Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě. Skládá se z osmi fakult (Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd), na nichž studuje v současné době více než 23 000 studentů. Uplatnění absolventů je široké, odvíjí se zpravidla od absolvované fakulty, resp. oboru.

Filozofická fakulta

Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika v profilaci na personální management  Anglická a americká literatura  Anglická filologie  Anglická filologie (dvouoborové)  Anglický jazyk   a dalších 105 oborů

Filozofická fakulta
TIP

Cyrilometodějská teologická fakulta

Olomouc

Obory: Biblická teologie  Charitativní a sociální práce  Charitativní a sociální práce  Katolická teologie  Mezinárodní sociální a humanitární práce  Praktická teologie  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Sociální pedagogika   a další 4 obory

Fakulta tělesné kultury

Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná tělesná výchova  Aplikované pohybové aktivity  Fyzioterapie  Kinantropologie  Ochrana obyvatelstva  Rekreologie  Tělesná výchova (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Trenérství a management sportu  Trenérství a sport

Fakulta zdravotnických věd

Olomouc

Obory: Fyzioterapie  Intenzivní péče v porodní asistenci  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář

Lékařská fakulta

Olomouc

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Gynekologie a porodnictví  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Chirurgie  Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská farmakologie   a dalších 17 oborů

Pedagogická fakulta

Olomouc

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Education   a dalších 50 oborů

Právnická fakulta

Olomouc | testy

Obory: Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Evropské a mezinárodní právo  International and European Law  Občanské právo  Právo  Právo ve veřejné správě  Správní právo  Teoretické právní vědy  Trestní právo  Ústavní právo

Přírodovědecká fakulta

Olomouc | testy

Obory: Algebra a geometrie  Analytická chemie  Anorganická chemie  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná fyzika  Aplikovaná chemie  Aplikovaná informatika  Aplikovaná matematika  Aplikovaná statistika  Bioanorganická chemie   a dalších 67 oborů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult. Právnická fakulta UP využívá testů realizovaných společností Scio.

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více