O nás

Přírodovědecká fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, vzikla roku 2005 a i za tuto krátkou dobu si stihla vybudovat prestižní postavení. 

Studijní programy

Nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií, geografií, informační technologií přes matematiku, fyziku a chemii v prezenční či kombinované formě studia. Mezi mladé obory vyučované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve vzdělávání, v laboratořích, výzkumných ústavech, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací atp.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší podle zvoleného oboru. V bakalářských oborech se skládá písemná zkouška v oboru biologie, fyziky a geografie. Ve dvouoborových bakalářských studiích musí uchazeči absolvovat kombinaci testu z oborů biologie, anglického jazyka a literatury, praktické zkoušky z hudební výchovy a tělesné výchovy a pohovoru z výtvarné výchovy, historie, německého jazyka a literatury, politologie a společenckých věd. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.), 30.4. (PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

Pomocí programu Erasmus+ je možné vycestovat do zahraničí i na pracovní stáž. Studenti Přírodovědecké fakulty mají možnost zapojit se do výzkumných týmů, procházet praxí u partnerských společností a získat tím větší šance pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Partneři