O nás

9 fakult, 62 kateder, 130 studijních programů, 2 195 zaměstnanců, 11 tisíc studentů – to je Západočeská univerzita v Plzni, jediná veřejná vysoká škola v západních Čechách. Vychováváme úspěšné studenty v technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých oborech, kteří nemají problém s uplatněním. Učíme a bádáme v moderním kampusu na Borech, špičkových výzkumných centrech i v historickém jádru Plzně.

Samozřejmě víme, že univerzitní život nezačíná a nekončí v posluchárně. A Plzeň je v tomto směru ke studentům více než štědrá – koncerty, výstavy, divadla, kluby, majáles, sportování dle libosti a samozřejmě plzeňské pivo! Na které jiné univerzitě vám ho rektor sám uvaří a načepuje?

Web

Kde nás najdeš

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Fakulty

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta ekonomická

 • Ekonomická a regionální geografie
 • Ekonomika a management
 • Informační management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Diagnostika a design elektrických zařízení
 • Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Areálová studia: bavorská studia
 • Archeologie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Design of Machines and Equipment
 • Design of Power Machines and Equipment
 • Diagnostika a servis silničních vozidel

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta právnická

 • Občanské právo
 • Právo
 • Veřejná správa
3 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Ortotik-protetik

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Design
 • Design kovu a šperku
 • Fashion design

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Design
 • Design kovu a šperku
 • Fashion design

a dalších 5 programů

8 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči musí ale splnit jedno z následujících kritérii: a) absolvovat NSZ z matematiky s percentilem alespoň 70% b)být úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády v matematice či fyzice v posledních třech letech studia c) být úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg. Nesplní-li uchazeš ani jedno z kritérií, bude průměr známek rozhodujícím kritériem.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Aktuality

Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň