Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Dějiny výtvarných umění
 • Čínská filologie
 • Obecná lingvistika (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

a dalších 106 programů

112 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Podniková ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Katolická teologie
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)
 • Charitativní a sociální práce

a dalších 6 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální geologie
 • Molekulární biofyzika
 • Biologie a enviromentální výchova (dvouoborové)
 • Nanotechnologie
 • Informatika pro vzdělávání
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná informatika

a dalších 70 programů

77 programů

Lékařská fakulta

 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Chirurgie
 • Urologie
 • Všeobecné lékařství
 • Sociální lékařství
 • Patologická anatomie a soudní lékařství
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Psychiatrie
 • Stomatologie
 • Lékařská biofyzika

a dalších 15 programů

25 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Rekreologie
 • Ochrana obyvatelstva
 • Tělesná výchova a sport
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Fyzioterapie
 • Kinantropologie
 • Trenérství a management sportu
 • Trenérství a sport
10 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Ošetřovatelství
 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
 • Fyzioterapie
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
8 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika – dramaterapie
 • Logopedie

a dalších 49 programů

54 programů

Právnická fakulta

 • International and European Law
 • Trestní právo
 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Právo
 • Teoretické právní vědy
 • Občanské právo
 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • Právo ve veřejné správě
10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.