výzkumu v ČR (v našich laboratořích) v oblastech jako jsou umělá inteligence, vývoj her, virtuální a rozšířená realita, kyberbezpečnost a dalších,
  • závěrečnou práci je možné vypracovat s vedoucím z firemního prostředí na téma z praxe, 
  • studovat to, co vás baví a být za to královsky zaplaceni? S námi je to jasná věc! Podle průzkumu z roku 2022 je 95 % absolventů spokojeno s tím, co jim škola dala do života a hrubý nástupní plat byl 61 767 Kč,
  • užívat Brno, a to pěkně „po studentsku“. Navíc je Brno skvělé místo k životu – 9. v ČR dle Indexu kvality života 2022.

Chcete se dozvědět o studiu na FI MU více? Rádi vás přivítáme na Dnech otevřených dveří nebo se vydejte na interaktivní 3D prohlídku fakulty. K dispozici je aktuální brožura o studiu na FI.

Bakalářské studijní programy

Informatika

Studijní program Informatika se zaměřuje na komplexní všeobecné oborové vzdělání, které zůstává aktuální i v rychle se měnícím technologickém prostředí. Program je ideálním základem pro další navazující magisterské studium. Během studia nabízí možnost volby předmětů podle preferencí studujících, a to z osmi specializací (viz přehled níže v Studijních programech).

Programování a vývoj aplikací

V programu zaměřeném na Programování a vývoj aplikací je hlavním cílem pochopení klíčových technických aspektů, od hardwarového vybavení, přes operační systémy, síťování až po principy bezpečného a efektivního uložení dat. Program poskytuje komplexní přípravu pro různé role v oblasti IT, jako jsou pozice programátorů, vývojářů či správců počítačových a informačních systémů. Přesto je uplatnění ještě širší, a to díky schopnosti řešit praktické problémy, která je v praxi velmi ceněná.

Informatika ve vzdělávání

Program Informatika ve vzdělávání je k dispozici v kombinaci s vybraným studijním oborem na Přírodovědecké fakultě. Tento program je zaměřen na přípravu budoucích vyučujících informačních technologií.

Kyberbezpečnost

Program zaměřený na Kyberbezpečnost nabízí detailní studium počítačových systémů, jejich vlastností a chování. Zahrnuje také porozumění motivacím kyberútočníků a orientaci v právních aspektech IT. V rámci studia lze naplno využívat moderní Kybernetický polygon a spolupracovat se špičkovými firmami a vedoucími institucemi na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Navazující magisterské studijní programy

Teoretická informatika

Studium je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače. Vyberte si specializaci.

Umělá inteligence a zpracování dat

Studium je zaměřeno na umělou inteligenci, strojové učení, neuronové sítě, statistiku, vizualizaci dat a technologie zpracování rozsáhlých dat. Vyberte si specializaci.

Vizuální informatika

Studium připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje oblasti jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D. Vyberte si specializaci.

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Studium připraví absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů. Vyberte si specializaci.

Řízení softwarových systémů a služeb

Studijní program připravuje a vzdělává budoucí manažery pro řízení vývoje softwarových systémů a služeb nebo pro řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Vyberte si specializaci.

Softwarové inženýrství

Studium se soustředí na softwarové inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí je praktický trénink, zejména formou stáží ve firmách. Vyberte si specializaci.

Učitelství informatiky pro střední školy

Studium vede k získání učitelské aprobace v Informatice, a to v kombinaci buď s druhou středoškolskou aprobací, nebo s odborným vzděláním v informatice, konkrétně zejména se zaměřením na správu informačních systémů v malé či střední firmě, potažmo škole. Vyberte si studijní variantu.

Uplatnění

Po absolventech FI MU je na trhu práce nepolevující poptávka. O jejich kvalitě a znalostech svědčí průměrný hrubý nástupní 61 767 Kč (rok 2022).

FI MU se snaží vychovávat lídry v oboru. Mezi absolventy najdeme řadu výrazných osobností. David Pavlík jako jeden ze dvou Čechů uspěl ve SpaceX vizionáře Elona Muska, Dita Přikrylová vybudovala inovativní vzdělávací organizaci Czechitas a Andrej Pančík vydělal miliony dolarů za svoje úspěšné charitativní startupy.

Již během studií pomáhá k hladkému vstupu do světa IT Sdružení průmyslových partnerů.

Odborný růst a výzkum

Bohaté zkušenosti se studentskou spoluprací má například Laboratoř kyberbezpečnosti na Fakultě informatiky MU, která umožnila studentům pracovat také na tvorbě úspěšné platformy pro národní i mezinárodní kyberbezpečnostní cvičení.

V informatickém výzkumu patří FI MU dlouhodobě k nejlepším institucím v ČR. To potvrzuje respektované hodnocení CERGE-EI (rok 2016).

Nejen studiem informatiky je člověk živ

Na FI MU se můžete zapojit do aktivit jako jsou Filmový festivalproFidivadlo nebo do činnosti Spolku přátel severské zvěře.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium 2024/2025

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU nebo mohou požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na MU. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. 

Stále více uchazečů využívá z celé řady příležitostí, které fakulta nabízí k přijetí bez přijímacích zkoušek. Z těchto možností vyzdvihujeme zejména přijetí na základě úspěšného řešitelství Korespondenčního semináře z informatiky pořádaného FI MU.

Přehled všech kritérií pro přijetí bez přijímacích zkoušek

  • Elektronická přihláška: 700 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 55

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 80

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta umožňuje a podporuje studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či fondů Norska a EHP. Další informace

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Fakultní doporučení a možnosti ubytování.

Kontakt

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno