O nás

Fakulta multimediálních komunikací vznikla v roce 2002 přeměnou z Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací.

Studijní programy

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (s ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie a 3D design) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Produkce a Audiovizuální tvorba (se specializacemi Kamera, Střih a zvuk, a Režie a scenáristika). 

Studijní programy jsou koncipovány dvoustupňově. To znamená, že studenti absolvují bakalářské studium (standardní doba 3 roky) a pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (standardní doba 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studiu (standardní doba 3 roky). 

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v reklamních agenturách, oddělení PR, médiích, kulturní a umělecké sféře.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby je dvoukolová. První kolo má charakter talentové zkoušky, druhé kolo se skládá z písemné zkoušky, tvůrčí zkoušky a ústní zkoušky.

Pro program Mediální a komunikační studia se koná písemná přijímací všeobecných znalostí a kreativity a logického myšlení.

Bakalářské studium

Termíny podání přihlášek pro akad. rok 2022/2023:

  • Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) je v době od 2. 9. 2021 do 30. 11. 2021
  • Pro studijní program Teorie a praxe animované tvorby (délka studia je u tohoto studijního programu 4 roky) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je v době od 2. 9. 2021 do 30. 11. 2021
  • Pro studijní program Marketingová komunikace (prezenční i kombinovanou formu) je v termínu do 31. 3. 2022.

Poplatky:

  • 890 Kč - programy Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
  • 650 Kč - pro studijní program Marketingová komunikace

Magisterské studium

Nejzazší termín podání přihlášek pro akad. rok 2022/2023 pro všechny navazující magisterské programy je do 31. března 2022.

Poplatky:

  • 870 Kč - programy Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Arts Management
  • 650 Kč - program Marketingová komunikace

  • Elektronická přihláška: 890 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde

Kontakt

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní 2431
760 01 Zlín