O nás

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů a je zároveň významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Kde nás najdeš

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Fakulty

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomie (dvouoborová)
 • Ekonomie (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (EN)
 • Anglická jazykověda

a dalších 98 programů

101 programů

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Fyzioterapie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Clinical psychology (EN)
 • Conflict and Democracy Studies (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (EN)
 • Bioethics (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 61 programů

64 programů

Právnická fakulta

 • Comparative Constitutional Law (EN)
 • Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (EN)
 • Dějiny práva a římské právo

a dalších 22 programů

25 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 110 programů

113 programů

Přihlášky a přijímačky

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů.

Výjimkou je lékařská fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie, fyziky a somatologie. A také fakulta sportovních studií, kam se dostanete po složení praktické zkoušky z tělocviku a oborového testu.

Jiné podmínky má i fakulta sociálních studií. Zde si můžete vybrat mezi TSP a OSP (Scio) a v obou případech vás čeká ještě test ze základů společenských věd.

I když si podáte přihlášky na více programů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

Přihlášky do akademického roku 2020/2021 bude možné podávat od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020.

Cena jedné přihlášky je 600 Kč. Výjimkou je fakulta sociálních studií, kde přihláška do Bc. studia stojí 400 Kč a do navazujícího Mgr. studia 650 Kč.

 • Elektronická přihláška: 650 / 600 / 400

Doplňující informace

Den otevřených dvěří

Open Day MUNI 2019 se uskuteční v pátek 13. 9. 2019.

Kontakt

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno