O nás

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity patří mezi nejlepší a nejžádanější humanitní fakulty v ČR. Byla založena roku 1919 a patří mezi čtyři původní fakulty Masarykovy univerzity. Dnes má již 20 kateder a ústavů.

Studijní programy

Filozofické fakulta nabízí tradiční vědní obory, kterými jsou historie, filozofie a filologie nejrůznějšího zaměření – od slovanské až po japanistiku. Fakulta také nabízí nové směry související s dějinami umění, hudební vědou a psychologií.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako jazykoví odborníci, archeologové a historikové, zaměstnanci kulturních institucí, archivní a muzejní pracovníci nebo knihovníci, dále jako literární, filmoví i divadelní teoretici a kritici či zaměstnanci médií. Po absolvování doplňujícího pedagogického studia nebo navazujícího magisterského studia se uplatní i jako pedagogičtí pracovníci.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímací zkoušky na bakalářské studijní obory je písemná (v případě oboru Psychologie i ústní) a ověřuje znalosti z oboru, na který se uchazeč hlásí.

Uchazeči o navazující magisterské studium absolvují oborové přijímací zkoušky ve formě písemné nebo ústní zkoušky. Absolventi bakalářského studia na FF MU mohou být přijati na základě výsledků bakalářské zkoušky. 

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů probíhá dvakrát ročně. 

Přihlášky je možné podávat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.) a 11.5. (PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 (Bc.)

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí sudium v zahraničí pomocí programů Erasmus+, CEEPUS a dalších. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet do zahraničí i na pracovní stáž. Bližší informace naleznete zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno