O nás

Fakulta, kterou v začátcích tvořilo šest kateder a laboratoř lidské motoriky, zahájila činnost 1. ledna 1991. Prvním děkanem byl zvolen Bohuslav Hodaň.

V současnosti tvoří Fakultu tělesné kultury osm pracovišť: katedra aplikovaných pohybových aktivit, katedra fyzioterapie, katedra přírodních věd v kinantropologii, katedra rekreologie, katedra společenských věd v kinantropologii a katedra sportu, dále pak Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO.

Studijní programy

Zájemcům o studium fakulta nabízí deset studijních oborů. V bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě, lze volit z oborů Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie, Tělesná výchova a sport. Pouze v prezenční formě lze studovat dvouoborové učitelské studium Tělesná výchova a také velmi žádaný obor Fyzioterapie. Nabídku kombinované formy studia doplňují obory Trenérství a sport a Trenérství a management sportu. Specifickým bakalářským oborem je Ochrana obyvatelstva. Fakulta realizuje také doktorský studijní program Kinantropologie.

Kde nás najdeš

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci
Tř. Míru 645/115
771 11 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro bakalářské studijní obory

Přijímací řízení obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního oboru. Všechny části vyházejí z rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Obsah ani otázky jednotlivých částí nebudou uchazečům o studium zasílány.

Test obecných studijních předpokladů (SCIO) si musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. 

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie (prezenční forma studia): Talentová část. Písemná část: test z cizího jazyka (nabídka jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský), test z biologie, fyziky a chemie. Ústní část.

Studijní program Tělesná výchova a sport

Aplikované pohybové aktivity (prezenční a kombinovaná forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Ústní část.

Aplikovaná tělesná výchova (prezenční a kombinovaná forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Ústní část

Ochrana obyvatelstva (prezenční a kombinovaná forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Ústní část.

Rekreologie (prezenční a kombinovaná forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Ústní část.

Tělesná výchova pro vzdělávání - maior (prezenční forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty.

Tělesná výchova a sport (prezenční a kombinovaná forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Ústní část.

Trenérství a sport (kombinovaná forma studia): Talentová část. Písemná část: obecné studijní předpoklady (SCIO). Ústní část.

Přihlášky lze podávat do 28.2.2019 (Bc.).

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Fakulta tělesné kultury také zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání, zejména trenérská studia a licenční kurzy. Na poli vědeckém i v oblasti výměny studentů probíhá spolupráce se zahraničními partnery. Oblíbené u studentů jsou zahraniční studijní pobyty (Erasmus+, Japonsko, Čína, Kanada) nebo sportovní kurzy. Fakulta provozuje výcvikové a rekreační středisko Pastviny v Orlických horách.

Fakulta je předním vědeckým pracovištěm v České republice, které se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl. Zdejší odborníci se zabývají mimo jiné životním stylem dětí v ČR v rámci mezinárodní studie HBSC nebo vlivem zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu v projektu IPEN. Fakulta vydává odborné časopisy Acta Gymnica a Tělesná kultura, široká veřejnost se může nejen o vědeckých novinkách, ale i připravovaných sportovních či turistických akcích dozvědět na webovém portálu Radost z pohybu. Na fakultě vznikl také online systém pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity Indares.com. Moderní zázemí pro výzkum a přenos jeho výsledků do praktické roviny podpory pohybové aktivity fakulta získala vybudováním Aplikačního centra BALUO, které zahájilo činnost v roce 2016.

Kontakt

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci
Tř. Míru 645/115
771 11 Olomouc