O nás

Česká zemědělská univerzita byla založena roku 1906, pod dnešním názvem působí od roku 1995. V roce 2016 oslavila ČZU již 110. výročí.

Univerzita se skládá z pěti fakult a dvou institutů realizujících studijní obory. Nabídka studia zahrnuje celou šíři zemědělských a lesnických oborů včetně souvisejících technických a ekonomických disciplín.

Kde nás najdeš

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol

Fakulty

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Agriculture and Food (EN)
 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Biologie lesa
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 19 programů

22 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Business Administration (EN)
 • Economics and Management (EN)
 • European Agrarian Diplomacy (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering
 • Energetika
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Poradenství v odborném vzdělávání
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování
3 programy

Přihlášky a přijímačky

Studium i přijímací řízení je organizováno po fakultách, pro podrobnější informace o nabízených studijních oborech i o podmínkách přijímacího řízení najdeš na stránkách jednotlivých fakult ČZU.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol