Nalezli jsme 8 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Applied nanotechnology (EN)  Informatika (dvouoborové)  Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Applied nanotechnology  Obecné otázky matematiky  Chemie (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie   a dalších 28 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Tělesná výchova a sport  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika  Učitelství pro mateřské školy  Speciální pedagogika - poradenství   a dalších 47 oborů

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Revitalizace krajiny  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Vodní hospodářství  Environmentální analytická chemie

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Interkulturní germanistika  Základy humanitní vzdělanosti - estetika  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)  České dějiny  Dokumentace památek  Historie  Historie (jednooborové)   a dalších 15 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fyzioterapie  Ergoterapie  Všeobecná sestra  Porodní asistentka

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Grafický design  Vizuální komunikace  Fotografie a intermediální tvorba  Photography and Time-Based Media  Kurátorská studia  Design

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiály  Materiály a technologie v dopravě  Strojírenská technologie  Příprava a řízení výroby  Materiálové vědy  Řízení výroby

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma