Nalezli jsme 151 škol

Informatika na MUNI je celkem chill. Podej si přihlášku a pojď s námi měnit svět informačních technologií!

Hornicko-geologická fakulta

 • Processing (EN)
 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Úpravnictví

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
 • Teorie výtvarné výchovy
4 programy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mediální studia
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
4 programy

Fakulta filozofická

 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archaeology
 • Mezinárodní vztahy

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Applied Nanotechnology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenské technologie a materiály
 • Průmyslové inženýrství a management
 • Teorie a stavba strojů
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Landscape reclamation and ecosystem services (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Potravinářská chemie
 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Řízení strojů a procesů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta stavební

 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství
2 programy

Filozofická fakulta

 • Adult Education (EN)
 • Teorie a dějiny hudebního umění
 • Religious Studies (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Regionální rovzoj
 • Hospodářská politika
4 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Business Administration and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
1 program