O nás

Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je již šedesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. 

Studijní programy

Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné správy.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru, může být ve formě písemného testu, praktické zkoušky nebo ústního pohovoru, jehož součástí může být portfolio. Do některých oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení je možné podávat do 14. srpna 2020 (bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Více informací zde.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 3 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem