Nalezli jsme 8 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Geografie
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Biologie
 • Chemie (dvouoborové)
 • Informační systémy
 • Fyzika (dvouoborové)

a dalších 28 programů

36 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiály
 • Energetika - teplárenství
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Řízení výroby
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie
 • Příprava a řízení výroby
8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Revitalizace krajiny
5 programů

Pedagogická fakulta

 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Popularizace hudby a organizace hudebního života

a dalších 39 programů

45 programů

Filozofická fakulta

 • Základy humanitní vzdělanosti - estetika
 • Německá literatura
 • Interkulturní germanistika
 • Tschechische Geschichte
 • Politologie (dvouoborové)
 • Dokumentace památek
 • Historie
 • Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 13 programů

21 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Všeobecná sestra
 • Ergoterapie
4 programy

Fakulta umění a designu

 • Vizuální komunikace
 • Design
 • Kurátorská studia
 • Photography and Time-Based Media
 • Grafický design
 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Výtvarná umění
 • Fine Art
8 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Sociální práce
 • Řízení v sociální práci
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná ekonomie a správa
5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.