O nás

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP. FF je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia.

Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Současnými pracovišti FF jsou katedra historie (pod níž spadá Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví), katedra politologie a filozofie, katedra germanistiky (pod níž spadá Metodické centrum CEPRONIV), Ústav slovansko-germánských studií a Jazykové centrum.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021 pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech jsou prominuty. Elektronickou přihlášku je nutné odeslat a administrativní poplatek uhradit do 28. 8. 2020. Více informací zde.

14. srpna 2020 je konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu pro akademický rok 2020/2021 (2. kolo).

Do všech bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni na základě motivačního pohovoru. Uchazečům hlásícím se do studijních oborů Německý jazyk a literatura a Interkulturní germanistika bude přijímací zkouška prominuta, pokud mohou doložit dosažení jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). 

K navazujícímu magisterskému studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek či na základě motivačního pohovoru. Víze informací o všech studijních programech a oborech a přijímacích zkouškách pro akad. rok 2020/2021 zde.

 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem