Nalezli jsme 144 škol

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie
 • Český jazyk
 • Filozofie

a dalších 8 programů

11 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Chirurgické obory
 • Klinické neurovědy
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Pedagogika
 • Kinantropologie
 • Didaktika českého jazyka a literatury
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Autonomní systémy
 • Archeologie

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Politologie
 • Political Science (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská politika

a dalších 12 programů

15 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Finance
 • Ekonomika a management
 • Inteligentní systémy
 • Automatizace řízení a informatika
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
3 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Teorie a dějiny novější české literatury
 • Pomocné vědy historické

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Inženýrství životního prostředí
 • Geodézie a kartografie
 • Architektura a stavitelství

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Management
 • Regionální a sociální rozvoj

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Elektronika / Electronics
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Jaderná chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Technická fakulta

 • Energetika
 • Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení
 • Technika zemědělských technologických systémů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Asistivní technologie
 • Civilní nouzová připravenost
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie
 • Pharmaceutical Chemistry (EN)

a dalších 16 programů

19 programů