Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty. Je tak nejmladší fakultou univerzity a v současnosti je tvořena 8 ústavy a pracovišti.

Studijní programy

Nabízí studium bakalářského, magisterského i doktorského stupně v oblasti ošetřovatelství a bakalářské studium fyzioterapie, porodní asistentky, radiologického asistenta či všeobecné sestry.

Uplatnění

Absolventi bakalářských programů se mohou uplatnit v souladu se svým oborem jako všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti a radiologičtí asistenti. Absolventi magisterských programů na různých místech dle svého zaměření (fyzioterapeuti, manažeři zdravotnických zařízení). V případě absolventů doktorského studia se předpokládá uplatnění ve výzkumu a badatelské činnosti v oblasti ošetřovatelství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení obsahuje písemnou příjímací zkoušku. U bakalářských oborů testuje znalosti biologie a základů společenských věd.

Uchazeči o bakalářské studium, kteří mají celkový průměrný prospěch ze střední školy nižší než stanovený limit, mohou být přijati bez přijímací zkoušky.

V případě přijímacích zkoušek na navazující magisterské studium je přijímací zkouška rovněž písemná.

Přihlášky je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta zdravotnických věd nabízí studentům studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Stáže v zahraničí

Fakulta zároveň nabízí možnost pracovních stáží v zahraničí. 

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.