Ekonomicko-správní fakulta byla založena v roce 1990 jako první porevoluční fakulta Masarykovy univerzity. Jejím hlavním posláním je rozvíjení výuky a výzkumu v oboru ekonomických věd.

Studijní programy

Nabízí studium v ekonomických (finance, hospodářská politika, podnikové hospodářství) a veřejnosprávních (regionální rozvoj a správa, veřejná ekonomika a správa) oborech.

Uplatnění

Absolventi nacházejí široké uplatnění v ekonomických a finančních odděleních firem, na pozicích nižšího a středního managementu v soukromé i veřejné sféře.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia bude konána formou písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v určitém termínu specifikovaném fakultou.

Přihlášky je možné podávat:

S nástupem od podzimního semestru:

Bakalářské studium do 28.2.

Navazujcí magisterské studium do 30.4.

Doktorské studium s nástupem od podzimu do 30.5.

S nástupem od jarního semestru:

Navazujcí magisterské studium do 30.11.

Doktorské studium do 15.12.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 85 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí pomocí programů Erasmus+, CEEPUS, JOSZEF a dalších. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Kompletní nabídku pracovních stáží v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.