O nás

Univerzita Pardubice vznikala na základech Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, která byla založena v roce 1950. Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult. Nabízí studium ve více než šedesáti akreditovaných studijních programech s téměř 140 obory od bakalářského po doktorský stupeň.

Evolupce.cz nebo Upce.cz

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice

Fakulty

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství

a dalších 6 programů

11 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytical Chemistry
 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganická technologie
 • Anorganické materiály
 • Bioanalytik

a dalších 32 programů

40 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti
 • Ekonomika a provoz podniku
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Finanční správa

a dalších 9 programů

16 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie
 • Information, Communication and Control Technologies
 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Komunikační a řídicí technologie
 • Řízení procesů
6 programů

Fakulta filozofická

 • Anglická filologie
 • Anglický jazyk - specializace v pedagogice
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Filozofie
 • Historicko-literární studia
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • History
 • Humanitní studia
 • Kulturní dějiny

a dalších 10 programů

20 programů

Fakulta restaurování

 • Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
 • Restaurování a konzervace děl písemné kultury
 • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelství
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně-sociální pracovník
 • Zdravotnický záchranář
9 programů

Kontakt

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice