O nás

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byla založena v roce 1991 jako první fakulta tohoto zaměření v České republice.

Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klademe důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Studium na FŽP UJEP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Uplatnění absolventů je velmi široké, například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu…), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních start-upech.

Jestli existují skuteční superhrdinové, chodí bezpochyby na Fakultu životního prostředí. Kde jinde by se naučili zachraňovat to, co někdo jiný poničil? Napravovat škody a předcházet jejich vzniku? Péče o životní prostředí je oborem budoucnosti. V regionu severních Čech se navíc studuje v kontextu dlouho vytěžované a znovu se probouzející krajiny.

Přidejte se k nám a… objevujte, poznávejte a obdivujte!

Web

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy zde.

Termín doručení přihlášky: aktualizované termíny pro jednotlivé studijní programy zde.

 • Elektronická přihláška: 660 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Hlavním důvodem vzniku FŽP UJEP byl alarmující stav krajiny a životního prostředí v oblasti severních Čech. FŽP UJEP je dnes jednou z osmi fakult ústecké univerzity a od roku 2020 sídlí v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v kampusu UJEP. Na FŽP UJEP se zaměřujeme na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

FŽP UJEP tvoří tři katedry:

→ katedra životního prostředí

→ katedra environmentální chemie a technologie

→ katedra geoinformatiky

 

Co Fakulta životního prostředí nabízí?

 • Zázemí v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO), nejnovější a moderně vybavené budově kampusu UJEP (v centru Ústí nad Labem, 15 minut pěšky od vlakového nádraží).
 • Špičkově vybavené laboratoře pro výuku a výzkum v oblasti environmentální chemie, geoinformatiky a přírodních věd.
 • Nové a inovované studijní programy.
 • Předměty šité na míru současným studentům s množstvím exkurzí a terénních kurzů.
 • Možnost studovat problémy životního prostředí na konkrétních příkladech v oblasti Severních Čech.
 • Zapojení do výzkumných projektů se zajímavými tématy.
 • Hledání cest k udržitelnosti a řešení palčivých problémů dnešního světa.
 • Možnost vycestovat během studia na zahraniční studijní pobyty nebo pracovní stáže.
 • „Rodinné“ prostředí a individuální přístup ke každému studentovi.
 • Široké uplatnění absolventů například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu…), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních start-upech.

 

Věda a výzkum na Fakultě životního prostředí – ze severních Čech přes Afriku až do Arktidy:

Aktivity FŽP UJEP jsou opravdu interdisciplinární – témata, kterým se věnují naši akademici a výzkumníci, mají velmi široký záběr, ale zároveň jsou propojená a vzájemně se doplňují:

- monitorujeme znečištění složek životního prostředí, faunu a flóru nebo ohrožené ekosystémy

- navrhujeme opatření pro revitalizaci krajiny a vodních toků v severních Čechách

aplikujeme metody GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti ochrany životního prostředí, změn krajiny, ale i v archeologii a památkové péči

syntetizujeme nové reaktivní sorbenty schopné degradovat škodlivé pesticidy nebo bojové látky

mapujeme znečištění sedimentů

provádíme paleoekologický a paleontologický výzkum v Arktidě a Subarktidě

zkoumáme antibakteriální nanofiltrační textilie vyrobené technologií nanospider

- hodnotíme a oceňujeme přírodní zdroje a ekosystémové služby

- hledáme otisky zemědělského hospodaření v kulturní krajině a posuzujeme jejich přínosy pro současnost

využíváme špičkové technologie pro sběr, analýzu a vizualizaci prostorových dat

podílíme se na archeologickém výzkumu v egyptském Abúsíru a Súdánu

rozvíjíme „zelené technologie“ pro transformaci odpadů na zelené chemikálie v oběhovém hospodářství

rekonstruujeme historické krajiny na základě archivních map a leteckých snímků

pěstujeme energetické plodiny na kontaminovaných půdách

věnujeme se ekologické výchově, udržitelnému turismu a geoheritage

digitalizujeme kulturní a přírodní památky, které přispěly k zařazení hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO

vyvíjíme mobilní zařízení na výrobu pitné vody bez připojení elektrické energie, které lze použít při přírodních katastrofách

 

Velmi důležitou součástí aktivit FŽP je zahraniční spolupráce:

Studenti i pedagogové mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+  a dalších programů zahraniční spolupráce. Velké množství bilaterálních smluv se zahraničními partnerskými institucemi umožňuje výjezdy na studijní nebo pracovní stáže všem zájemcům z řad studentů i akademických pracovníků fakulty, a to do více než 30 destinací v Evropě a ve světě.

Kontakt

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem