Nalezli jsme 8 škol

Vysoká škola ekonomická přijímá přihlášky nejpozději do 30.4.2020. Zjistit více!

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Strojírenství
 • Strojírenská technologie

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Teorie vzdělávání v bohemistice

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Regionální rozvoj a veřejná správa

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Photography and Time-Based Media
 • Fotografie a intermediální tvorba

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Tschechische Geschichte (DE)
 • Politická filozofie
 • Kulturní historie

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.