Přírodovědecká fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, vzikla roku 2005 a i za tuto krátkou dobu si stihla vybudovat prestižní postavení. 

Studijní programy

Nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií, geografií, informační technologií přes matematiku, fyziku a chemii v prezenční či kombinované formě studia. Mezi mladé obory vyučované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve vzdělávání, v laboratořích, výzkumných ústavech, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací atp.

sci.ujep.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší podle zvoleného oboru. V bakalářských oborech se skládá písemná zkouška v oboru biologie, fyziky a geografie. Ve dvouoborových bakalářských studiích musí uchazeči absolvovat kombinaci testu z oborů biologie, anglického jazyka a literatury, praktické zkoušky z hudební výchovy a tělesné výchovy a pohovoru z výtvarné výchovy, historie, německého jazyka a literatury, politologie a společenckých věd. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.), 30.4. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Podrobnější informace ke dni otevřených dveří na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. číst více

Víte, co je na našem úvodním obrázku?

Víte, co je na našem úvodním obrázku?

Je to vrstva napařovaného thiofénu (3T) na křemíkové (Si) destičce. Je patrné uspořádání na dlouhou vzdálenost. Na výšku má zorné pole 1,6 mm. Autorem textu i obrázku je Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. z katedry fyziky PřF UJEP. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

Pomocí programu Erasmus+ je možné vycestovat do zahraničí i na pracovní stáž. Studenti Přírodovědecké fakulty mají možnost zapojit se do výzkumných týmů, procházet praxí u partnerských společností a získat tím větší šance pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.