O nás

KREATIVNÍ PROSTOR ZVANÝ FUD

Věříme v tvůrčí energii umění a designu. Utváříme mezinárodní dynamické společenství studentů, umělců, designérů, teoretiků a kurátorů. Poskytujeme umělecké vzdělání a tvůrčí zázemí na vysoké úrovni.Propojujeme místní specifika a globální společenské výzvy.

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Pod Fakultou umění a designu v rámci Kurátorských studií spravujeme také galerijní prostory Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Rampa, Galerie Činoherního studia, Billboart Gallery a Mimochodem v Praze.

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zprostředkovává třístupňové vzdělání a to v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1500/9
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Katedry a ateliéry bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu:

KATEDRA DESIGNU

Produktový design, Design keramiky, Design interiéru

KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ

Oděvní a textilní design, Přírodní materiály, Sklo

KATEDRA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

Vizuální design, Grafický design I, Grafický design II

KATEDRA FOTOGRAFIE

Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie, Fine Art — Photography

KATEDRA ELEKTRONICKÉHO OBRAZU

Digitální média, Interaktivní média, OBJEKT — PROSTOR — AKCE, Time-Based Media

KATEDRA DĚJIN A TEORIE UMĚNÍ

Kurátorská studia (pouze navazující magisterské studium)

Kontakt

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1500/9
400 96 Ústí nad Labem