Univerzita Tomáše Bati má šest fakult, na nichž studuje téměř 10 tisíc posluchačů – a věříme, že většina z nich spokojených. Vybrat si můžeš z nejrůznějších oborů: technických a technologických, ekonomických, výtvarných a uměleckých, komunikačních, informatických, filologických, pedagogických nebo zdravotnických. Nabídka je pestrá, tak směle do toho. A až dostuduješ, kromě diplomu dostaneš taky Diploma Supplement v angličtině – bude se ti hodit, pokud si budeš hledat práci ve světě.

www.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

Zlín | testy

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie   a dalších 11 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Zlín | testy

Obory: Business Administration  Finance  Finance, specializace Finanční kontrola  Finanční řízení podniku  Management a ekonomika  Management a marketing  Management a marketing, specializace Design management  Management and Economics   a dalších 8 oborů

Fakulta humanitních studií

Zlín | testy

Obory: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Anglický jazyk pro manažerskou praxi  English for Business Administration  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Pedagogika  Pedagogika předškolního věku   a dalších 6 oborů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště

Obory: Bezpečnost společnosti  Ochrana obyvatelstva  Ovládání rizik  Řízení environmentálních rizik

Fakulta multimediálních komunikací

Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Marketing Communications  Marketingové komunikace  Multimedia a design  Multimédia a design  Multimedia and Design  Produkce

Fakulta technologická ve Zlíně

Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Chemie potravin a bioaktivních látek  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů   a dalších 15 oborů

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více