O nás

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů a je zároveň významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Web

Kde nás najdeš

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Fakulty

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Programování a vývoj aplikací
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 6 programů

13 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomie (dvouoborová)
 • Ekonomie (EN)
 • Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
 • Finance
 • Finance (DE)
 • Finance (EN)
 • Finance a právo
 • Hospodářská politika
 • Hospodářská politika (dvouoborové)

a dalších 14 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (EN)
 • Anglická jazykověda
 • Anglický jazyk a literatura
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Baltistika
 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Český jazyk a literatura
 • Čínská studia
 • Dějiny starověku
 • Dějiny umění

a dalších 89 programů

102 programů

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Fyzioterapie
 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
 • Kondiční trénink
 • Management sportu
 • Osobní a kondiční trenér
 • Regenerace a výživa ve sportu

a dalších 6 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Clinical psychology (EN)
 • Cultural Sociology (EN)
 • Energy Security Studies (EN)
 • Environmentální studia
 • European Politics (EN)
 • Evropská studia

a dalších 19 programů

26 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Biomedicínské vědy
 • Dentální hygiena
 • Farmakologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Fyzioterapie

a dalších 29 programů

37 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Didaktika cizího jazyka
 • Didaktika cizího jazyka (DE)

a dalších 59 programů

64 programů

Právnická fakulta

 • Comparative Constitutional Law
 • Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
 • Dějiny práva a římské právo
 • Finanční právo a finanční vědy
 • Finanční právo a finanční vědy (EN)
 • Finanční právo a finanční vědy (POL)

a dalších 18 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 106 programů

113 programů

Přihlášky a přijímačky

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů.

Výjimkou je lékařská fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie, fyziky a somatologie. A také fakulta sportovních studií, kam se dostanete po složení praktické zkoušky z tělocviku a oborového testu.

Jiné podmínky má i fakulta sociálních studií. Zde si můžete vybrat mezi TSP a OSP (Scio) a v obou případech vás čeká ještě test ze základů společenských věd.

I když si podáte přihlášky na více programů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

Čas na podání přihlášky máte od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 (Bc.).

Cena jedné přihlášky je 600 Kč. Výjimkou je fakulta sociálních studií, kde přihláška do Bc. studia stojí 400 Kč a do navazujícího Mgr. studia 650 Kč.

 • Elektronická přihláška: 650 / 600 / 400

Kontakt

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno