Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Obecná jazykověda a teorie komunikace  Ruský jazyk  Ruština pro překladatele  Andragogika  Mediální studia  Judaistika: židovská a izraelská studia (dvouoborové)  Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia  Obecné dějiny   a dalších 104 oborů

Filozofická fakulta
TIP

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Sociální pedagogika  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Charitativní a sociální práce  Teologické nauky  Katolická teologie  Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)  Praktická teologie   a dalších 5 oborů

TIP

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Systémové inženýrství a informatika  Podniková ekonomika a management

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Ochrana obyvatelstva  Trenérství a management sportu  Aplikovaná tělesná výchova  Tělesná výchova a sport  Kinantropologie  Rekreologie  Aplikované pohybové aktivity  Trenérství a sport  Fyzioterapie  Tělesná výchova (dvouoborové)

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Ošetřovatelství  Porodní asistentka  Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Intenzivní péče v porodní asistenci  Fyzioterapie  Všeobecná sestra  Ošetřovatelská péče v interních oborech

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Správní právo  Teoretické právní vědy  International and European Law  Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Trestní právo  Právo  Evropské a mezinárodní právo  Ústavní právo  Občanské právo  Právo ve veřejné správě

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Environmentální geologie  Molekulární biofyzika  Biologie a enviromentální výchova (dvouoborové)  Nanotechnologie  Informatika pro vzdělávání  Aplikovaná matematika  Aplikovaná informatika   a dalších 70 oborů

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Fyziologie a patologická fyziologie  Chirurgie  Urologie  Všeobecné lékařství  Sociální lékařství  Patologická anatomie a soudní lékařství  Lékařská chemie a biochemie  Psychiatrie  Stomatologie  Lékařská biofyzika   a dalších 15 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Speciální pedagogika – dramaterapie  Специальная педагогика  Hudební teorie a pedagogika  Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Předškolní pedagogika  Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (dvouoborové)   a dalších 48 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma