Nalezli jsme 153 škol

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Národohospodářská fakulta

 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Regionální rovzoj
 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Doctor of Business Administration
 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Management a manažerská ekonomie
3 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Obecná a speciální zootechnika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Inženýrství energetických materiálů
 • Biochemie (EN)
 • Organická technologie

a dalších 22 programů

25 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mediální studia
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • International Relations and European Studies (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
4 programy

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná produkce rostlinná
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
 • Obecná zootechnika
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Business Administration and Management (EN)
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Aplikovaná geologie
 • Mining and Mining Geomechanics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Praktická teologie

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Archeologie
 • Politologie - Africká studia

a další 3 programy

6 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Zoology (EN)
 • Biofyzika

a dalších 18 programů

21 programů