Nalezli jsme 151 škol

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie transformací
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
4 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • Business Administration and Management (EN)
4 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Úpravnictví

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Kulturní a duchovní studia
 • Hudební teorie a pedagogika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační technologie
 • Elektroenergetika
 • Kybernetika

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Ekonomie
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Finance
4 programy

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Dopravní systémy
 • Strojní inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Srovnávací slovanská filologie
 • Český jazyk

a dalších 34 programů

37 programů

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura - Ph.D.
 • Ph.D. in Horticulture
 • European Horticulture (EN)
 • Zahradnictví – Ph.D.
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Strojírenské technologie a materiály
 • Teorie a stavba strojů
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)
 • Inteligentní systémy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemická

 • Food Chemistry (EN)
 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Power Systems and Power Electronics (EN)
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Mikroelektronika a technologie

a dalších 13 programů

16 programů