O nás

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP. FF je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia.

Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Současnými pracovišti FF jsou katedra archivnictví a pomocných věd historických, katedra historie (pod níž spadá Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví), katedra filozofie a humanitních studií, katedra politologie, katedra germanistiky (pod níž spadá Metodické centrum CEPRONIV), Ústav slovansko-germánských studií a Jazykové centrum.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 8. 2. 2024

Přijímací zkoušky se liší podle jednotlivých oborů. Ve většině případů probíhají formou motivačního pohovoru. Více v Podmínkách přijímacího řízení na FF UJEP (článek II.) dostupných zde.

 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem