9 fakult, 62 kateder, 130 studijních programů, 2 195 zaměstnanců, 11 tisíc studentů – to je Západočeská univerzita v Plzni, jediná veřejná vysoká škola v západních Čechách. Vychováváme úspěšné studenty v technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých oborech, kteří nemají problém s uplatněním. Učíme a bádáme v moderním kampusu na Borech, špičkových výzkumných centrech i v historickém jádru Plzně.

Samozřejmě víme, že univerzitní život nezačíná a nekončí v posluchárně. A Plzeň je v tomto směru ke studentům více než štědrá – koncerty, výstavy, divadla, kluby, majáles, sportování dle libosti a samozřejmě plzeňské pivo! Na které jiné univerzitě vám ho rektor sám uvaří a načepuje?

www.zcu.cz

TIP

Fakulta aplikovaných věd

Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Číslicové systémy  Distribuované systémy a počítačové sítě  Dynamika konstrukcí a mechatronika   a dalších 31 oborů

Fakulta aplikovaných věd
TIP

Fakulta elektrotechnická

Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektronika a aplikovaná informatika   a dalších 11 oborů

Fakulta elektrotechnická
TIP

Fakulta filozofická

Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy  Antropologie populací minulosti  Archeologie  Blízkovýchodní studia  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - francouzština  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - němčina   a dalších 17 oborů

TIP

Fakulta strojní

Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika  Inženýrství speciálních technologií a materiálů  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Průmyslové inženýrství a management   a dalších 5 oborů

Fakulta ekonomická

Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie  Ekonomika a management  Informační management  Management obchodních činností  Podniková ekonomika a management  Systémy projektového řízení

Fakulta pedagogická

Plzeň

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Geografie se zaměřením na vzdělávání  Historie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 35 oborů

Fakulta právnická

Plzeň | testy

Obory: Právo  Veřejná správa

Fakulta zdravotnických studií

Plzeň

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Ortotik-protetik  Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Zdravotní laborant  Zdravotnický záchranář

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plzeň

Obory: Design  Design kovu a šperku  Fashion design  Ilustrace a grafický design  Ilustrace a grafika  Intermediální tvorba  Multimediální design  Sochařství

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plzeň

Obory: Design  Design kovu a šperku  Fashion design  Ilustrace a grafický design  Ilustrace a grafika  Intermediální tvorba  Multimediální design  Sochařství

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči musí ale splnit jedno z následujících kritérii: a) absolvovat NSZ z matematiky s percentilem alespoň 70% b)být úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády v matematice či fyzice v posledních třech letech studia c) být úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg. Nesplní-li uchazeš ani jedno z kritérií, bude průměr známek rozhodujícím kritériem.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech