O nás

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity patří mezi nejlepší a nejžádanější humanitní fakulty v ČR. Byla založena roku 1919 a patří mezi čtyři původní fakulty Masarykovy univerzity. Dnes má již 20 kateder a ústavů.

Studijní programy

Filozofické fakulta nabízí tradiční vědní obory, kterými jsou historie, filozofie a filologie nejrůznějšího zaměření – od slovanské až po japanistiku. Fakulta také nabízí nové směry související s dějinami umění, hudební vědou a psychologií.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako jazykoví odborníci, archeologové a historikové, zaměstnanci kulturních institucí, archivní a muzejní pracovníci nebo knihovníci, dále jako literární, filmoví i divadelní teoretici a kritici či zaměstnanci médií. Po absolvování doplňujícího pedagogického studia nebo navazujícího magisterského studia se uplatní i jako pedagogičtí pracovníci.

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Přijímací zkouška na FF MU může mít tyto formy:

  • test studijních předpokladů (TSP)
  • písemná oborová zkouška (POZ)
  • TSP + POZ
  • TSP + POZ + ústní pohovor (Psychologie, Dějiny umění)
  • POZ + talentová zkouška (Teorie a provozovací praxe staré hudby)
  • TSP + motivační dopis
  • prominutí přijímací zkoušky

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky a kritéria hodnocení najdete vždy u jednotlivých programů.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.2019.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů nemají jednotnou podobu. Na stránkách příslušného programu zjistíte, zda budete skládat ústní či písemnou zkoušku, psát motivační dopis, předložíte bakalářskou práci nebo projekt diplomové práce.

Přihlášku do navazujícího magisterského studia lze podávat dvakrát ročně, a to v termínech od 1. září do 30. listopadu (s nástupem do studia od jarního semestru) a od 1. února do 30. dubna (s nástupem do studia od podzimního semestru).

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí sudium v zahraničí pomocí programů Erasmus+, CEEPUS a dalších. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet do zahraničí i na pracovní stáž. Bližší informace naleznete zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno