Nalezli jsme 153 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

LIGS University

 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD
2 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Církevní a obecné dějiny
3 programy

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Fonetika
 • Egyptology (EN)

a dalších 65 programů

68 programů

Fakulta humanitních studií

 • Studia dlouhověkosti
 • Aplikovaná etika
 • Historical Sociology (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)
 • Economics (EN)
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Hospodářská politika
 • Ekonomické teorie
 • Regionalistika - veřejná správa
4 programy

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Public and Social Policy (EN)
 • Mezinárodní vztahy

a dalších 11 programů

14 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
 • Teorie a dějiny současného umění
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Biomedicínská a klinická technika
3 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance
 • Finance (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistika
 • Applied Informatics (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum

a další 3 programy

6 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Politologie
 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Mezinárodní studia a diplomacie
4 programy

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Architektura a stavitelství
 • Inženýrství životního prostředí

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Technika výrobních procesů
 • Energetika

a další 3 programy

6 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mediální studia
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Polský jazyk
 • English Philology (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgické obory
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biologie
 • Aplikovaná informatika

a dalších 7 programů

10 programů