Nalezli jsme 5 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Podniková ekonomika  Management a ekonomika  Management and marketing  Finance  Účetnictví a daně  Průmyslové inženýrství  Veřejná správa a regionální rozvoj  Business Administration   a dalších 8 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Sociální pedagogika  Všeobecná sestra  Zdravotně sociální pracovník  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Učitelství pro mateřské školy   a dalších 6 oborů

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimedia a design  Audiovizuální tvorba  Produkce  Marketingové komunikace  Multimédia a design  Animovaná tvorba  Marketing Communications  Multimedia and Design

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie potravin  Řízení jakosti  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Výrobní inženýrství  Technologie makromolekulárních látek   a dalších 14 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Učitelství informatiky pro střední školy  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Automatické řízení a informatika  Integrated Systems in Buildings  Inteligetní systémy s roboty   a dalších 11 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test