O nás

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1946.

Studjiní programy

Nabízí studium především učitelských kombinací (pro ZŠ i SŠ) a dále obory předškolní a mimoškolní pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky a rovněž lektorství cizích jazyků.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech v institucích veřejné správy.

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské a magisterské studijní obory:

Přijímací zkouška - Test studijních předpokladů:

Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do bakalářského nebo magisterského (pětiletého) studia, konají Test studijních předpokladů (TSP). TSP je povinnou součástí přijímacího řízení. Hranice úspěchu u TSP je na PdF stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a nemohou být ke studiu přijati.

Přijímací zkouška - "oborovky":

Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku na níže uvedené bakalářské studijní programy, mají kromě TSP povinnou také odbornou přijímací zkoušku. Studijní programy, které nejsou mezi níže uvedenými zahrnuty, neobsahují přijímací odbornou zkoušku.

  • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — písemný test z anglického jazyka
  • Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost — písemný test z francouzského jazyka
  • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — zkouška z hudební výchovy
  • Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání — zkouška z výtvarné výchovy

Prominutí povinnosti konat TSP:

Vynikáte ve svém oboru? Patříte mezi nejúspěšnější středoškolské studenty? Možná se v případě volby konkrétního studijního programu vyhnete nutnosti soutěžit s ostatními uchazeči o nejlepší výsledek v TSP. Celá řada studijních programů nabízí možnost prominutí povinnosti konat TSP.

Přihlášky je možné podat do 28.2.2019 (Bc. a Mgr.), 30.4.2019 (navazující Mgr.).

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Pedagogická fakulta rovněž nabízí možnost vycestovat do zahraničí i na pracovní stáž. Více informací zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita
Poříčí 623/7
603 00 Brno