Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je její nejmladší fakultou, vznikla v roku 2009 a navazuje na Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti.

Studijní programy

Nabízí bakalářské studium ve čtyřech programech. Studium probíhá převážně prezenční formou studia, program Ovládání rizik je i formou kombinovanou (v Prostějově) – vyučuje se v Uherském Hradišti.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti logistiky a logistického řízení mimořádných a krizových situací.

www.flkr.utb.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských studijních programů Procesní inženýrství a Ochrana obyvatelstva jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků středoškolského studia. Do studijního programu Bezpečnost společnosti, obor Řízení environmentálních rizik, musí uchazeči vykonat písemnou přijímací zkoušku z anglického jazyka. Zkouška může být prominuta, pokud uchazeč předloží školou uznávaný certifikát nebo pokud z cizího jazyka vykonal maturitní zkoušku na výbornou.

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc.) 31.3. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 320(OR

Aktuality

Aktuality a akce

Aktuality a akce

Co se děje na fakultě se dozvíte zde.. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

I pro studenty v Uherském Hradišti je zprostředkováno ubytování a to díky společnosti EDUHA s.r.o. , která zajišťuje ubytování studentů i jejich stravování v nově zbudované kuchyni a jidelně. Více informací zde