Nalezli jsme 149 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistika
 • Statistics
 • Econometrics and Operation Research
 • Aplikovaná informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Applied Informatics
6 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářská politika
 • Ekonomické teorie
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Regionalistika - veřejná správa
4 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance (EN)
 • Finance
 • Teorie ekonomického vzělávání
5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie makromolekulárních látek
 • Technologie potravin
 • Technology of Macromolecular Compounds
 • Food Technology
 • Tools and Processes
 • Nástroje a procesy
6 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Automatic Control and Informatics
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Economics
 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Regionální a sociální rozvoj
 • System Engineering
 • Information Management
 • Management
 • Sector Economics and Economics of Enterprise
 • Regional and Social Development
 • Informační management
 • Systémové inženýrství
9 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
 • Mediální studia
 • Politologie
5 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
 • Agriculture in Tropics and Subtropics
3 programy

LIGS University

 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD
2 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Mathematical Analysis
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Energetika
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Technika výrobních procesů
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Engineering of Agricultural Technological Systems
6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemické a energetické zpracování paliv
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Africká studia
 • Filozofie
 • Latinskoamerická studia
 • Archivnictví
 • Historie
 • Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
7 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Teorie a dějiny české literatury
 • Hudební teorie a pedagogika
3 programy