Nalezli jsme 149 škol

enlightened Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie transformací
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Národohospodářská fakulta

 • Regionální rovzoj
 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
4 programy

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Politologie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikované informatiky

 • Informační technologie
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Informační technologie (EN)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
4 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)
 • Automatizace řízení a informatika

a další 2 programy

5 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Mediální studia
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Politologie
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Educational Sciences
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
 • Regionální a veřejná ekonomie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Mikroelektronika a technologie
 • Kybernetika, automatizace a měření
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Obecná a speciální zootechnika
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)
 • Finance

a další 3 programy

6 programů