Nalezli jsme 9 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Adult Education (EN)
 • Nizozemská filologie

a dalších 147 programů

150 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblical Theology

a dalších 18 programů

21 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Řízení lidských zdrojů
 • Ekonomika a management - specializace Účetnictví a podnikové finance
 • Ekonomika a management - specializace Podnikání a inovace

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 95 programů

98 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 57 programů

60 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné kultury

 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
 • Fyzioterapie
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Ergoterapie
 • Pediatrické ošetřovatelství

a dalších 13 programů

16 programů

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Dentistry (EN)
 • General Medicine (EN)

a dalších 39 programů

42 programů

Právnická fakulta

 • Soukromé právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • Správní právo

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.