Nalezli jsme 9 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Filozofická fakulta

 • Judaistika: Dějiny a kultura Židů
 • Psychologie
 • Mediální studia
 • Kulturní antropologie
 • Mediální a kulturální studia
 • Archivnictví
 • Německý jazyk
 • Historické vědy (dvouoborové)
 • Judaistka: Dějiny a kultura Židů (dvouoborové)

a dalších 122 programů

131 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a dalších 6 programů

13 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Podniková ekonomika a management
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Kinantropologie
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Trenérství a management sportu
 • Fyzioterapie
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Ochrana obyvatelstva
 • Rekreologie
 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Trenérství a sport

a další 3 programy

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Biofyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Anorganická chemie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Digitální a přístrojová optika
 • Diskrétní matematika
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 71 programů

79 programů

Právnická fakulta

 • Správní právo
 • Trestní právo
 • Ústavní právo
 • Soukromé právo
 • Právo
 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • Právo ve veřejné správě
 • International and European Law
9 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Ošetřovatelství
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Fyzioterapie
 • Zdravotnický záchranář
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

a další 4 programy

12 programů

Lékařská fakulta

 • Vnitřní nemoci
 • Zobrazovací metody
 • Chirurgie
 • Urologie
 • Veřejné zdravotnictví
 • Onkologie
 • Všeobecné lékařství
 • Lékařská mikrobiologie
 • Neurovědy
 • Patologická anatomie a soudní lékařství
 • Pediatrie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 14 programů

26 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství německého jazyka pro základní školy
 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Předškolní pedagogika

a dalších 52 programů

57 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.