O nás

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje 20 395 studentů v akreditovaných studijních programech (údaj z roku 2017). Univerzita Palackého patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české univerzity a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami.

Studijní programy

Osm fakult Univerzity Palackého zajišťuje 274 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zájemci o studium mohou čerpat ze široké nabídky: od teologie, učitelství, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Kreditní systém studia na Univerzitě Palackého je plně kompatibilní s ECTS. Prestižní postavení olomoucké univerzity potvrzuje obrovský zájem o studium nejen mladých uchazečů, ale také zájemců z praxe, včetně seniorů. O studium je velký zájem také v zahraničí, zejména o anglický program General Medicine.

Kde nás najdeš

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika se specializací personální rozvoj

a dalších 128 programů

131 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Fyzioterapie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 23 programů

26 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 54 programů

57 programů

Právnická fakulta

 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • International and European Law

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 76 programů

79 programů

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijímacího řízení se liší dle fakulty a studijního programu.

 • Elektronická přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti UP se mohou v rámci svého řádného studia zúčastnit prostřednictvím programu Erasmus+ studijního pobytu na evropských univerzitách (3 až 12 měsíců). Studium v USA nabízí Merillův program, další možnosti studia v zahraničímůžete mít i jako účastníci programů CEEPUS, Study Abroad Program a dalších.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc