Nalezli jsme 148 škol

Studujte na nejlepší ekonomické škole východní Evropy - termín přihlášek do 30.4.2020. Prozkoumat!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Management lidských zdrojů
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Prognostika a plánování
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace

a dalších 7 programů

10 programů

Agronomická fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • General Animal Breeding (EN)
 • Agricultural Chemistry (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Filozofická fakulta

 • Slovanské literatury
 • Historie - obecné dějiny
 • Hudební věda

a dalších 65 programů

68 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku
 • Program Hospodářská politika a správa obor Finance
 • Systémové inženýrství a informatika obor Ekonomická informatika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie
 • Materiálové vědy a inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínské inženýrství (EN)
 • Asistivní technologie
4 programy

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Pomocné vědy historické
 • Románské jazyky

a další 4 programy

7 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Fishery (EN)
 • Rybářství
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
3 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Povrchové inženýrství (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Národohospodářská fakulta

 • Regionální rovzoj
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
4 programy

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Mezinárodní vztahy

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
2 programy

Fakulta stavební

 • Hornické a podzemní stavitelství
 • Teorie konstrukcí
 • Městské inženýrství a stavitelství

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Teorie literatury
 • Andragogika
 • Srovnávací slovanská filologie

a dalších 24 programů

27 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Zoologie (EN)
 • Zoologie
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 60 programů

63 programů

Fakulta stavební

 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Pozemní stavby
 • Stavební management a inženýring

a dalších 17 programů

20 programů