Nalezli jsme 5 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu  Finance  Účetnictví a daně  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management a ekonomika  Řízení výroby a kvality  Průmyslové inženýrství  Finanční řízení podniku   a dalších 8 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Všeobecná sestra  Anglický jazyk pro manažerskou praxi  Sociální pedagogika  Učitelství pro mateřské školy  Pedagogika  Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Pedagogika předškolního věku  Zdravotně sociální pracovník   a další 4 obory

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Marketing Communications  Multimedia and Design  Multimédia a design  Animovaná tvorba  Marketingové komunikace  Multimedia a design  Produkce  Audiovizuální tvorba

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí  Technologická zařízení  Technologie potravin  Food Technology  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů   a dalších 16 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Automatické řízení a informatika  Počítačové a komunikační systémy  Informační technologie  Učitelství informatiky pro střední školy  Integrované systémy v budovách  Softwarové inženýrství  Automatic Control and Informatics   a dalších 10 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test