Nalezli jsme 143 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Agronomická fakulta

 • Rostlinolékařství
 • Zemědělská chemie
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 15 programů

18 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technologie zpracování dřeva
 • Procesy tvorby nábytku
 • Ekologie lesa

a dalších 9 programů

12 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Automatizace řízení a informatika
4 programy

Technická fakulta

 • Energetika
 • Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení
 • Technika zemědělských technologických systémů

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Entomologie
 • Hydrobiologie
 • Parazitologie

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Obecná produkce rostlinná

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta dopravní

 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Elektronika / Electronics
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Asistivní technologie
 • Civilní nouzová připravenost
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Obecná produkce rostlinná
 • Speciální produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglofonní literatury a kultury
 • Anglophone Literatures and Cultures (EN)
 • Český jazyk

a dalších 66 programů

69 programů

Fakulta humanitních studií

 • Obecná antropologie
 • Studia občanského sektoru
 • Historická sociologie

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Economics and Finance (EN)
 • Moderní dějiny

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie
 • Pharmaceutical Chemistry (EN)

a dalších 16 programů

19 programů