O nás

Přesně 28. září 1991 Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) slavnostně otevřela. Jméno získala podle význačného severočeského rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který se řadí mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie a antropologie. V mezinárodním měřítku získal uznání také jako jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů. UJEP od roku 1991 tvořily tři fakulty (Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta životního prostředí) a Ústav slovansko-germánských studií.

Univerzita J. E. Purkyně má dnes 8 fakult: fakultu filozofickou, fakultu sociálně ekonomickou, fakultu strojního inženýrství, fakultu umění a designu, fakultu zdravotnických studií, fakultu životního prostředí, pedagogickou fakultu a přírodovědeckou fakultu. Pracuje zde okolo 900 akademických a neakademických pracovníků a studuje asi 8600 studentů.

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Archivnictví a spisová služba
 • České dějiny
 • Deutsche Literatur (DE)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika - teplárenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiálové vědy a analýza materiálů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 42 programů

45 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Ekonomika a management
 • Regionální rozvoj a veřejná správa

a další 2 programy

5 programů

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fine Art
 • Fotografie a intermediální tvorba

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a další 2 programy

5 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení organizují fakulty.

Aktuality

Kontakt

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem