Nalezli jsme 8 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Biologie  Toxikologie a analýza škodlivin  Počítačové modelování ve vědě a technice  Chemie (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Informační systémy  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Geografie   a dalších 27 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Teorie vzdělávání v bohemistice  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Popularizace hudby a organizace hudebního života  Sociální pedagogika  Výtvarná výchova (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a dalších 47 oborů

TIP

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiály a technologie v dopravě  Příprava a řízení výroby  Strojírenská technologie  Materiály  Řízení výroby  Materiálové vědy a analýza materiálů

TIP

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Environmentální analytická chemie  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Ochrana životního prostředí  Odpadové hospodářství  Revitalizace krajiny

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Interkulturní germanistika  Základy humanitní vzdělanosti - estetika  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)  České dějiny  Dokumentace památek  Historie  Historie (jednooborové)   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fyzioterapie  Ergoterapie  Všeobecná sestra  Porodní asistentka

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Grafický design  Vizuální komunikace  Fotografie a intermediální tvorba  Photography and Time-Based Media  Kurátorská studia  Design

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma