O nás

Přírodovědecká fakulta zahájila svoji činnost v roce 1920. Je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a za dobu svého působení zaznamenala řadu významných vědeckých objevů v celosvětovém měřítku.

Studijní programy

Nabízí studium v širokém spektru oborů v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi včetně učitelského vzdělání.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v širokém spektru odborných či manažerských pozic zpravidla v návaznosti na absolvovaný obor, ve výzkumu a ve vzdělávání.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářský studijní obor se účastní Testu studijních předpokladů (TSP) a v závislosti na zvoleném oboru i odborného testu. Písemná přijímací zkouška může být prominuta na základě: prospěchu, NSZ, olympiády, SOČ, maturity, absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh.  

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 80 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno