Nalezli jsme 150 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie makromolekulárních látek
 • Technologie potravin
 • Technology of Macromolecular Compounds

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Automatic Control and Informatics
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Economics
 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Regionální a sociální rozvoj
 • System Engineering

a dalších 6 programů

9 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

a další 2 programy

5 programů

LIGS University

 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD
2 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Mathematical Analysis
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemické a energetické zpracování paliv
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management
2 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Český jazyk
 • Románské jazyky
 • Slovanské filologie (RU)

a dalších 60 programů

63 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Teorie a dějiny současného umění
 • Restaurování výtvarných děl
 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika (EN)
 • Elektrotechnika
 • Elektroenergetika

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Vzdělávání v biologii
 • Pedagogická psychologie
 • Teorie vzdělávání v matematice
4 programy