Nalezli jsme 146 škol

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Biomedicínské inženýrství
 • Asistivní technologie
4 programy

Technická fakulta

 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Energetika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická fyzika
 • Jaderné inženýrství
 • Jaderná chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Průmyslové dědictví
 • Building Engineering (EN)
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Sector Economics and Economics of Enterprise (EN)
 • Management
 • Podniková a odvětvová ekonomika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Speciální produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Výživa a potraviny

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Theory and History of Modern Czech Literature (EN)
 • Archeology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
 • Dopravní logistika
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Měřicí technika / Measurement and Instrumentation
 • Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory
 • Akustika / Acoustics

a dalších 23 programů

26 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Teorie a dějiny současného umění
 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
4 programy

Filozofická fakulta

 • Religionistika
 • Klasická filologie
 • Archeologie

a dalších 39 programů

42 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Public Economics
 • Finanzwesen
 • Economic Policy

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Zahradnictví – Ph.D.
 • Ph.D. in Horticulture
 • European Horticulture
4 programy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Mediální studia
4 programy

Fakulta sociálních studií

 • Mezinárodní vztahy a evropská politika
 • Social Policy and Social Work (EN)
 • Sociální politika a sociální práce

a dalších 12 programů

15 programů

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery (EN)
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství
 • Ochrana vodních ekosystémů
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
 • Teorie vzdělávání v matematice
3 programy