Právnická fakulta byla založena v roce 1919. Patří mezi čtveřici původních fakult Masarykovy univerzity a zároveň je jednou ze čtyř veřejných právnických fakult v České republice.

Studijní programy

Nabízí magisterské studium oboru Právo a bakalářské studium právních specializací (občanské právo, obchodní právo, pracovní právo a další).

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v justici, advokacii, právních kancelářích, ve státní správě a samosprávě, v komerčním i veřejném sektoru a v mezinárodních institucích zpravidla jako právní specialisté.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské obory a magisterský obor Právo se skládá pouze z Testu studijních předpokladů (TSP MU).

Přijímací zkoušku do navazujícího magisterského oboru Veřejná správa tvoří Test odborných unalostí.

Přihlášky je možné podávat do 28.2. (Bc., Mgr.). do 30.4. (navaz. Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.