Nalezli jsme 151 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Applied Nanotechnology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Potravinářská chemie
 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Řízení strojů a procesů

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství
2 programy

Filozofická fakulta

 • Adult Education (EN)
 • Teorie a dějiny hudebního umění
 • Religious Studies (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Regionální rovzoj
 • Hospodářská politika
4 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Business Administration and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
1 program

Evropská akademie vzdělávání SE

 • Ph.D - Management of small and medium enterprises
 • Ph.D - Řízení malých a středních podniků
2 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Nano a mikrotechnologie
 • Nano and microtechnology (EN)
 • Dějiny a společnost v moderní době
 • Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblical Theology
 • Christian Thought

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Entomologie
 • Ecosystem Biology and Ecology (EN)
 • Parasitology (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná zootechnika
 • Obecná produkce rostlinná
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Oborové didaktiky STEM předmětů
 • Educational Psychology
 • Pedagogická psychologie
 • Didaktika biologie
4 programy

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 5 programů

8 programů