O nás

Fakulta technologická byla založena roku 1969 a stala se prvním předpokladem pro vznik univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Studijní programy

V současnosti poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Nabízí studium rozvržené do oborů nabízejících poznatky z oblasti chemie a technologie materiálů, potravin či z procesního inženýrství.

Uplatnění

Absolventi mohou nastoupit na pozice technologů, vývojových pracovníků či projektových manažerů, a to v různých výrobnách potravin, nápojů, ale i v lisovnách, gumárnách, nebo ve vývojových centrech.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Pro přijetí si stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, až dokud nezaplníme všechna volná místa.

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské programy v akademickém roce 2021/2022 je otevřeno do 15. 9. 2021.

Magisterské studium

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Významným faktorem rozhodujícím o vašem přijetí je i příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia.

Přijímací řízení pro navazující magisterské programy v akademickém roce 2021/2022 bude otevřeno od 1. 1. do 31. 8. 2021.

Doktorské studium

Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2021/2022

I. kolo

Termín odevzdání přihlášky: 31. 5. 2021; Přijímací řízení: 21. 6. 2021 – 2. 7. 2021

II. kolo

Termín odevzdání přihlášky: 6. 8. 2021; Přijímací řízení: 30. 8. 2021 – 29. 10. 2021

III. kolo

Termín odevzdání přihlášky: 8. 10. 2021; Přijímací řízení: 25. 10. 2021 – 29. 10. 2021

  • Elektronická přihláška: 430 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde

Kontakt

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vavrečkova 275
760 01 Zlín