O nás

FZS je aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. Terciární vzdělávání plynule navazuje na koncepci edukačního procesu zdravotnických oborů. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na Všeobecnou sestru, Porodní asistentku, Fyzioterapii, Ergoterapii.

FZS (dříve ÚZS) působí od září 2008 v budově v ulici Velká Hradební 13, Ústí nad Labem. Nové působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, tak pro ústav samotný.

FZS nabízí studium bakalářských oborů Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra.

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Povinnou součástí přijímacího řízení na FZS UJEP je přijímací zkouška. Ve studijních oborech Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra se jedná o test z biologie člověka.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem