Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Toxikologie a analýza škodlivin  Fyzikální měření a modelování  Didaktika fyziky  Aplikovaná biologie a ekologie  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Didaktika chemie  Učitelství biologie pro střední školy   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Politologie  Archivnictví  Archeologie  Africká studia  Politologie – africká studia  Historie  Filozofie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Politologie – latinskoamerická studia  Počítačová podpora v archivnictví   a další 4 obory

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační management  Informační a znalostní management  Finanční management  Management cestovního ruchu

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)  Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (dvouoborové)   a dalších 61 oborů

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 3, Praha 10, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mezinárodní vztahy a evropská studia  Anglophone Studies  Mezinárodní obchod  Mediální studia  Politologie  Evropská studia a veřejná správa  Asijská studia a mezinárodní vztahy   a dalších 11 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální práce  Sociální práce ve veřejné správě  Social Work  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická chemie  Farmaceutická analýza (EN)  Farmacie  Zdravotní laborant  Farmaceutická analýza  Bioorganická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Klinická a sociální farmacie (EN)  Farmaceutická technologie   a dalších 11 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Lékařská imunologie  Anatomie, histologie a embryologie  Zubní lékařství  Všeobecná sestra  Gynekologie a porodnictví  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Lékařská biologie (EN)   a dalších 21 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Lékařská mikrobiologie  Military Surgery  Vojenské vnitřní lékařství  Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Vojenské zubní lékařství  Infekční biologie  Vojenská farmacie  Epidemiology  Military Radiobiology   a dalších 10 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma