Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1946.

Studjiní programy

Nabízí studium především učitelských kombinací (pro ZŠ i SŠ) a dále obory předškolní a mimoškolní pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky a rovněž lektorství cizích jazyků.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech v institucích veřejné správy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů je úspěšné zvládnutí TSP a případně i talentové nebo oborové přijímací zkoušky.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 450 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Pedagogická fakulta rovněž nabízí možnost vycestovat do zahraničí i na pracovní stáž. Více informací zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.