O nás

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dále PřF MU), založená v roce 1919, se hlásí k odkazu Gregora Johanna Mendela (1822–1884), světově proslulého genetika. Na fakultě působilo a působí mnoho významných osobností z oblasti biologie, chemie, geografie, geologie, fyziky a matematiky. Jsme především výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené s primárním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 80

Vyzkoušet test

Aktuality

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno