O nás

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP. FF je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia.

Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Současnými pracovišti FF jsou katedra archivnictví a pomocných věd historických, katedra historie (pod níž spadá Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví), katedra filozofie a humanitních studií, katedra politologie, katedra germanistiky (pod níž spadá Metodické centrum CEPRONIV), Ústav slovansko-germánských studií a Jazykové centrum.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Odeslání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku 500 Kč do 31. března 2021 (Bc., Mgr.) nebo do 16. dubna 2021 (PhD.) Na každý studijní obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Přijímací zkoušky se liší podle jednotlivých oborů. Ve většině případů probíhají formou motivačního pohovoru. Více v Podmínkách přijímacího řízení na FF UJEP (článek II.) dostupných zde.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem