Fakulta zdravotnických studií vznikla roku 2012 přeměnou Ústavu zdravotnických studií, který byl založen roku 2003. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Neupřesněno vysokou školou.