O nás

Studuj na škole s tradicí a mezinárodní prestiží

Přírodovědecká fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult MU. Jako jediná fakulta v ČR pokrývá všechny přírodovědné obory – antropologii, biochemii, botaniku, chemii, geografii, geologii, fyziku, matematiku a zoologii. Profiluje se jako výzkumně orientovaná instituce, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené s primárním i aplikovaným výzkumem s mezinárodním přesahem. Na budoucí praxi připravuje také středoškolské učitele přírodních věd. Usiluje o to, aby byly její objevy využity ve prospěch společnosti.

Co ti nabízíme

  • Zapojení do výzkumné praxe

Vysoký vědecký výkon fakulty je důkazem výborných profesních dovedností akademických pracovníků, kteří vedou studenty ke kritickému myšlení a seznamují je s nejnovějšími vědeckými poznatky. Studenti mají od začátku studia možnost zapojit se do výzkumné praxe a mnoho z nich dosahuje úspěchů ve vědeckých soutěžích i v publikační činnosti. Mimo to, široká spolupráce s mezinárodními institucemi dává studentům možnost strávit část studia v zahraničí.

  • Špičkové vybavení

Fakulta se může pochlubit moderními učebnami a laboratořemi s nejkvalitnějším vybavením. Také díky tomu naše výzkumná centra dosahují výjimečných výsledků a mohou se tak podílet na globálních projektech, které jsou spolufinancovány dotacemi ze strukturálních fondů EU. Některá pracoviště navíc poskytují otevřený přístup k technologiím a službám vědecké komunitě. Naučíte se tak pracovat s vybavením na mezinárodní úrovni, čímž si osvojíte nejnovější metody a získáte praktické zkušenosti pro budoucí praxi.

  • Přátelský přístup nejkvalifikovanějších učitelů

Na naší fakultě najdete ty nejkvalifikovanější učitele z celé MU, kteří kladou důraz na osobní přístup ke studentům a na jejich zapojení do výzkumu. Vstřícnost, lidskost a ochota pomoci jsou jejich základními vlastnostmi. Učitelé jsou připraveni pomoci studentům ať už formou osobní konzultace či emailové komunikace. Kromě učitelů na fakultě hostují i zahraniční specialisté v daném oboru. Získáte tak přehled o dané problematice v globálním měřítku a zároveň si procvičíte angličtinu. Inspirativní učitelé vás budou provázet celým vaším studiem.

  • Pestrý studentský život

Život na fakultě není jen o studiu. V průběhu roku jsou pro studenty připraveny různé akce k seznámení či utužení vztahů se spolužáky a učiteli. Zúčastnit se můžete například zahradní slavnosti, grilování děkanů, rozsvěcování vánočního stromu, fakultního plesu nebo třeba Campus Day. Mimo to se můžete do akcí zapojit i organizačně, čímž získáte nejen povědomí o tom, jak se takové akce plánují, ale především se seznámíte s novými kamarády. Fakulta je součástí i popularizačně-naučných akcí, jako je např. Noc vědců, dětská univerzita či Festival vědy, ve kterých se můžete také angažovat.

  • Bohatý stipendijní program

Stipendium ve výši až 30 000 Kč mohou studenti získat za vynikající prospěch, reprezentaci fakulty, spolupráci ve výzkumu či na realizaci projektu, nebo za účast na odborných akcích v tuzemsku i v zahraničí. Kromě toho fakulta podporuje získávání zahraničních zkušeností v rámci programu Erasmus+ bonusovým stipendiem až 25 000 Kč. Studenti tak mohou vycestovat na studijní pobyt nebo pracovní stáž v některé z partnerských institucí, případně v instituci, se kterou si pobyt dohodnou.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Přihlášky a přijímačky

E-přihlášky

Hlásit se ke studiu na Přírodovědecké fakultě MU se můžete na této webové stránce. Termíny podávání přihlášek:

Bakalářské studium: listopad–únor

Navazující magisterské a doktorské studium: leden–duben

Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě MU se liší podle programů.

Většina programů vyžaduje pouze Test studijních předpokladů (TSP), některé programy kombinují TSP s odborným testem (OT). U některých vybraných programů je možnost volby mezi TSP, OT nebo obojím. Při výběru obou testů se vyhodnotí každý test zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Podrobné informace o přijímací zkoušce najdete vždy u jednotlivých programů.

V případě podání přihlášek na více programů se absolvuje TSP pouze jednou. Hlásí-li se uchazeč na více programů nebo vybírá-li více specializací, u kterých je předepsán stejný odborný test, koná tento test pouze jednou.

Detailní informace k přijímačkám i k jejich prominutí naleznete na této webové stránce.

Navazující magisterské studium

Přijímací zkouška na programy Přírodovědecké fakulty MU je písemná a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce příslušného bakalářského studijního oboru. Požadavky a další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých ústavů.

V případě sdruženého studia učitelství se přijímací zkouška z programu studovaného na druhé fakultě řídí podmínkami této fakulty.

Detailní informace k přijímačkám i k jejich prominutí naleznete na této webové stránce.

Doktorské studium

Přijímací zkouška do navazujícího doktorského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených studijních programů.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 80 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

2 fakultní areály, jednotná spolupráce

Přírodovědecká fakulta je vzhledem ke své velikosti rozdělena do dvou areálů. Starší, ale přitom zmodernizovaný areál se nachází přímo v centru na ulici Kotlářská, kde se sdružují studenti antropologie, fyziky, geografie, geologie či matematiky. Svůj volný čas tu studenti mohou trávit v překrásné botanické zahradě, nebo v moderní knihovně, která poskytuje zázemí nejen pro studium, ale i setkávání např. u společenských her. U knihovny se také nachází venkovní grily, které mohou studenti využívat. Stačí si jen donést vlastní občerstvení, vybavení vám zapůjčí na vrátnici.

Druhý areál se nachází v moderním zázemí Univerzitního kampusu Bohunice. Své umístění tu našly studijní obory biochemie, biologie, botanika, chemie a zoologie. V kampusu má své zázemí i Lékařská fakulta či Fakulta sportovních studií, což umožňuje hlubší spolupráci mezi fakultami. V kampusu najdete velkou knihovnu, kavárnu i venkovní grily, které studenti mohou využívat stejně jako v areálu na Kotlářské.

Oba areály jsou propojeny trolejbusovou linkou č. 25, což znamená, že přejíždění mezi areály je velmi jednoduché. Není tak problém přejet do daného areálu na jakoukoliv z akcí, které se během roku na fakultě konají. Navzdory odděleným areálům zůstávají nejen studenti, ale i zaměstnanci fakulty propojeni a vzájemně si pomáhají.

Studuj, co tě baví

Kreditový systém poskytuje prostor pro sestavení rozvrhu podle vlastních potřeb. Kromě předmětů vašeho oboru si můžete zapisovat volitelné předměty nejen z naší fakulty, ale z celé MU. Můžete tak rozšiřovat své znalosti v oblastech, které vás baví, ale nespadají do vašeho hlavního studia. Zajímají vás třeba jazyky, právní problematika nebo chcete do svého rozvrhu zařadit sportovní aktivitu? Stačí si jen vybrat z bohaté nabídky doplňkových předmětů.

Jsme online

Zapomeňte na papírování, většinu administrativy vyřešíte v Informačním systému MU (IS). Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, potvrzení o studiu, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů – to vše zvládnete z kteréhokoliv počítače. IS je velmi intuitivní, tak se nemusíte bát, že byste jej nezvládli. IS bude nedílnou součástí vašeho studia.

Prvákoviny aneb poznej fakultu před začátkem studia

Studentům 1. ročníku bakalářského studia je určena akce s názvem Prvákoviny. Jedná se o dvoudenní seznamovací akci, kde poznáte své spolužáky nejen z vašeho oboru, ale z celé fakulty. Tým koordinátorů tvořený současnými studenty fakulty vám představí fakultu jejich očima. Provedou vás uličkami obou areálů, tudíž hned první týden semestru se budete jednoduše orientovat. Poradí vám, jak hravě zvládnout první semestr. Ukáží vám práci s ISem a jak se tvoří rozvrh. Kromě toho dostanete tipy, kde se v Brně dobře a levně najíst, kde dělají nejlepší drinky a které kluby jsou v Brně vyhlášené. Díky Prvákovinám získáte náskok oproti ostatním studentům, kteří se akce neúčastní. Na fakultu nastoupíte již jako zkušený a znalý student.

Zkušenosti našich studentů

Tereza Buráňová – studentka oboru Biochemie:

“Přírodovědeckou fakultu MU jsem si vybrala především kvůli Brnu a Univerzitnímu kampusu v Bohunicích. Brno je super studentské město a kampus se mi moc líbil už na Dnu otevřených dveří. Na fakultě jsem ohromně spokojená. Líbí se mi, že všichni jsou tu přátelští, obzvlášť spolužáci a starší studenti. Také vyučující jsou velmi vstřícní, když člověk potřebuje něco vyřešit. Určitě bych všem nováčkům doporučila, aby to rozhodně nikdy nevzdávali, i když si budou myslet, že nemají šanci a bude toho na ně moc. Na začátku je to hodně těžké, a ne všechno je takové, jak by si to člověk představoval. Když ale člověk všechny ty překážky překoná, tak to stojí za to.”

Barbora Hrnčířová – studentka oboru Molekulární biologie a genetika

“Masarykova univerzita byla jasná volba. Věděla jsem, že chci jít do Brna. Hodně mě zaujala nabídka oborů a volnost ve výběru předmětů. Líbí se mi, že máme povinné předměty a pak předměty, ze kterých si můžeme vybrat, ale nemusíme je splnit všechny. Taky je skvělé, že se můžeme zapojovat do různých projektů a být součástí týmů. Děláme na projektech, které mají reálné výstupy, a už děláme opravdovou vědu. To je možné klidně od prvního semestru. Příležitosti jsou všude – nabídka volných míst visí na vývěskách a nástěnkách. Anebo se může student ozvat sám podle toho, co ho zajímá. Kdybych si měla znovu vybrat vysokou škola, rozhodně bych šla znovu sem na Přírodovědeckou fakultu MU.”

Matúš Labaj – student oboru Astrofyzika

“Slovenskú školu som si nezvolil kvôli priepastnému rozdielu vedy v porovnaní s Českom. Brno som osobne uprednostnil pred Prahou – mesto je osobnejšie, kompaktnejšie a menej preplnené ako Praha. Nesmierne som si obľúbil prostredie fakulty – pôsobí na mňa ako univerzitné prostredia vo filmoch o slávnych fyzikoch a ich veľkých objavoch. Klasické priestory dopĺňa udržiavaná zeleň a moderná knižnica. Masarykova univerzita sa osvedčila ako výborná voľba. Každodenne čítam, čo rôzna fakulta MU dokázala. Ako stredoškolák som do školy nastupoval bez špecifických očakávaní, avšak pri rozhovore s kamarátmi z iných škôl mám pocit, že žiadna nenadobúda štandard MU.”

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno