O nás

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je její nejmladší fakultou, vznikla v roku 2009 a navazuje na Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti.

Studijní programy

Nabízí bakalářské studium ve čtyřech programech. Studium probíhá převážně prezenční formou studia, program Ovládání rizik je i formou kombinovanou (v Prostějově) – vyučuje se v Uherském Hradišti.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti logistiky a logistického řízení mimořádných a krizových situací.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studentské náměstí 1532
686 01 Uherské Hradiště

Přihlášky a přijímačky

Termín pro podání přihlášek I. kola je od 6. 1. 2020 do 15. 4. 2020. Pro aktuální rok 2020/2021 jsou zatím přijímány pouze přihlášky do bakalářského studijního programu Aplikovaná logistika! Přijímací zkouška je u programu Aplikovaná logistika prominuta.

  • Elektronická přihláška: 340 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

I pro studenty v Uherském Hradišti je zprostředkováno ubytování a to díky společnosti EDUHA s.r.o. , která zajišťuje ubytování studentů i jejich stravování v nově zbudované kuchyni a jidelně. Více informací zde

Kontakt

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studentské náměstí 1532
686 01 Uherské Hradiště