O nás

FMK už přes 20 let vychovává designéry, umělce, filmaře, fotografy a odborníky na komunikaci všeho druhu. Máme 14 ateliérů ve dvou univerzitních budovách, jeden Ústav marketingových komunikací a každý rok připravujeme kulturní projekty, které oživují dění (nejen) ve Zlíně. Našim studentům a studentkám dáváme prostor k uplatňování vlastních nápadů a podporujeme je ve spolupráci napříč celým FMKáčkem, především při realizaci společných projektů.

Součástí fakulty je i galerie G18, která se orientuje na trendy v designu a umění, a zároveň slouží jako komunitní místo pro studentstvo i zlínskou veřejnost, kde se společně setkávají na workshopech, výstavách a dalších kulturních událostech.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby je dvoukolová. První kolo má charakter talentové zkoušky, druhé kolo se skládá z písemné zkoušky, tvůrčí zkoušky a ústní zkoušky.

Pro program Mediální a komunikační studia se koná písemná přijímací všeobecných znalostí a kreativity a logického myšlení.

Bakalářské studium

Poplatky:

  • 890 Kč - programy Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
  • 650 Kč - pro studijní program Marketingová komunikace

Magisterské studium

Poplatky:

  • 870 Kč - programy Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Arts Management
  • 650 Kč - program Marketingová komunikace

 

  • Elektronická přihláška: 890 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde

Kontakt

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní 2431
760 01 Zlín