Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati byla založena v roce 2007 a je druhou nejmladší fakultou univerzity.

Studijní programy

Nabízí studium anglické a německé filologie s důrazem na uplatnění znalostí v manažerské praxi, rovněž studium v oborech pedagogiky a v oblasti zdravotnických věd, které poskytují profesní přípravu pro zdravotní a zdravotně sociální pracovníky.

Uplatnění

Absolventi filologie se mohou uplatnit jako asistenti, manažeři či referenti v podnicích se zahraniční účastí, jako překladatelé odborných textů či zástupci firmy při jednání se zahraničními partnery. Absolventi pedagogických oborů se uplatní ve sféře školství a sociální práce, jako výchovní a pedagogičtí pracovníci na předškolní i středoškolské úrovni, absolventi zdravotnických oborů v oblasti ošetřovatelství ve zdravotnických zařízeních, v domácím prostředí či v ústavech sociální péče, ve vzdělávacích či nadačních institucích.

www.utb.cz/fhs

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio z předmětu stanoveného dle studijního oboru. 

Přijímací zkouška z cizího jazyka může být prominuta, pokud uchazeč předloží ověřený školou uznávaný certifikát (ne starší než 5 let) nebo prokáže, že z daného cizího jazyka vykonal státní maturitní zkoušku.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc., Mgr.), 28.6. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 490 (Mgr. a PhD.)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk
Výsledek pro přijetí: 40 %
Německý jazyk
Výsledek pro přijetí: 40 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Akce

Akce

Co se děje na fakultě se dozvíte zde.. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde