Univerzita Pardubice vznikala na základech Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, která byla založena v roce 1950. Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult. Nabízí studium ve více než šedesáti akreditovaných studijních programech s téměř 140 obory od bakalářského po doktorský stupeň.

Evolupce.cz nebo Upce.cz

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní stavitelství   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Analýza biologických materiálů  Anorganická a bioanorganická chemie  Anorganická chemie  Anorganická technologie  Anorganické materiály  Bioanalytik   a dalších 32 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Ekonomika a management podniku  Ekonomika a provoz podniku  Ekonomika veřejného sektoru  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration   a dalších 13 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pardubice

Obory: Informační technologie  Informační, komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Komunikační a mikroprocesorová technika  Komunikační a řídicí technologie  Řízení procesů

Fakulta filozofická

Pardubice

Obory: Anglická filologie  Anglický jazyk - specializace v pedagogice  Anglický jazyk pro odbornou praxi  Filozofie  Historicko-literární studia  Historie  Historie (dvouoborové)  History  Humanitní studia  Kulturní dějiny   a dalších 10 oborů

Fakulta restaurování

Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury  Restaurování a konzervace děl písemné kultury  Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů   a další 3 obory

Fakulta zdravotnických studií

Pardubice

Obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství  Perioperační péče  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Zdravotně-sociální pracovník  Zdravotnický záchranář

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více