Fakulta tělesné kultury byla založena roku 1991 a je tak jednou z nejmladších fakult Univerzity Palackého v Olomouci. 

Studijní programy

Fakulta nabízí studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství a sportu. Ve formě bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé tělesné výchovy, fyzioterapeuti, trenéři nebo manažeři v oblasti sportu a rekreologie. Fakulta poskytuje též licenční studium specialistů pro tělovýchovné organizace, sportovní svazy aj.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské programy se zpravidla skládá z talentové, písemné a ústní části. Písemný test je většinou v podobě testu studijních předpokladů od společnosti scio, v některých oborech je nahrazen testem z oboru (Písemná část zahrnuje test ze stanovených předmětů v rozsahu učiva gymnázia, např. biologie, fyzika apod.). 

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 31.5. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 75 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž po dobu 2-12 měsíců. Více informací naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.