O nás

Právnická fakulta Univerzity Palackého navazuje na staletou tradici vysokého právnického učení v Olomouci. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu.

Jejím posláním je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi v této oblasti získala v roce 1996 Cenu Hannah Arendtové.

Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání, které začíná už do prvního ročníku. Její právní kliniky patří ke špičce v evropském měřítku.

Studijní obory

Právnická fakulta nabízí dva obory pro maturanty:

Právo (magisterský, pětiletý, prezenční)

Právo ve veřejné správě (bakalářský, tříletý, prezenční)

Dva obory navazujícího studia:

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (magisterský, dvouletý, prezenční)

International and European Law (magisterský, dvouletý, prezenční, v anglickém jazyce)

Pět specializací doktorského studia:

Teoretické právní vědy (prezenční i kombinovaný studijní program): Evropské a mezinárodní právo, Soukromé právo, Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo.

Kde nás najdeš

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 930/8
771 11 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Požadavky přijímací zkoušky do bakalářského a magisterského studijního programu:

Fakulta bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV - člověk a společnost (váha 0.2); ZSV - stát a právo (váha 0.5); ZSV - hospodářství a svět (váha 0.3); OSP - verbální oddíl (váha 0,7); OSP - analytický oddíl (váha 0,3).

 

NSZ může účastník vykonat  ve více termínech,  započítává se pouze nejlepší výsledek. 

Pozn.: 

  • Právo ve veřejné správě: V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 93,1 percentil při nejvyšším možném zisku 200 percentil (tj. 100 percentil z OSP a 100 ze ZSV).  
  • Právo: V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 113,3 percentil při nejvyšším možném zisku 200 percentil (tj. 100 percentil z OSP a 100 ze ZSV).

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 930/8
771 11 Olomouc