O nás

Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je již šedesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. 

Studijní programy

Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné správy.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru, může být ve formě písemného testu, praktické zkoušky nebo ústního pohovoru, jehož součástí může být portfolio. V některých případech může být zkouška prominuta.

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.), 30.4. (PhD.). 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 3 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem