O nás

Fakulta zdravotnických studií UJEP nabízí bakalářské i navazující magisterské studium. Pro bakalářské studium si uchazeči mohou vybrat mezi studijními programy Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. Navazující magisterské studium lze absolvovat v programech Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Historie

FZS je aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. Terciární vzdělávání plynule navazuje na koncepci edukačního procesu zdravotnických oborů. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory.

FZS (dříve ÚZS) působí od září 2008 v budově v ulici Velká Hradební 13 v Ústí nad Labem. V současnosti jsou fakultní výukové prostory také na adrese Velká Hradební 15. Nové působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, tak pro pracovníky fakulty. V roce 2020 byl položen základní kámen budovy fakulty v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Informace o podávání přihlášek a přijímacím řízení ZDE.

Studijní oddělení FZS UJEP

Kamila Machaloušová - vedoucí studijního oddělení

e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz, tel.: +420 47 528 4272, +420 725 316 840

Bc. Radka Gleindeková - referentka studijního oddělení

e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz, tel.: +420 47 528 4214, +420 724 758 544

Ing. Barbora Svobodová- referentka studijního oddělení

e-mail: barbora.svobodova@ujep.cz

Poznámka: Studijní referentky prosím kontaktujte telefonicky výhradně mimo úřední hodiny; v úředních hodinách jsou obvykle zaneprázdněny osobním jednáním se studenty, a může se proto stát, že Váš telefonát nemohou přijmout. Děkujeme za pochopení.

Obědová pauza: 11:30 — 12:00 hod

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Fakulta umožňuje svým absolventům získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu dalších činností v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

O uplatnění absolventů jednotlivých studijních oborů se více můžete dozvědět ZDE.

Na kterých klinikách studenti vykonávají své praxe, zjistíte ZDE.

Fakulta také disponuje laboratořemi, a to Laboratoří pro studium pohybu a Laboratoří prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Více informací ZDE.

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

Partneři