O nás

Přidejte se k nám a studujte na největší a nejprestižnější univerzitě v České republice. Patříme mezi 2 % nejlepších univerzit na světě, v rámci mezinárodní spolupráce jsou našimi partnery špičkové univerzity z celého světa.

Své studium si u nás doslova ušijete na míru, vybrat si můžete z více než 1 000 studijních programů.
Univerzita Karlova má 17 fakult, 14 v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni.

Zapojit se u nás můžete do excelentní vědy a výzkumu, nabízíme spoustu možností studia v zahraničí, nabídneme vám řadu kulturních, sportovních a společenských akcí, které organizujeme.

Jsme hrdí, že u nás studuje přes 51 tisíc studentů, z toho přes 10 tisíc ze zahraničí.

Těšíme se na Vás na Univerzitě Karlově.

Proč je UK vaše správná volba

 • O nás se můžete opřít. Jsme celosvětově uznávaná nejstarší univerzita ve střední Evropě s nejlepším mezinárodním hodnocením v ČR.
 • Oceníme vaši individualitu. Tomu jsme přizpůsobili přijímací řízení na jednotlivé obory.
 • Studujte přesně to, co vás zajímá. Na 17 našich fakultách v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízíme nejširší škálu programů v ČR.
 • Buďte při tom, když se dělá věda. Jako univerzita výzkumného typu se kromě klasické výuky zaměřujeme na intenzivní vědecký výzkum.
 • Získejte zkušenosti a kontakty v zahraničí. Díky rozsáhlé síti mezinárodních partnerských univerzit nabízíme možnost zahraničních studijních výjezdů a pobytů.
 • Staňte se součástí unikátních spojení těch nejlepších univerzit. Jsme součástí Evropské univerzitní aliance (4EU+), kterou spolu s námi tvoří dalších 5 špičkových univerzit: Universität Hedelberg, Sorbonne Université, University of Warsaw, University of Copenhagen a The University of Milan.
 • Na našich studentech nám záleží. K dispozici jsou koleje a menzy, ale i univerzitní či fakultní poradny, kde vám zdarma školení odborníci pomohou v různých životních situacích.
Web

Kde nás najdeš

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Fakulty

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Astronomie a astrofyzika

a dalších 76 programů

79 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Applied Ethics (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta sociálních věd

 • Area Studies (EN)
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Balkánská, eurasijská a středoevropská studia specializace specializace Balkánská a středoevropská studia

a dalších 57 programů

60 programů

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 51 programů

54 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 73 programů

76 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Bioanalytické metody

a dalších 21 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

a dalších 167 programů

170 programů

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (dvouoborové)

a dalších 15 programů

18 programů

CERGE-EI

 • Master in Economic Research (EN)
 • PhD in Economics (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 22 programů

25 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury

a další 4 programy

7 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie
 • Evangelická teologie

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Aplikované sportovní vědy

a dalších 28 programů

31 programů

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 34 programů

37 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 38 programů

41 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
 • Anglický jazyk a literatura s didaktikou
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 153 programů

156 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Finanční právo a finanční věda
 • Law and Legal Theory in European Context (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Přihlášky a přijímačky

Nejvíce studijních programů je zaměřeno na přírodní vědy, matematiku a statistiku, dále na zdravotní a sociální péči a péči o příznivé životní podmínky, hojně jsou zastoupeny studijní programy zaměřené na umění a humanitní vědy. Máme 17 fakult ve třech městech České republiky – Praze, Plzni a Hradci Králové.

Aktuality

Doplňující informace

Studium a praxe v zahraničí

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.

Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus+, výměnné pobyty v rámci meziuniverzitníchfakultních dohod a Fond mobility Univerzity Karlovy.

Koleje a menzy

Univerzita Karlova nabízí bydlení na celkem 18 kolejích v Praze, Plzni, Hradci Králové a Brandýse nad Labem. Studentům je k dispozici také 9 menz, 5 výdejen jídla a 3 bufety.

Speciální potřeby uchazečů a studentů

Univerzita Karlova poskytuje nezbytnou podporu studentkám/studentůmuchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami. Jedná se o osoby se:

 • zrakovým postižením,
 • sluchovým postižením,
 • pohybovým postižením,
 • specifickými poruchami učení,
 • poruchou autistického spektra,
 • jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění).

Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory.

Kultura a sport

Vzdělávání, kulturu, společenskou angažovanost a umění spojuje Kampus Hybernská. Projekt Univerzity Karlovy a Magistrátu hl. m. Prahy vrací život do centra města a realizuje tzv. třetí roli univerzity.

Studenti mají k dispozici řadu sportovišť a dalších zajímavých míst k setkávání a trávení volného času. Prostorová rozptýlenost bádání a výuky znesnadňuje život celé univerzity jako jednolité akademické obce. A aktivity volného času mají vítaný potenciál tento handicap přemosťovat. Od společných sportovních zájmů přes kulturní aktivity až po společné prožívání duchovních hodnot jde o zájmy, které univerzitu spojují bez ohledu na fakultní či oborovou příslušnost. Navíc podporují schopnosti a vlastnosti, které jsou pro univerzitu důležité, jako nasazení pro společnou věc, věrnost závazkům a kolegiální vztahy.

Studentské spolky

Studenti Univerzity Karlovy se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na UK fungují sdružení jednak celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), jednak fakultní, která však často vítají i členy z jiných fakult.

Klub Alumni UK

Zajímá nás, kam povedou vaše kroky po ukončení studia. Zůstaňte s námi v kontaktu a staňte se členy celouniverzitního Klubu Alumni UK i vy anebo o této možnosti řekněte i svým přátelům a známým z řad absolventů UK. Pro členy Klubu připravujeme společenské, kulturní a vzdělávací akce a nabízíme také řadu výhod a slev u externích partnerů

Kontakt

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Partneři