Filozofická fakulta vznikla v roce 2006 transformací Ústavu humanitních studií.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Neupřesněno vysokou školou