Masarykova univerzita byla založena v roce 1919. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů a je zároveň významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

TIP

Fakulta informatiky

Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Informatika ve vzdělávání  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)  Programování a vývoj aplikací  Řízení softwarových systémů a služeb   a dalších 6 oborů

Fakulta informatiky

Ekonomicko-správní fakulta

Brno-Pisárky | testy

Obory: Ekonomie  Ekonomie (dvouoborová)  Ekonomie (EN)  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací  Finance  Finance (DE)  Finance (EN)  Finance a právo  Hospodářská politika  Hospodářská politika (dvouoborové)   a dalších 10 oborů

Filozofická fakulta

Brno

Obory: Andragogika  Anglický jazyk  Anglický jazyk (EN)  Anglický jazyk a literatura  Anglický jazyk a literatura (EN)  Archeologie  Archivnictví  Balkanistika  Baltistika  Bulharský jazyk a literatura  Česká literatura  Český jazyk   a dalších 98 oborů

Fakulta sportovních studií

Brno

Obory: Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Aplikovaná kineziologie  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Fyzioterapie  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Kondiční trenér  Management sportu   a dalších 5 oborů

Fakulta sociálních studií

Brno | testy

Obory: Bezpečnostní a strategická studia  Conflict and Democracy Studies  Cultural Sociology  Energy Security Studies (EN)  Environmentální studia  European Governance (EN)  European Politics (EN)  Evropská studia  Evropská studia (EN)   a dalších 32 oborů

Lékařská fakulta

Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)  Dentální hygienistka  Dermatovenerologie   a dalších 47 oborů

Pedagogická fakulta

Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  Dějepis se zaměřením na vzdělávání  Didaktika cizího jazyka  Didaktika geografie   a dalších 62 oborů

Právnická fakulta

Brno

Obory: Dějiny práva a římské právo  Finanční právo a finanční vědy  Finanční právo a finanční vědy (POL)  Mezinárodněprávní obchodní studia  Mezinárodní a evropské právo  Mezinárodní právo soukromé  Občanské právo  Obchodněprávní studia   a dalších 11 oborů

Přírodovědecká fakulta

Brno | testy

Obory: Algebra a diskrétní matematika  Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Analytická biochemie  Analytická chemie  Analytická chemie (EN)   a dalších 126 oborů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské a nenavazující magisterské obory na většinu fakult obsahuje Testy studijních předpokladů (TSP MU) - s výjimkou Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty. Fakulta sociálních studií využívá testů OSP a ZSV společnosti Scio (Národní srovnávací zkoušky). Přijímací řízení na navazující magisterské obory zpravidla obsahuje oborové testy. Přijímací zkouška na může být v případě některých oborů prominuta - více u konkrétních fakult, resp. oborů.

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více