Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta.

Studijní programy

Neupřesněno vysokou školou

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 90 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 90 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou