Nalezli jsme 149 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Církevní a obecné dějiny
3 programy

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Public and Social Policy (EN)
 • Mezinárodní vztahy

a dalších 11 programů

14 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
 • Teorie a dějiny současného umění
4 programy

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Český jazyk
 • Teorie a dějiny novější české literatury

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Hydrobiologie
 • Entomology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomous Systems (EN)
 • Autonomní systémy
 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny

a další 4 programy

7 programů

Zemědělská fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • Obecná produkce rostlinná
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
4 programy

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Průmyslové inženýrství
2 programy

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Historie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Organická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Anorganická technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogická psychologie
 • Vzdělávání v biologii
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Geomatika
 • Aplikovaná mechanika

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Nizozemská filologie
 • Ekonomicko-manažerská studia
 • Srovnávací slovanská filologie

a dalších 25 programů

28 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální chemie (EN)
 • Fyziologie živočichů (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 57 programů

60 programů