Nalezli jsme 153 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Aplikované nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Civilní nouzová připravenost
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Teorie a dějiny české literatury
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
3 programy

Filozofická fakulta

 • Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
 • Latinskoamerická studia
 • Archivnictví

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta stavební

 • Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta podnikatelská

 • Company Management and Economics (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Corporate Finances (EN)
 • Podnikové finance
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Autonomní systémy
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a další 4 programy

7 programů

LIGS University

 • Interactive Online PhD
 • Interactive Online DBA
2 programy

Filozofická fakulta

 • Německá filologie
 • Kulturní dějiny
 • Didaktika dějepisu

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgické obory
 • Ošetřovatelství
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Kinantropologie
 • Didaktika českého jazyka a literatury
4 programy

Fakulta umění

 • Interpretace a teorie interpretace
1 program

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis
4 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management
2 programy