O nás

Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Kde nás najdeš

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice

Fakulty

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Ekonomika a management podniku

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatické řízení
 • Automatizace

a další 4 programy

7 programů

Fakulta filozofická

 • Anglická filologie
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Anglický jazyk pro vzdělávání

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta restaurování

 • Nástěnná malba, sgrafito a mozaika
 • Papír, knižní vazba a dokumenty
 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen

a dalších 5 programů

8 programů

Přihlášky a přijímačky

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice