O nás

Fakulta managementu a ekonomiky byla založena v roce 1995 jako součást Vysokého učení technického v Brně. V roce 2001 došlo k jejímu převedení z VUT pod nově vzniklou Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Studijní programy

Nabízí studium v manažersko-ekonomických oborech, které se zaměřují vedle výuky teoretických znalostí obecného ekonomického základu především na specializaci v oblastech podnikové ekonomiky, regionálního rozvoje, řízení výroby a kvality a účetnictví. Studovat lze v prezenční i kombinované formě.

Uplatnění

Absolventi nacházejí široké možnosti uplatnění v profesích od řídících a manažerských funkcích v soukromé sféře, přes management ve veřejné správě na všech jejích úrovních až po poradenské, auditorské a účetnické činnosti.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139
760 01 Zlín

Přihlášky a přijímačky

Klasická přijímací zkouška ke studiu v prezenční formě se nekoná. Uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání, jsou přijímání na základě výsledků testů OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek SCIO. 

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc., Mgr.)

  • Elektronická přihláška: 320 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 55 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde

Kontakt

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139
760 01 Zlín