Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřuje především na vzdělávání budoucích učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro různé druhy škol od mateřských přes základní a střední až po vyšší odborné. Poskytuje též vysokoškolské vzdělávání pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.

Studijní programy

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční či kombinované formě. Cílem studia je zejména příprava učitelů pro oblasti základního a speciálního školství; součástí studia jsou také odborná studia pedagogiky, sociální práce a speciální pedagogiky. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména  v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech v institucích veřejné správy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských SP) test studijních předpokladů.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr), 31.5. (PhD. a studijní programy v cizím jazyce).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta mimo jiné program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z evropských partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací a celou nabídku zahraničního studia naleznete na webových stránkách fakulty. 

Stáže v zahraničí

Do zahraničí lze rovněž vyjet i v rámci pracovní stáže. Nejčastějším programem zajišťující praktickou stáž v některé evropské zemi je program Erasmus+. Ten umožňuje vyrazit do zahraničí na 2 až 12 měsíců. Celoročně jsou vyhlašovány další nabídky pracovních stáží.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.