O nás

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, založená v roce 1919, je především výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené s primárním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi.

Vysoký vědecký výkon fakulty je důkazem výborných profesních dovedností akademických pracovníků. Ti se soustředí na zapojení studentů do výzkumu a na osobní přístup ke studentům. Široká spolupráce s mezinárodními institucemi dává studentům možnost strávit část studia v zahraničí. V současnosti se PřF MU prezentuje mnoha vědeckými úspěchy mezinárodního významu.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 80 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno