Nalezli jsme 144 škol

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Pedagogická fakulta

 • Teorie výtvarné výchovy
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology (EN)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Kinantropologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Applied Informatics (EN)
 • Matematika

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Tvůrčí fotografie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství
2 programy

Fakulta textilní

 • Textilní inženýrství
 • Průmyslové inženýrství
2 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Politologie - africká studia

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Speciální pedagogika (DE)
 • Pedagogika

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Longevity Studies (EN)
 • Social Ecology (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta sociálních věd

 • Mezinárodní vztahy
 • Ekonomie a finance
 • Mediální a komunikační studia

a dalších 15 programů

18 programů