O nás

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati byla založena v roce 2007 a je druhou nejmladší fakultou univerzity.

Studijní programy

Nabízí studium anglické a německé filologie s důrazem na uplatnění znalostí v manažerské praxi, rovněž studium v oborech pedagogiky a v oblasti zdravotnických věd, které poskytují profesní přípravu pro zdravotní a zdravotně sociální pracovníky.

Uplatnění

Absolventi filologie se mohou uplatnit jako asistenti, manažeři či referenti v podnicích se zahraniční účastí, jako překladatelé odborných textů či zástupci firmy při jednání se zahraničními partnery. Absolventi pedagogických oborů se uplatní ve sféře školství a sociální práce, jako výchovní a pedagogičtí pracovníci na předškolní i středoškolské úrovni, absolventi zdravotnických oborů v oblasti ošetřovatelství ve zdravotnických zařízeních, v domácím prostředí či v ústavech sociální péče, ve vzdělávacích či nadačních institucích.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Bakalářské studium

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio z předmětu stanoveného dle studijního oboru. 

Přijímací zkouška z cizího jazyka může být prominuta, pokud uchazeč předloží ověřený školou uznávaný certifikát (ne starší než 5 let) nebo prokáže, že z daného cizího jazyka vykonal státní maturitní zkoušku.

 

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Německý jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde

Kontakt

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Štefánikova 5670
760 01 Zlín