Fakulta aplikované informatiky byla založena roku 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky.

Studijní obory

Nabízí studium v oborech zaměřených na matematiku, fyziku, informační a databázové systémy, řízení technologických procesů, marketingové a propagační činnost a v neposlední řadě programování.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v úřadech státní správy, v administrativních funkcích, ale také jako návrháři a správci databázových systémů, správci počítačových sítí, programátoři.

www.fai.utb.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazečům pro studijní obory IŘT, BTSM, SWI a ISR je písemná přijímací zkouška prominuta. Do oboru Informační technologie v administrativě se koná přijímací zkouška z Obecných studijních předpokladů a Informatiky, a nemůže být prominuta.  

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 490 (obor ITA)
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

10.výročí založení

10.výročí založení

V roce 2016 slaví Fakulta aplikované informatiky 10. výročí svého založení. Při této příležitosti se uskuteční řada odborných i společenských akcí číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde