Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Nizozemská filologie  Obecná jazykověda a teorie komunikace  Ruština pro překladatele  Románské literatury  Mediální studia  Politologie  Anglický jazyk  Ruská literatura  Divadelní studia (dvouoborové)  Italská filologie   a dalších 102 oborů

Filozofická fakulta

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Systémové inženýrství a informatika  Podniková ekonomika a management  Management Information Systems  Ekonomika a management malých a středních podniků

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Praktická teologie  Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Sociální pedagogika  Teologická studia (dvouoborové)  Charitativní a sociální práce  Teologické nauky   a dalších 5 oborů

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Ochrana obyvatelstva  Kinantropologie  Tělesná výchova a sport  Rekreologie  Trenérství a sport  Aplikovaná tělesná výchova  Trenérství a management sportu  Aplikované pohybové aktivity  Tělesná výchova (dvouoborové)  Fyzioterapie

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Fyzioterapie  Porodní asistentka  Ošetřovatelství  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Intenzivní péče v porodní asistenci  Zdravotnický záchranář  Všeobecná sestra  Radiologický asistent

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská farmakologie  Chirurgie  Anatomie, histologie a embryologie  Zubní lékařství  Zobrazovací metody  Psychiatrie  Lékařská imunologie  Neurologie  Lékařská mikrobiologie  Vnitřní nemoci  Všeobecné lékařství   a dalších 14 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Специальная педагогика  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Pedagogika   a dalších 47 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Právo ve veřejné správě  Evropské a mezinárodní právo  Občanské právo  Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Teoretické právní vědy  Správní právo  Právo  Trestní právo  Ústavní právo  International and European Law

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Ekologie  Aplikovaná fyzika  Biofyzika  Didaktika matematiky  Optika a optoelektronika  Informatika  Algebra a geometrie  Matematická analýza  Experimentální biologie  Geoinformatika  Geoinformatika a geografie  Hydrobiologie   a dalších 65 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma