Nalezli jsme 151 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
 • Technika výrobních procesů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Pěstování lesa
 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Ochrana lesů a myslivost

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o živé přírodě
 • Speciální produkce rostlinná
 • Aplikovaná zoologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemie (double degree)
 • Chemické a procesní inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
4 programy

Fakulta sociálních studií

 • Psychologie
 • Social Policy and Social Work (EN)
 • Political Science (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Kulturní a duchovní studia
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Animal Production (EN)
 • Obecná a speciální zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná

a dalších 10 programů

13 programů

Zahradnická fakulta

 • Zahradnictví – Ph.D.
 • Ph.D. in Horticulture
 • Krajinářská architektura - Ph.D.
 • European Horticulture (EN)
4 programy

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Mezinárodní studia a diplomacie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Politologie - Africká studia
 • Filozofie
 • Pomocné vědy historické

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie, technologie a analýza potravin
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Chemistry, Technology and Analysis of Food (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Průmyslové inženýrství
 • Finance
 • Economics and Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Sociologie
 • Religionistika
 • Klasická archeologie

a dalších 74 programů

77 programů