O nás

Pedagogická fakulta je nejstarší a největší fakultou UJEP. Naše fakulta disponuje širokým výběrem studijních programů napříč pedagogickým spektrem. Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol a dalších pedagogických pracovníků, jako jsou sociální pedagogové, speciální pedagogové a andragogové.

Vedle těchto oborů se fakulta věnuje i přípravě odborníků v oblasti dalších pomáhajících profesí, tělesné výchovy a sportu, popularizace hudby a českého jazyka pro veřejnou sféru. Mimo teoretický základ našim studentům garantujeme bohatou praxi v zařízeních dle jejich odborné specializace. Pro naše studenty je připravena bohatá nabídka studia v zahraničí a praktických zahraničních stáží. Fakulta rovněž nabízí kvalitní zázemí pro umělecky a sportovně zaměřené studenty, jako jsou vybavené ateliéry, sportoviště a laboratoře.

Studijní programy

Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní programy. 

Uplatnění

Naši absolventi jsou velmi úspěšní na trhu práce. Uplatní se především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech či v institucích veřejné správy, v poradenských pracovištích, v řadě pomáhajících a sociálně orientovaných profesích či jako pracovníci v uměleckých a sportovních organizacích.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Kompletní informace o studijních programech

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném programu, může být ve formě písemného testu, praktické zkoušky nebo ústního pohovoru. Do některých oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské studijní programy.

Více informací o přijímacím řízení zde.

 

Informace k platbě poplatku za přijímací řízení:

Výše poplatku: 660 Kč
Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Účet: 260112295/0300
Název banky: ČSOB
Konstantní symbol: 0308

  • Elektronická přihláška: 660 Kč
  • Papírová přihláška: 660 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 3 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem