Nalezli jsme 5 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Polymer Engineering
 • Inženýrství polymerů
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Technologie potravin
 • Technologie a řízení v gastronomii

a dalších 14 programů

21 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Animovaná tvorba
 • Multimedia and Design
 • Marketing Communications
 • Multimedia a design
 • Produkce
 • Multimédia a design
8 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management a ekonomika
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Management and marketing
 • Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu
 • Management a marketing
 • Management a marketing, specializace Design management

a dalších 10 programů

16 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka
 • Pedagogika předškolního věku
 • Všeobecná sestra
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Učitelství pro mateřské školy
 • English for Business Administration

a další 4 programy

12 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Inteligetní systémy s roboty
 • Automatic Control and Informatics
 • Informační a řídicí technologie

a dalších 11 programů

17 programů