Fakulta sportovních studií je nejmladší fakultou Masarykovy univerzity, vznikla v roce 2002 v důsledku rozvoje sportovní výchovy v regionu. Posláním fakulty je propagovat atributy zdravého způsobu života jako nutné součásti moderního životního stylu. Aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy.

Studijní programy

Fakulta sportovních studií nabízí studium v oborech souvisejících s tělesnou výchovou, zejména se soustředí na studium učitelství tělesné výchovy. Dále nabízí obory zaměřené na rehabilitaci, regeneraci a výživu jak ve sportu, tak v každodenním životě. Součástí studia jsou rovněž obory zabývající se managementem sportu.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako středoškolští učitelé tělesné výchovy, trenéři a instruktoři, fyzioterapeuti, odborníci na regeneraci a výživu, manažeři a odborníci v oblasti tělesné výchovy a sportu v privátním i veřejném sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se skládá až ze tří částí dle zvoleného oboru: 1) test studijních předpokladů; 2) praktická zkouška z tělesné výchovy (atletika plavání, basketbal a další) a popřípadě 3) oborové písemné testy (biologie, chemie, fyzika).

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 (Bc.)

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti studovat v období od 3 do 12 měsíců na některé z partnerských univerzit. Fakulta dále spolupracuje se sportovní akademií v dánském Gerlevu. Ta nabízí sportovně - vzdělávácí programy zaměřené na řadu sportovních odvětví. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

Fakulta je zapojena do programu STELLA Junior, Erasmus+ a do programu Evropské dobrovolné služby, který nabízí pracovní stáže v Německu. Přehled nabízených pracovních stáží k naleznete zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Cena studia

Vzhledem k tomu, že součástí studia je řada povinných sportovních kurzů, je důležité počítat s určitou finanční náročností studia. Zejména studenti 1. ročníku Bc. studia absolvují povinné kurzy lyžování (sjezdové i běžecké), turistiky a vodní turistiky. Celkové náklady v 1. ročníku se tak pohybují do 15 000 Kč.