O nás

Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Kde nás najdeš

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice

Fakulty

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Ekonomika a management podniku

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Elektrotechnika a informatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Anglická filologie
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Anglický jazyk pro vzdělávání

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta restaurování

 • Nástěnná malba, sgrafito a mozaika
 • Papír, knižní vazba a dokumenty
 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

a dalších 5 programů

8 programů

Přihlášky a přijímačky

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice