O nás

Pedagogická fakulta je nejstarší a největší fakultou UJEP. Naše fakulta disponuje širokým výběrem studijních programů napříč pedagogickým spektrem. Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol a dalších pedagogických pracovníků, jako jsou sociální pedagogové, speciální pedagogové a andragogové.

Vedle těchto oborů se fakulta věnuje i přípravě odborníků v oblasti dalších pomáhajících profesí, tělesné výchovy a sportu, popularizace hudby a českého jazyka pro veřejnou sféru. Mimo teoretický základ našim studentům garantujeme bohatou praxi v zařízeních dle jejich odborné specializace. Pro naše studenty je připravena bohatá nabídka studia v zahraničí a praktických zahraničních stáží. Fakulta rovněž nabízí kvalitní zázemí pro umělecky a sportovně zaměřené studenty, jako jsou vybavené ateliéry, sportoviště a laboratoře.

Studijní programy

Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní programy. 

Pro kompletní informace si otevřete Manuál budoucího studenta.

Uplatnění

Naši absolventi jsou velmi úspěšní na trhu práce. Uplatní se především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné správy, v poradenských pracovištích, v řadě pomáhajících a sociálně orientovaných profesích či jako pracovníci v uměleckých a sportovních organizacích.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném programu, může být ve formě písemného testu, praktické zkoušky nebo ústního pohovoru. Do některých oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské studijní programy.

Více informací zde.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 3 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem