O nás

Fakulta zdravotnických studií UJEP nabízí bakalářské i navazující magisterské studium. Pro bakalářské studium si uchazeči mohou vybrat mezi studijními programy Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. Navazující magisterské studium lze absolvovat v programech Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Historie

FZS je aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. Terciární vzdělávání plynule navazuje na koncepci edukačního procesu zdravotnických oborů. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory.

FZS (dříve ÚZS) působí od září 2008 v budově v ulici Velká Hradební 13 v Ústí nad Labem. V současnosti jsou fakultní výukové prostory také na adrese Velká Hradební 15. Nové působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, tak pro pracovníky fakulty. V roce 2020 byl položen základní kámen budovy fakulty v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Informace o podávání přihlášek a přijímacím řízení ZDE.

Termín pro podání přihlášek k bakalářskému anavazujícímu magisterskému studiu: 31. března 2021

Studijní oddělení FZS UJEP

Kamila Machaloušová - vedoucí studijního oddělení

e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz, tel.: +420 47 528 4272, +420 725 316 840

Bc. Radka Gleindeková - referentka studijního oddělení

e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz, tel.: +420 47 528 4214, +420 724 758 544

Ing. Barbora Svobodová- referentka studijního oddělení

e-mail: barbora.svobodova@ujep.cz

Poznámka: Studijní referentky prosím kontaktujte telefonicky výhradně mimo úřední hodiny; v úředních hodinách jsou obvykle zaneprázdněny osobním jednáním se studenty, a může se proto stát, že Váš telefonát nemohou přijmout. Děkujeme za pochopení.

Obědová pauza: 11:30 — 12:00 hod

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Fakulta umožňuje svým absolventům získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu dalších činností v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

O uplatnění absolventů jednotlivých studijních oborů se více můžete dozvědět ZDE.

Přehled služeb pro veřejnost, které fakulta nabízí, najdete ZDE.

Na kterých klinikách studenti vykonávají své praxe, zjistíte ZDE.

Fakulta také disponuje laboratořemi, a to Laboratoří pro studium pohybu a Laboratoří prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Více informací ZDE.

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

Partneři