O nás

Historie vysokého školství v Pardubicích započala krátce po skončení druhé světové války a je těsně svázána s rozvojem dopravní sítě, potravinářského, strojního a chemického průmyslu města a regionu. Během své více než šedesátileté existence se z jednooborově zaměřené vysoké školy stala moderní vzdělávací instituce univerzitního typu, která poskytuje vysoce kvalitní vzdělání srovnatelné se zahraničními vzdělávacími institucemi.

Na podzim roku 1945, jen pár měsíců po skončení druhé světové války, přišly pardubické chemické továrny s nápadem na založení Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích. Pět let trvalo, než byla dne 27. června 1950 z rozhodnutí československé vlády vysoká škola zřízena. Výuka na nově vzniklé univerzitě byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a v jejím čele stál děkan prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc.

Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů a materiálové inženýrství, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, také obory zdravotnické a související hraniční a interdisciplinární obory, umělecké obory zaměřené na konzervační techniky  a restaurování.

Evolupce.cz nebo Upce.cz

Kde nás najdeš

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice

Fakulty

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Ekonomika a management podniku

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Elektrotechnika a informatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Anglická filologie
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Anglický jazyk pro vzdělávání

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta restaurování

 • Nástěnná malba, sgrafito a mozaika
 • Papír, knižní vazba a dokumenty
 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

a dalších 5 programů

8 programů

Přihlášky a přijímačky

Dopravní fakulta Jana Pernera:

Uzávěrka příjmu přihlášek 30. 6. 2020.

Bc. i NMgr. obory bez přijímacích zkoušek

Fakulta ekonomicko-správní:

Bc. bez přijímacích zkoušek.

Fakulta elektrotechniky a informatiky:

Viz stránka fakulty.

Fakulta filozofická:

Viz stránka fakulty.

Fakulta chemicko-technologická:

Bc. bez přijímacích zkoušek.

Fakulta restaurování:

Viz stránka fakulty.

Fakulta zdravotnických studií:

Lhůta pro podání přihlášky: do 28. 2. 2020.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice