Nalezli jsme 147 škol

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Hospodářská úprava lesa

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Obecná produkce rostlinná
 • Speciální produkce rostlinná
 • Zootechnika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Management
 • Regionální a sociální rozvoj

a dalších 5 programů

8 programů

Technická fakulta

 • Energetika
 • Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení
 • Technika zemědělských technologických systémů

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
3 programy

Agronomická fakulta

 • Biologická chemie
 • Obecná produkce rostlinná
 • Speciální produkce rostlinná

a dalších 17 programů

20 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Procesy tvorby nábytku
 • Ekologie lesa
 • Tvorba a ochrana krajiny

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Civilní nouzová připravenost
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Asistivní technologie
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Elektronika / Electronics
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Entomologie
 • Hydrobiologie
 • Parazitologie

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Jaderná chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby

a dalších 21 programů

24 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Teorie a dějiny novější české literatury
 • Pomocné vědy historické

a další 4 programy

7 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie
 • Pharmaceutical Chemistry (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Anglofonní literatury a kultury
 • Anglophone Literatures and Cultures (EN)
 • Český jazyk

a dalších 73 programů

76 programů

Fakulta humanitních studií

 • Obecná antropologie
 • Studia občanského sektoru
 • Historická sociologie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
2 programy