O nás

Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Kde nás najdeš

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice

Fakulty

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 43 programů

46 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika – Data science pro business
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatické řízení
 • Automatizace

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta filozofická

 • Anglická filologie
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Anglický jazyk pro vzdělávání

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta restaurování

 • Díla z papíru a pergamenu
 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • Malířská umělecká díla na textilní podložce

a dalších 6 programů

9 programů

Přihlášky a přijímačky

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice