O nás

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě.

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika v profilaci na personální management
 • Anglická a americká literatura
 • Anglická filologie
 • Anglická filologie (dvouoborové)
 • Anglický jazyk

a dalších 105 programů

112 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Katolická teologie
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Praktická teologie
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Sociální pedagogika

a další 4 programy

12 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Fyzioterapie
 • Kinantropologie
 • Ochrana obyvatelstva
 • Rekreologie
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport
 • Trenérství a management sportu
 • Trenérství a sport
10 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelství
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
8 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská farmakologie

a dalších 17 programů

25 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Education

a dalších 50 programů

54 programů

Právnická fakulta

 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • International and European Law
 • Občanské právo
 • Právo
 • Právo ve veřejné správě
 • Správní právo
 • Teoretické právní vědy
 • Trestní právo
 • Ústavní právo
10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná chemie
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná statistika
 • Bioanorganická chemie

a dalších 67 programů

77 programů

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc