Nalezli jsme 151 škol

Vysoká škola ekonomická v Praze Vás zve na den otevřených dveří a to 17.12. do 9:00. Zjistit více

LIGS University

 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD
2 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Církevní a obecné dějiny
3 programy

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Public and Social Policy (EN)
 • Mezinárodní vztahy

a dalších 11 programů

14 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
 • Teorie a dějiny současného umění
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mediální studia
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Polský jazyk
 • English Philology (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgické obory
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biologie
 • Aplikovaná informatika

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění

 • Interpretace a teorie interpretace
1 program

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Český jazyk
 • Teorie a dějiny novější české literatury

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hydrobiologie
 • Entomology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomous Systems (EN)
 • Autonomní systémy
 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis (EN)
 • Geometry and Global Analysis (EN)
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • Obecná produkce rostlinná
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Deutsche Literatur (DE)
 • České dějiny
 • Německá literatura
 • Tschechische Geschichte (DE)
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
4 programy