O nás

Přírodovědecká fakulta zahájila svoji činnost v roce 1920. Je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a za dobu svého působení zaznamenala řadu významných vědeckých objevů v celosvětovém měřítku.

Studijní programy

Nabízí studium v širokém spektru oborů v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi včetně učitelského vzdělání.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v širokém spektru odborných či manažerských pozic zpravidla v návaznosti na absolvovaný obor, ve výzkumu a ve vzdělávání.

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské studium

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. 

Pro každý program je předepsána jedna ze tří následujících možností písemné přijímací zkoušky:

1. Test studijních předpokladů nebo odborný test nebo oboje

 • Fyzika
 • Fyzika - nanotechnologie
 • Chemie Chemie technologie materiálů pro konzervování - restaurování
 • Geografie a kartografie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geologie (pouze pro jednooborovou Geologii)

U výše uvedených programů volí uchazeči jednu z 1), 2) nebo 3) variant zkoušky.

 1. Test studijních předpokladů nebo
 2. Odborný test nebo
 3. Test studijních předpokladů i odborný test

Při variantě 3. se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Přírodovědecká fakulta je schopna zajistit bezkolizní konání maximálně 2 různých odborných testů. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

2. Test studijních předpokladů + odborný test

 • Experimentální a molekulární biologie
 • Lékařská genetika a molekulární diagnostika
 • Antropologie

U výše uvedených programů konají uchazeči přijímací zkoušku z Testu studijních předpokladů a odborného testu.

3. Test studijních předpokladů

 • Biochemie
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Matematická biologie a biomedicína 
 • Matematika
 • Životní prostředí a zdraví
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Geologie základní

U výše uvedených programů konají uchazeči přijímací zkoušku pouze z Testu studijních předpokladů.

Přijímací zkouška může být prominuta na základě prospěchu ze SŠ, výsledku testu NSZ společnosti Scio (test OSP, percentil 80 a vyšší), motivačních aktivit či maturity z Matematiky +. Více zde.

Přihlášku je možné podat do 28.2.2019 (Bc.), 30.4.2019 (Mgr.).

 • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 80 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno