O nás

Fakulta strojního inženýrství je moderní vzdělávací instituce, která se dynamicky rozvíjí. Spolupracujeme s našimi partnery z průmyslu v oblasti nanomateriálů, moderních technologií, automatizace, aditivních technologií, Průmyslu 4.0, moderních měřicích metod aj.
Disponujeme špičkovým vybavením. Kontinuálně vybavujeme naše laboratoře moderními přístroji, laboratorními úlohami. Rekonstruovali jsme stávající budovu včetně laboratoří, v současné době máme dostavěnou novou budovu CEMMTECH (Centrum mechaniky materiálů a technologií), která je jednou z nejmodernějších staveb v areálu kampusu. V nové budově je zázemí pro studenty a nově vzniklé laboratoře.
Spolupracujeme na projektech jak s průmyslovými podniky, tak i se samosprávou, středními a základními školami. Našim studentům zajišťujeme široké spektrum praktických stáží.
Podporujeme studijní stáže našich studentů v zahraničí. Fakulta i ve spolupráci s celou univerzitou UJEP nabízí propracovaný program, který pomáhá studentům s organizací výjezdu do zahraničí.
Poskytujeme našim studentům různé typy stipendijních programů. Nezatěžujeme studenty vysokými administrativními poplatky spojenými se studiem.
Fakulta strojního inženýrství se může dlouhodobě chlubit téměř nulovou nezaměstnaností našich absolventů.

Studijní programy
Naše fakulta nabízí studijní programy zaměřené na aktuální potřeby průmyslu v ČR s důrazem na spolupráci s firmami v Ústeckém regionu. V současné době u nás můžete studovat 6 bakalářských studijních programů, 5 navazujících magisterských a 1 doktorský studijní program.
Při studiu se můžete zaměřit na oblast Řízení výroby, Materiálové inženýrství, Materiálů a technologie v dopravě, Energetiky, Řízení jakosti nebo například na Konstrukci strojů a zařízení.

Uplatnění
Naši absolventi mají široké uplatnění napříč průmyslovým spektrem. Zastávají celou řadu významných pozic, které jsou důležité pro chod a rozvoj podniku, například jako technologové, inženýři kvality, konstruktéři, procesní inženýr, výzkumní pracovníci v laboratořích a vedoucí pracovníci. Fakulta strojního inženýrství se může dlouhodobě chlubit téměř nulovou nezaměstnaností našich absolventů.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Víte, že…
…Fakulta strojního inženýrství má spolupráci s více jak 170 průmyslovými podniky?
…se můžete zapojit jako studenti do spolupráce s podniky a získat mimořádné stipendium?
…UJEP má mobilní aplikace (UJEPapp), kde můžeš sledovat novinky a další?
…můžete v rámci programu Erasmus+ vycestovat do 40 institucí s polytechnickým zaměřením v rámci EU?

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem