Nalezli jsme 8 škol

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Strojírenská technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Filozofická fakulta

 • Dokumentace památek
 • Historie
 • Tschechische Geschichte (DE)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Vizuální komunikace
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Geografie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Environmentální geoinformatika
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regulace a behaviorální studia
 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Porodní asistence

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.