Právnická fakulta byla obnovena roku 1991 a je druhou nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Za dobu svého působení získala pevné postavení mezi ostatními právnickými fakultami v České republice.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium ve čtyřech akreditovaných studijních oborech: magisterský program Právo a právní věda, bakalářksý program Právní specializace, navazující magisterský program Evropská studia a doktorský program Teoretické právní vědy.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v advokacii, soudnictví, na státních zastupitelstvích a dalších institucích veřejné správy, popř. v institucích EU. Další možností uplatnění je právní poradenství v komerčních firmách či práce v neziskovém sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na obory Právo a Právo ve veřejné správě bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).

Do oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo se bude přijímat na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Základů společenských věd (ZSV) a Anglický jazyk/Německý jazyk (AJ/NJ).

Předmětem přijímací zkoušky na doktorské studium je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Přihlášku je možné podat do 28.2.(Bc. a Mgr.) a 16.6.(PhD.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 80 %
Základy společenských věd
Výsledek pro přijetí: 80 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Významná je především spolupráce s Paris-Londron Universität Salzburg, Karl Franzens Universität Graz, Universität Wien a Universität Linz.

Fakulta má však uzavřenou i řadu dalších smluv s dalšími univerzitami i mimo evropský kontinent. 

Stáže v zahraničí

Právnická fakulta také nabízí možnosti stáže v zahraničí. Program Eramus+ umožňuje vyrazit na stáž do některé evropské země po dobu 2 až 12 měsíců. 

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.