O nás

Baví tě předávat znalosti a dovednosti mladším? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity si přijdeš na své opravdu už v začátcích studia. Budoucí pedagogové se tady učí výuku v terénu – už od druhého ročníku chodí doučovat děti a dochází na praxi do škol.

Nedávno navíc fakulta předělala celou strukturu studia, takže je teď víc orientované na to, s čím se budoucí učitelé budou v reálném životě potkávat. Například pedagogiku a psychologii učí dvojice učitelů zároveň, protože ani v běžném životě od sebe obojí nejde oddělit.

Studenti se pohybují hlavně po čtyřech budovách rozmístěných kousek od sebe v ulici Poříčí v centru Brna, nedaleko řeky Svratky. V areálu fakulty potěší moderní čtyřpatrová knihovna, stylová fakultní kavárna anebo úplně nová menza.

Žije to ale i v jiných částech fakulty. Je tady třeba dětské centrum, kde studenti a studentky hlídají děti v rámci své praxe. A protože jsou tady aktivní výtvarníci, organizuje se spousta výstav. A nejen to. Čas se tu dá trávit také na literárních večerech, sportovních akcích a divadelních a hudebních projektech. Přidat se můžeš ostatně i ty.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity byla založena v roce 1946 a v současnosti sídlí v Brně ve čtyřech budovách na adresách Poříčí 7 a 9 a Poříčí 31. Nejstarší budovou je budova Poříčí 7, která
byla postavena před více než sto lety. Nejmladší budovou je pak budova Centra doktorských studií a výzkumných institutů, která byla otevřena v roce 2015 a jejíž součástí je i moderní čtyřpatrová knihovna.

Fakulta v současnosti nabízí široké spektrum studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. V učitelských programech je možné studovat anglický jazyk, český jazyk, dějepis, francouzský jazyk, fyziku, hudební výchovu, chemii, matematiku, německý jazyk, občanskou výchovu, učitelství odborných předmětů, přírodopis, technickou a informační výchovu, výchovu ke zdraví, výtvarnou výchovu a zeměpis. Kromě těchto učitelských programů se zde lze vzdělávat i v galerijní pedagogice a zprostředkování umění, logopedii, speciální a sociální pedagogice a ve vychovatelství. Jedním z hlavních principů v nedávné době zcela inovovaného učitelského studia je intenzivní propojení odborného i teoretického studia s intenzivní praxí na základních a středních školách a dalších institucích. V současnosti na fakultě studuje přibližně 5000 studentů a fakulta zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců, kteří působí ve 20 katedrách a dvou výzkumných institutech.

Od roku 2017 je fakulta jako jediná v Česku členem The European Teacher Education Network, což je organizace, která sdružuje fakulty vzdělávající učitele z 21 zemí světa. Na studentských a zaměstnaneckých mobilitách, na vědě a na výzkumu spolupracuje fakulta s téměř 200 univerzitami v Evropě, Asii a Severní Americe.

Pedagogická fakulta MU patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným pedagogickým fakultám v Česku a Masarykova univerzita je v žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2020 pro oblast Education hodnocena celosvětově na pozici 301-400. Fakulta patří také k předním českým institucím zabývajícím se pedagogických výzkumem. Hlavní výzkumná témata, která jsou na fakultě řešena, jsou kurikulum a výuka, vzdělávací systémy v měnících se podmínkách a inkluzivní vzdělávání a sociální inkluze.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita
Poříčí 623/7
603 00 Brno