O nás

Fakulta aplikované informatiky byla založena roku 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky.

Studijní obory

Nabízí studium v oborech zaměřených na matematiku, fyziku, informační a databázové systémy, řízení technologických procesů, marketingové a propagační činnost a v neposlední řadě programování.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v úřadech státní správy, v administrativních funkcích, ale také jako návrháři a správci databázových systémů, správci počítačových sítí, programátoři.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Přihlášky a přijímačky

FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro rok 2020/21

Přijímací řízení do bakalářského studia

V bakalářském, tříletém, studiu nabízíme úplně nové studijní programy:

Softwarové inženýrství (SWI) – v prezenční i kombinované formě,

Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (AIPA) se specializacemi: Inteligentní systémy s roboty (ISR) – v prezenční i kombinované forměPrůmyslová automatizace (PA)– v prezenční i kombinované formě

Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM)  – v prezenční, kombinované formě ve Zlíně a kombinované formě v Praze.

Informační technologie v administrativě (ITA) – v prezenční formě.

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou bakalářské práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Bc.

Přijímání do bakalářského studia pro akademický rok 2020/21 se řídí Směrnicí děkana SD/10/19 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2020/2021.

Termín podání přihlášek: do 6. 9. 2020 Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz

Administrativní poplatek: 400 Kč

Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).

Přijímací zkouška je pro všechny obory prominuta

Termín přijímacího řízení: bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení, kterou studenti obdrží elektronicky.

  • Elektronická přihláška: 340 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde

Kontakt

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín