O nás

9 fakult, 64 kateder, 310 studijních programů, 2 tisíce zaměstnankyň a zaměstnanců, 12 tisíc studujících – to je Západočeská univerzita v Plzni, jediná veřejná vysoká škola v západních Čechách. Vychováváme úspěšné studující v technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých oborech, kteří nemají problém s uplatněním. Učíme a bádáme v moderním kampusu na Borech, špičkových výzkumných centrech i v historickém jádru Plzně.

Samozřejmě víme, že univerzitní život nezačíná a nekončí v posluchárně. A Plzeň je v tomto směru ke studentům více než štědrá – koncerty, výstavy, divadla, kluby, majáles, sportování dle libosti a samozřejmě plzeňské pivo!

Web

Kde nás najdeš

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Fakulty

Fakulta ekonomická

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomická a regionální geografie
 • Ekonomika a management

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Elektronika a informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Areálová studia: bavorská studia
 • Archaeology
 • Archeologie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Applied Mechanics (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta právnická

 • Právní specializace
 • Právo a právní věda
 • Teoretické právní vědy
 • Veřejná správa
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Audiovize
 • Design a užitá tvorba
 • Grafický design a ilustrace

a další 2 programy

5 programů

Přihlášky a přijímačky

Většina fakult preferuje elektronickou přihlášku, ověřte si však, zda vámi vybraná fakulta nemá k této formě přihlášky ještě další požadavky.

Pokud budete podávat přihlášku písemnou formou, vyplňte ji na předepsaném tiskopise, který získáte na kterémkoli studijním oddělení naší univerzity nebo na vaší střední škole. Vyplnění silně orámované části přihlášky věnujte pečlivou pozornost a nezapomeňte přiložit všechny požadované dokumenty, včetně dokladu o zaplacení poplatku.

Fakulty vypisují vlastní termíny přijímacích zkoušek, které jsou odlišné pro bakalářská, magisterská i doktorská studia. Některé fakulty navíc přijímací zkoušku vůbec nepořádají a stanovují vlastní kritéria pro přijetí. Všechny důležité informace zjistíte na fakultních webových stránkách.

Aktuality

Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň