O nás

Ekonomicko-správní fakulta byla založena roku 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity. Vyučovat se zde začalo v září 1991. Dnešní ESF poskytuje ekonomické vzdělání téměř třem tisícům studentů nejen v českém, ale i anglickém nebo francouzském jazyce. Kromě kvalitní výuky se fakulta zaměřuje i na výzkum: ve zdejších institutech působí excelentní vědci, zabývající se širokou škálou odborných témat.

Kde nás najdeš

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita
Lipová 507/41a
602 00 Brno-Pisárky

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů 

1) Do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě: Přijímací zkouška bude mít formu písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

2) Do bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán): Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů (TSP viz výše) a test z francouzského jazyka (zajišťuje Pedagogická fakulta MU). Přijímací zkouška z francouzského jazyka je ohodnocena maximálně stým a minimálně prvním percentilem. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Do bakalářských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě: Do programu se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU skládat nebudou.

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 14. 4. 2019 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2018 do 30. 3. 2019 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů: 

Ekonomie 70,00, Hospodářská politika 70,00, Veřejná ekonomika a správa 70,00, Finance 80,00, Podniková ekonomika a management 80,00, Podniková informatika 80,00, Finance a právo 80,00, Regionální rozvoj a cestovní ruch 70,00, Hospodářská politika a správa 70,00.

Přihlášky podávajete do 28. února 2019 (Bc.) a do 30. dubna 2019 (Ing.)

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 70 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita
Lipová 507/41a
602 00 Brno-Pisárky