O nás

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů a je zároveň významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Web

Kde nás najdeš

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Fakulty

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Programování a vývoj aplikací
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 6 programů

13 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomie (dvouoborová)
 • Ekonomie (EN)
 • Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
 • Finance
 • Finance (DE)
 • Finance (EN)
 • Finance a právo
 • Hospodářská politika
 • Hospodářská politika (dvouoborové)

a dalších 10 programů

20 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk (EN)
 • Anglický jazyk a literatura
 • Anglický jazyk a literatura (EN)
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Balkanistika
 • Baltistika
 • Bulharský jazyk a literatura
 • Česká literatura
 • Český jazyk

a dalších 98 programů

110 programů

Fakulta sportovních studií

 • Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)
 • Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Fyzioterapie
 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
 • Kondiční trenér
 • Management sportu

a dalších 5 programů

13 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Conflict and Democracy Studies
 • Cultural Sociology
 • Energy Security Studies (EN)
 • Environmentální studia
 • European Governance (EN)
 • European Politics (EN)
 • Evropská studia
 • Evropská studia (EN)

a dalších 32 programů

41 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)
 • Dentální hygienistka
 • Dermatovenerologie

a dalších 47 programů

53 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání
 • Didaktika cizího jazyka
 • Didaktika geografie

a dalších 62 programů

68 programů

Právnická fakulta

 • Dějiny práva a římské právo
 • Finanční právo a finanční vědy
 • Finanční právo a finanční vědy (POL)
 • Mezinárodněprávní obchodní studia
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Občanské právo
 • Obchodněprávní studia

a dalších 11 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a diskrétní matematika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická biochemie
 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)

a dalších 126 programů

132 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské a nenavazující magisterské obory na většinu fakult obsahuje Testy studijních předpokladů (TSP MU) - s výjimkou Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty. Fakulta sociálních studií využívá testů OSP a ZSV společnosti Scio (Národní srovnávací zkoušky). Přijímací řízení na navazující magisterské obory zpravidla obsahuje oborové testy. Přijímací zkouška na může být v případě některých oborů prominuta - více u konkrétních fakult, resp. oborů.

Kontakt

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno