O nás

Právnická fakulta byla založena v roce 1919. Patří mezi čtveřici původních fakult Masarykovy univerzity a zároveň je jednou ze čtyř veřejných právnických fakult v České republice.

Studijní programy

Nabízí magisterské studium oboru Právo a bakalářské studium právních specializací (občanské právo, obchodní právo, pracovní právo a další).

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v justici, advokacii, právních kancelářích, ve státní správě a samosprávě, v komerčním i veřejném sektoru a v mezinárodních institucích zpravidla jako právní specialisté.

Kde nás najdeš

Právnická fakulta

Masarykova univerzita
Veveří 158/70
611 80 Brno

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské obory a magisterský obor Právo se skládá pouze z Testu studijních předpokladů (TSP MU).

Přijímací zkoušku do navazujícího magisterského oboru Veřejná správa tvoří Test odborných unalostí.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Právnická fakulta

Masarykova univerzita
Veveří 158/70
611 80 Brno