Česká zemědělská univerzita byla založena roku 1906, pod dnešním názvem působí od roku 1995. Skládá se z pěti fakult a dvou institutů realizujících studijní obory. Nabídka studia zahrnuje celou šíři zemědělských a lesnických oborů včetně souvisejících technických a ekonomických disciplín.

Fakulta lesnická a dřevařská

Praha 6-Suchdol

Obory: Biologie lesa  Dendrologie a šlechtění lesních dřevin  Dendrology and Forest Tree Breeding  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Economics and Management of an Enterprise  Forest Biology  Forest Engineering  Forest Management   a dalších 19 oborů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  International Development and Agricultural Economics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 5 oborů

Provozně ekonomická fakulta

Praha 6-Suchdol

Obory: Economics and Management  European Agrarian Diplomacy  Hospodářská a kulturní studia  Informační management  Informatics  Informatika  Information Management  Management  Podnikání a administrativa   a dalších 10 oborů

Technická fakulta

Praha 6-Suchdol

Obory: Agricultural Engineering  Energetika  Engineering of Agricultural Technological Systems  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Inženýrství údržby  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení   a dalších 10 oborů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture and Food  Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Hodnocení a ochrana půdy  Chov koní  Chovatelství  Kvalita a zpracování zemědělských produktů  Kvalita produkce   a dalších 40 oborů

Fakulta životního prostředí

Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Engineering  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Krajinářství   a dalších 13 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více